PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / BAKIT HO PLUS

 

Olej na dřevěné podlahy bez obsahu rozpouštědel Bakit HO Plus

Bakit HO PLUS
 

 

  • zvýrazňuje přírodní charakter dřeva
  • na bázi přírodních olejů z obnovitelných surovin
  • snadno zpracovatelný
  • variantně lze použít i s tužidlem

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit HO Plus je olej na dřevěné podlahy na bázi přírodních, obnovitelných surovin. Olej neobsahuje rozpouštědla. Bakit HO Plus je vhodný pro použití v interiéru a propůjčuje dřevěné podlaze hedvábně matný povrch, odolný nečistotám a vodě. Zvýrazňuje přírodní kresbu dřeva a vytváří příjemný, neklouzavý povrch. Bakit HO Plus se hodí pro všechny dřevěné plochy s normálním až velmi silným namáháním. Je vhodný i pro celou řadu exotických dřevin. Při aplikaci na exotických dřevinách a dřevinách s vysokým obsahem olejů se používá s tužidlem.

 

Technické údaje

Báze BUDE DOPLŇENO

přírodní, obnovitelné suroviny

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+18°C až +25°C

Doba schnutí *  

2 dny, po přidání tužidla 24 hodin

GISCODE BUDE DOPLŇENO

Ö 10+

Skladování BUDE DOPLŇENO

při teplotě +5°C až +25°C v neotevřených nádobách je skladovatelnost 12 měsíců od data výroby, není citlivý na mráz

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo. Podlaha musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků nebo jiných materiálů snižujících přilnavost. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí 100, aby se vytvořil vysoce stejnoměrný povrch. U špatně savých dřevin, např. bambus, zvolte pro broušení větší velikost zrna, u silně savých dřevin, např. třešeň, zvolte jemnější broušení. Následně povrch podlahy důkladně vyčistěte, zbavte nabroušeného prachu a jiných nečistot. Vlhkost dřeva by měla být nižší než 15 %.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Obsah nádoby nechte před použitím ohřát na teplotu zpracování, která činí nejméně +18ºC a pečlivě promíchejte. Bakit HO Plus se na podlahu nanáší v tenké vrstvě pomocí velurového válečku Kiesel Ölwalze Velours 25 cm a pomocí červeného padu se rozetře a vmasírovává do struktury dřeva tak dlouho, dokud dřevo přijímá olej. Po cca. 10 - 20 minutách olej bezezbytku rozleštěte béžovým padem. Pokud na povrchu podlahy stále zůstávají v důsledku velkého množství naneseného oleje zbytky, tak se zbylý olej odstraní bílým padem a následně se plocha opět vyleští béžovým padem. Na povrchu podlahy nesmí zůstat žádné šmouhy a stříkance oleje. Nezapomeňte ručně zapravit plochy, na které se nelze dostat strojně. V každém případě proveďte nejprve malou plochu jako zkušební vzorek.

Po 1 - 2 hodinách je plocha s opatrností pochozí, po 24 hodinách je zatížitelná. Na podlahu vstupte teprve, až když je olej zcela zaschlý. Zajistěte řádné větrání místnosti.

Prvotní ošetření přípravkem Bakit HO Plus Erstpflege lze provést až po uplynutí 24 hodin. Po jeho zaschnutí je podlaha opět pochozí.

Použití Bakit HO Plus s tužidlem

Olej na dřevěné podlahy Bakit HO Plus dobře promíchejte a přidejte   5 % tužidla (5 l HO plus + 1 ks tužidla 0,250l). Obě složky intenzivně promíchejte. Další zpracování se provádí stejně, jak je popsáno v předešlém oddílu „Zpracování“. V důsledku přidání tužidla se doba zpracovatelnost zkracuje na cca. 45 minut.

Po 1-2 hodinách je podlaha s opatrností pochozí, po 24 hodinách je podlaha zatížitelná.

Na podlahu vstupte teprve, až když je olej zcela zaschlý. Zajistěte řádné větrání místnosti.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Pro zpracování oleje je třeba používat superpady (24 mm). Bakit HO Plus je za nepříznivých okolností samovznětlivý. Použité pady a hadry skladujte ve vodě nebo ve vzduchotěsné plechové nádobě. Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 2, 4, 5 a 6.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

při aplikaci válečkem:

cca. 25 - 40g/m2 na jednu vrstvu


Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití čistícím benzínem.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Velurový váleček Kiesel Ölwalze Velours 25 cm.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. Další informace naleznete v bezpečnostním listě.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání  platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku EAN
5l plechové nádoby 51135 4015705511351

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

18.01.2017/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.