PRODUKTY / Podlahy a parkety / BAKIT ESP

 

 

Lepidlo pro neposuvné lepení parket
Bakit ESP

Bakit ESP

 

 

 

 • jednosložkové
 • připravené k okamžitému použití
 • neposuvné lepení podle normy DIN EN 14293
 • vysoká kohezní síla
 • velmi snadno roztíratelné
 • optimální tvarová stálost
 • receptura optimalizující spotřebu lepidla

Vlastnosti a použití

Jednosložkové lepidlo neobsahující rozpouštědla ani silikonové látky s velmi nízkými emisemi. Lepidlo má vynikající tvarovou stálost a velmi dobrou roztíratelnost. Je určené pro neposuvné lepení parket podle normy DIN EN 14293. V lepidle nejsou obsaženy žádné migrační složky. Vhodné pro různé druhy parket a mozaikových parket, vlysů na pero a drážku, vysokých lamelových parket 10 - 23mm, 10mm masivních lamelových parket, dřevěné dlažby RE/WE bez pojezdu vozidel, hotových dvou, tří a vícevrstvých parket ve formě desek nebo fošen, masivních dřevěných fošen. Před lepením krytin z exotických dřevin kontaktujte prosím nejprve techniky firmy Kiesel.

Lepidlo se dále používá pro lepení korkových podlahových krytin podle ISO 3813 popř. DIN EN 12104 a vícevrstvých korkových podlahových krytin se středovou vrstvou z MDF/HDF a korkového protitahu.

 

Pro lepení na cementové potěry, lité anhydritové potěry, dřevotřískové desky V 100 E1, OSB desky, opískovaný litý asfalt a na sanované podklady opatřené vhodnou stěrkou ze sortimentu Kiesel. Lepidlo je schválené pro použití v systému pro zvyšování kvality parketových podlah Kiesel Bakit. Bakit ESP lze použít na řadě různých druhů podkladů bez předchozí aplikace přednátěru. 

 

Technické údaje

Barva béžová
Minimální teplota podlahy +15°C
Doba odvětrání * žádná
Doba pro položení krytiny * cca. 30 minut
Zatížitelný * po cca. 24 hodinách
u hotových parket po cca. 12 hodinách
Brousitelný * nejdříve po 24 hodinách
Podlahové vytápění vhodný
GISCODE RS 10 podle TRGS 610
EMICODE EC 1RPlus podle GEV
Skladování v uzavřených originálních nádobách
skladovatelnost cca. 12 měsíců
* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu tyto hodnoty zkracují, nižší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem prodlužují.

 

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 356 „Parketářské práce“ a DIN 68 702 „Provádění dřevěné dlažby“, jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba nejprve ošetřit podle aktuálního technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB-8. V případě potřeby podklad opatřete základovým nátěrem Okamul PU-V schnell (doba vytvrzení nejméně 3 hodiny) a během následujících 48 hodin proveďte nalepení podlahové krytiny.

Přednátěrem se nemusí opatřovat nové, opískované potěry z litého asfaltu třídy tvrdosti IC 10 nebo IC 15 a staré, pevně ulpělé nosné zbytky starých lepidel.

Starší používané potěry z litého asfaltu třídy tvrdosti IC 10 nebo IC 15 je třeba opatřit základovým nátěrem Okamul PU-V schnell (doba vytvrzení nejméně 3 hodiny). Na savých podkladech jako jsou cementové potěry či lité anhydritové potěry lze pro navázání mikročásteček prachu použít přednátěr Bakit PV-Universal.  Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

 

Zpracování

Otevřete balení a odstraňte fólii a případný zatvrdlý škraloup lepidla. Bakit ESP nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Lepidlo nanášejte vždy pouze

na takovou plochu, na které stihnete během 30 minut nalepit parkety. Parkety do lepidlového lože nasuňte, vyrovnejte a poklepejte. Dbejte na plnoplošné podlepení parket. Skvrny lepidla na lakovaných krytinách ihned očistěte pomocí Bakit RT a očištěné místo ještě otřete výrobky Bakit KR nebo Bakit SP.

Při lepení parketových prvků s hladkými hranami je nutné zajistit dokonale celoplošné podlepení parket. Pokud by nebyly dobře podlepeny čelní konce parket, mohlo by docházet k pohybu parket na vlnkách lepidla. Načaté balení lepidla je třeba při skladování znovu zakrýt fólií, aby se minimalizovala reakce lepidla. Je třeba dodržovat pokyny pro pokládku vydané výrobcem parket.

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití výrobkem Bakit RT.

 

Nářadí

Velikost zubu
Druh parket
Spotřeba
TKB B1
korkové krytiny podle ISO 3813 popř. DIN EN 12104 400 - 500g/m2
TKB B3/B7
mozaikové parkety (DIN EN 13488)

tkanina Okavlies

izolační podložka Kiesel
750g/m2
TKB B7/B11

vysoké lamelové parkety 10 - 23mm (DIN EN 14761)
krátké hotové parkety (DIN EN 13489)

750 - 850g/m2
TKB B11/B15

dřevěná dlažba RE/WE (DIN 68702)
10mm masivní dřevěné lamelové parkety (DIN EN 13227)
vícevrstvé korkové krytiny

850 – 1100 g/m2
TKB B15

vlysy (DIN EN 13226)
masivní dřevěné fošny (DIN EN 13229)
hotové parkety ve formě fošen (DIN EN 13489)
izolační desky Okaphone

900 – 1100 g/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání  platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
33 x 17 kg plastové kbelíky 46052 4015705460529

 

Stav

01.08.2017/lo

 

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.