PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKAPOX GF-M

 

Víceúčelová pryskyřice Okapox GF-M

OKAPOX GF-M

 

 

 

 • bez obsahu rozpouštědla a vody
 • velmi nízké emise
 • pro pevné uzavření trhlin a spár v potěrech
 • vhodná jako základový nátěr
 • vhodná jako ochrana proti prostupu vodních par
 • pojidlo pro epoxidovou maltu

Vlastnosti a použití

Multifunkční dvousložková epoxidová pryskyřice pro pevné uzavření trhlin a spár v potěrech a betonu a jako základový nátěr pro ošetření savých i nesavých podkladů před stěrkováním a pokládkou podlahové krytiny.

Pryskyřice Okapox GF-M má při tloušťce vrstvy 0,5 mm hodnotu odporu difúze vodních par (sd hodnota) 200m a může být použita jako parozábrana.

Pryskyřice Okapox GF-M je vhodná i jako pojivo pro zhotovení epoxidové malty.

 

Technické údaje

Barva žlutá / průsvitná
Použití interiér i exteriér, na podlaze
sd hodnota

200 m při tloušťce vrstvy 0,5 mm podle DIN 52 615
Objemová hmotnost 1,20 g/cm3
Pevnost v tlaku 60N/mm2
40N/mm2 s křemičitým pískem
Pevnost v tahu za ohybu 35N/mm2
16N/mm2 s křemičitým pískem
Pevnost v odtržení dojde k porušení betonového podkladu
Spotřeba 300g/m2 jako zákl. nátěr
Teplota zpracování +10°C až +25°C (podklad)
Teplotní odolnost -20°C až +60°C
Poměr míchání složek 750 g balení: 600 g složka A / 150 g složka B
Doba zpracovatelnosti * 10 minut / 30 minut s křemičitým pískem
Podlahové vytápění vhodný
Úplné vytvrzení * po 7 dnech
Pochozí * / Další vrstva * asi po 90 až 120 minutách při zacelení spár
asi po 14 hodinách jako základový nátěr /
epoxidová malta (závisí na tloušťce vrstvy)
GISCODE RE podle TRGS 610
EMICODE EC 1 R podle GEV
Skladování v suchu, skladovatelnost 12 měsíců
optimální teplota skladování +10°C až +20°C

 

 dodržujte údaje v bezpečnostním listě EG
*   při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují


Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a vhodně připraven pro další aplikaci /např. podle VOB díl C, DIN 18 365, DIN 18 356/ a především podle současného stavu úrovně techniky.

U podlah s pojezdem paletových vozíků musí pevnost podkladu vyhovovat budoucímu zatížení pojezdem vozíků.

 

Zpracování

Propíchněte šroubovákem na několika místech dno horní nádoby a nechte tužidlo beze zbytku vytékat do spodní nádoby. Prázdnou horní nádobu sejměte a obě složky intenzivně promíchejte elektrickým mísidlem na homogenní směs bez barevných rozdílů uvnitř směsi.  Směs přelijte do jiné nádoby a znovu promíchejte.

Použití pro uzavírání trhlin a spár:
Spojované díly musí být suché, čisté a zbavené mastnoty. Trhliny v potěru rozšiřte do takové míry, aby do nich zálivková hmota mohla vytékat. Každých 20 až 30 cm v kolmém směru na trhliny nebo spáry nařízněte rozbrušovačkou potěr do 2/3 jeho tloušťky. Nečistoty a uvolněné části odstraňte a vysajte vysavačem. Do těchto zářezů pak vložte sanační potěrové sponky a zaplňte pryskyřicí Okapox GF-M až po horní okraj. V ještě vlhkém stavu posypte křemičitým pískem nebo maximálně do 48 hodin proveďte základový nátěr nezředěným penetračním nátěrem Okatmos® UG 30 / Okatmos®  EG 20.

Použití jako základový nátěr:
Okapox GF-M nanášejte na podklad pomocí válečku v rovnoměrné vrstvě. V ještě vlhkém stavu posypte dostatečným množstvím křemičitého písku nebo maximálně do 48 hodin proveďte základový nátěr nezředěným Okatmos® UG 30 / Okatmos®  EG 20.

Při použití jako epoxidová pryskyřice:
Výrobek Okapox GF-M se rovnoměrně rozmíchá a přidáme až 3,0 - 3,5 kg křemičitého písku zrnitosti 0,6 až 1,2 mm. U rozlámaného potěru se strany lomů opatří základovým nátěrem pomocí neředěného výrobku Okapox GF-M a následně se poškozená místa zaplní epoxidovou maltou metodou „mokrý do mokrého“.

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití pomocí čisticích ubrousků Bakit RT, etanolu nebo lihu.

 

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
750g plechové dvoupatrové nádoby 48027 4015705480275

 

Stav

16.02.2015/lo

 

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.