TECHNICKÁ ŘEŠENÍ / Obklady a dlažba / MONTÁŽ KERAMICKÉHO BAZÉNU

 

Použití:

Keramické bazény stále nacházejí uplatnění, i když jsou systémy pod stálým tlakem jiných technologií, jako jsou plastové nebo laminátové alternativy, nerezové vany nebo nátěrové skladby na betonové těleso. Keramika však má svoje kouzlo a historii. Ne s každou technologií lze pak vytvořit členité konstrukce, jak je architekty vytvářeno v moderních aquaparcích, wellness a balneoprovozech nebo hotelových komplexech.

 


Materiály:


Krok

Druh materiálu

Označení

Poznámka

 

Železobetonová konstrukce, betonová mazanina

 

 

1.

Penetrační nátěr / kontaktní můstek

OKAMUL 71

 

ředit s vodou dle typu podkladu

 

Vyrovnávací hmota

SERVOCRET RS/ SERVCRET RS-N

 

3.

Hydroizolační stěrka ve třech vrstvách

SERVOFLEX DMS 1K

+ KIESEL DICHTBAND

minimální tloušťka nánosu  3 mm

4.

Vysoce flexibilní lepicí malta min. třídy
C2 TE

SERVOFIX KM-F PLUS

alt. SERVOLIGHT

nanést kontaktní vrstvu /buttering-floating/

5.

Epoxidová spárovací hmota

OKAPOX F/K alt. OKAPOX DESIGNFUGE

 

Podmínky zpracování jednotlivých produktů naleznete v jednotlivých technických listech pod odkazem Produkty/Obklady a dlažba.

 

Výhody

 • Snadné kopírování složitých tvarů a architektonických doplňků
 • Flexibilní řešení detailů přelivných hran a odtokových kanálků
 • Dlouholeté řešení 
 • Snadné lokální opravy
 • Poměrně jednoduchá údržba, nízké náklady na provoz


stopky

 

Doporučení

 • Zajistěte, aby před prováděním montáže byly osazeny všechny instalace (napouštěcí / vypouštěcí systémy, vzduchotechnika, elektroinstalace, podlahové vytápění) a doplňková zařízení bazénu (např. skimmery, nosné konstrukce tobogánu, masážní trysky, reflektory, kotvy pro zábradlí, žebříky apod. Všechny prostupy izolací musí být zajištěny pomocí dvoustupňových přírub.
 • Zajistěte, aby v průběhu provádění montáže byl prostor bazénu volný, bez přítomnosti jiných řemesel.
 • Podklad musí být čistý a odmaštěný (pozor na zbytky bednícího oleje)
 • Zkontrolujte množství a kvalitu dilatačních nebo konstrukčních spár. Informujte se o technice napouštění a vypouštění při budoucím provozu.
 • Přesvědčte se, zda jsou dodrženy minimální hloubky vody dle normy
 • Každý bazén začíná u přelivové hrany
 • Hydroizolace musí být minimálně ve 3 vrstvách a tloušťka vrstev min. 3 mm. Doporučte provedení zátopové zkoušky. Zjistíte těsnost kolem trysek, světel, skimmerů, dilatačních spár apod.
 • Spáry v v tělese bazénu a předivných kanálcích doporučujeme provést z dvousložkové epoxidové hmoty z důvodu silného mechanického a chemického zatížení


© Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.