TECHNICKÁ ŘEŠENÍ / Obklady a dlažba / MONTÁŽ DLAŽBY NA BALKONECH A TERASÁCH

 

Použití:

Snaha o vytvoření jednoduché konstrukce, která by byla funkční, estetická a levná, vedly k vývoji systému, který najde uplatnění v občanských i bytových stavbách. Je vhodný jak na balkony, tak i na terasy nebo lodžie. Použití najde i v komunikačních stavbách, jako jsou podchody, pasáže apod.


Materiály:


Krok

Druh materiálu

Označení

Spotřeba

Poznámka

 

Železobetonová konstrukce + betonová mazanina ve spádu, nebo lze použít rychle vytvrzující  vysprávkovou hmotu

SERVOCRET RS, altern.

SERVOCRET RS-N

1,6 kg/m2 a 1 mm vrstvy

od 2 mm do 50 mm vrstvy

1.

Kontaktní můstek (řidší konzistence), Použití těsnicí pásky na přechody konstrukcí a podlahové manžety pro odvodnění

SERVOFLEX DMS 1K +KIESEL DICHTBAND Selbstklbend

 

 

2.

Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách

SERVOFLEX DMS 1K

2,2 kg/m2

min. 2 mm suchého filmu

3.

Vysoce flexibilní lepicí malta min. C2E S1

SERVOFLEX-TRIO-SuperTec

2,8 kg/m2
při 10 mm hřebeni

kontaktní nanášení

/buttering-floating/

4.

Vysoce flexibilní spárovací hmota a pružné uzavření spár

SERVOFLEX F
Oka Silicon

dle spáry

Servoflex F pro šířku spáry
2-25 mm

Podmínky zpracování jednotlivých produktů naleznete v jednotlivých technických listech pod odkazem Produkty/Obklady a dlažba.

 

Výhody

  • Jednoduché provedení bez přítomnosti dalších řemesel nebo nástrojů (klempíř, izolatér)
  • Spolehlivé utěsnění kolem prostupů
  • Rychlé provedení a minimalizace technologických přestávek.
  • Zpravidla není nutné stavět lešení. Pokud podmínky dovolí, lze montáž provádět přímo na ploše.
  • Jednosložková izolace se může namíchat pouze v takovém množství, které se bezprostředně zpracuje. Nemíchají se celé složky, nedochází k přebytku materiálu ani k chybám v odměřování poměrů.
stopky

Technická doporučení

  • Snažte se eliminovat všechny prostupy skrz balkónovou konstrukci (okapy, zábradlí, chrliče, osvětlení
  • V případě, že je nezbytné prostupy ponechat, použijte k utěsnění hmotu na bázi butylenu. Její přilnavost je ideální a dlouhotrvající k oceli, plechu, dřevu, keramice, plastu atd. Doporučujeme KIESEL Dichtband selbstklebend- samolepicí
  • Okraje balkonu nebo terasy opatřete vhodnou okapnicí s dostatečným přesahem.
  • Dilatační pole by nemělo být ve větším poměru než 2:1. Dilatační spáry v podkladu je nutné přiznat i v keramické nebo kamenné dlažbě. Velikost pole se podle oslunění pohybuje 2,5 -5,0 m2
  • Každý přechod mezi různými druhy materiálu dilatujte. Jejich rozdílná tepelná roztažnost vede ke vzniku trhlin.


© Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.