PRODUKTY / Podlahy a parkety / Okamul RSG


Okamul RSG
základový nátěr a stěrka pro renovace ke smíchán se SERVOPLAN R 300 S

Okamul RSG

 


 

  • vyplňuje spáry, uzavírá a plní funkci základového nátěru v jednom pracovním kroku
  • rychletvrdnoucí
  • vysoká přilnavost
  • pro savé i nesavé podklady
  • flexibilní a tvarovatelný

Vlastnosti a použití

Disperze neobsahující rozpouštědla. Používá se jako velmi rychle schnoucí, dvousložkový, stěrkovatelný, cemento-disperzní základový nátěr v kombinaci s reparační stěrkovou hmotou Servoplan R 300 S. Výrobek je určen zvláště pro použití při renovacích při úpravách podkladních konstrukcí přes aplikací stěrky a pokládkou podlahové krytiny. Používá se pouze v interiéru. Je možno používat i v prostorách s třídou vlhkostního namáhání A0 jako vrstvu pod kontaktní izolaci. Výrobek není vhodný pro přímé lepení parket. Okamul RSG se hodí zejména pro:

  • výplně a základové nátěry hrubých, zbroušených dřevěných fošnových podlah, dřevotřískových desek a OSB desek, které mají mezi jednotlivými prvky spáry
  • podklady s pevně ulpělými zbytky lepidel a stěrkových hmot
  • základové nátěry, které současně vyplňují spáry na hutných a hladkých podkladech s hlubokými spárami jako například keramické obklady nebo obklady z přírodního či umělého kamene
  • stěrkování jako migrační uzavírací stěrková vrstva na pevně přilepených starých podlahových krytinách jako například linoleum, PVC a CV krytiny, při následném lepení elastických a textilních podlahových krytin (avšak nikoliv pod dlažbu)
  • stěrkování a vyrovnání kovových povrchů (například rýhovaný plech apod.)

Technické údaje

 Barva

 

 Složka A - Okamul RSG (disperze): bílá

 Složka B - Servoplan R 300 S (prášek):   tmavě šedá

 Použití

 

 interiér

 Zatížitelnost pojezdem kolečkových židlí

 

 vhodný podle DIN 12 529

 (ve spojení s příslušnou stěrkovou vrstvou)

 Teplota zpracování

 

 nejméně  +15°C

 Poměr míchání

 

 1kg složka A (disperze)

 2,5 kg složka B (prášek: Servoplan R 300 S)

 Doba zpracovatelnost*

 

 cca. 50 minut

 Podlahové vytápění

 

 vhodný

 Pochozí / pokládka  krytiny*

 

 po cca. 1,5 až 2,0 hodinách

 GISCODE

 

 Disperzní složka Okamul RSG:

 D 1 neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610

 Prášková složka Servoplan R 300 S:

 ZP 1 nízký obsah chromátů podle TRGS 613

 Skladování

 

 skladovat v suchu, chránit před mrazem

 skladovatelnost  12 měsíců


 

Spotřeba

Podklad

Spotřeba


Dřevotřískové desky, OSB desky, staré parketové podlahy cca.200 - 400g/m2
Staré podlahové krytiny (linoleum, PVC a CV krytiny) cca.200 - 400g/m2
Pevně ulpělé, vodě odolné zbytky lepidel a stěrkových hmot cca.300 - 800g/m2
Fošnové podlahy se spárami cca.300 - 800g/m2
 

Spotřeba závisí na vlastnostech podkladu a množství spár mezi prvky podlahy.

 

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365, a DIN 18 352 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba nejprve ošetřit podle aktuálního technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ s podle technického listu TKB-8.

Podklad musí být zbaven zejména všech látek, které mohou způsobit snížení přilnavosti (jako jsou například laky, oleje, vosky, tuky atd.). Staré podlahové krytiny je třeba předbrousit, aby měly matný povrch.

 

Zpracování

Nejprve nalijte disperzní složku Okamul RSG (A) do plastového kbelíku a pak do ní nasypte práškovou složku Servoplan R 300 S (B) v poměru 1:2,5. Míchejte pomocí elektrického mísidla, dokud ze směsi nezmizí hrudky. Namíchejte vždy pouze tolik základového nátěru, které můžete zpracovat během 50 minut.

Okamul RSG se na připravený podklad nanáší hladítkem celoplošně v uzavřené vrstvě. Po úplném vytvrzení celé plochy se provede přestěrkování stěrkovými hmotami Servofix nebo Servoplan. Na starých podlahových krytinách se přestěrkování neprovádí.

Na fošnových podlahách nebo jiných dřevěných podkladech používejte přednostně stěrkovou hmotu vyztuženou vlákny Servoplan S 444 při maximální tloušťce stěrkové vrstvy 10 mm.

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/

Balení

Balení
číslo výrobku EAN
60 x 10 kg plastové kbelíky 49078 4015705490786

 

Stav

04.04.2018/lo

 


VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.