PRODUKTY / Obklady a dlažba / OKATMOS DSG

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Disperzní základový nátěr a zábrana proti vlhkosti Okatmos® DSG


 

 

 

 • pro savé i nesavé podklady
 • rychleschnoucí
 • neobsahuje rozpouštědla, velmi nízké emise
 • hygienizující
 • vysoká přilnavost
 • použití v interiéru, exteriéru a v oblastech pod vodou
 • zábrana proti pronikání vlhkosti na nevytápěných cementových       potěrech
 • ochrana anhydritových potěrů před vlhkostí z dalších technologických kroků
Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Hygienizující reaktivní základový nátěr a zábrana proti pronikání vlhkosti bez obsahu rozpouštědel (dle TRGS 610) s vysokou přilnavostí k podkladu. Používá se na savých i nesavých podkladech pro ošetření podkladu před stěrkováním, aplikací kontaktních izolací, lepením dlažby do tenkého maltového lože nebo lepením textilních/elastických podlahových krytin a parket.

Okatmos® DSG může být použit jako disperzní základový nátěr, který současně funguje jako zábrana proti pronikání zvýšené vlhkosti na cementových podkladech, jako jsou cementové potěry nebo beton před lepením elastických / textilních podlahových krytin a parket.

 • -  na cementových podkladech vykazujících zbytkovou vlhkost až
  3 CM-% (85% relativní vlhkosti) = 2 vrstvy nátěru
  4 CM-% (90% relativní vlhkosti) = 3 vrstvy nátěru
 • na betonových podkladech (také pod cementovými kontaktními potěry) vykazující zbytkovou vlhkost měřenou metodou Darrmethode
  4,5 hmotn.-% (90% relativní vlhkosti) = 2 vrstvy nátěru
  6,0 hmotn.-% (95% relativní vlhkosti) = 3 vrstvy nátěru

Okatmos® DSG může být použit jako jednosložkový reaktivní základový nátěr, který současně funguje jako zábrana proti pronikání zvýšené vlhkosti při lepení velkoformátových dlaždic na anhydritových potěrech pomocí běžně schnoucích cementových lepidel.

 • na anhydritových potěrech není při aplikaci dvou vrstev nátěru žádné omezení tloušťky vrstvy použitých cementových stěrkových hmot a lepidel Kiesel

Okatmos® DSG se hodí také jako základový nátěr na dřevěné, hladké, hutné a nesavé podklady jako jsou například staré dlažby, přírodní kámen či betonové dlažby před prováděním stěrek nebo před lepením podlahové krytiny do tenkého maltového lože.

Není vhodný pro lepidla na bázi sulfátového louhu a magnesitové a xylolitové potěry.

Díky svým vlastnostem omezujícím vznik zápachu podporuje hygienu vnitřního prostředí.

Použití Okatmos® DSG nenahrazuje funkci nutných nebo potřebných vodotěsných izolací.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO růžová
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér, pod vodou, na stěně i podlaze
Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

≥ 10°C  (teplota podkladu)

Doba schnutí *  

ca 10 minut, popř. po vyschnutí

Podlahové vytápění
BUDE DOPLŇENO vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO D 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1 Plus podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem, skladovatelnost cca. 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší hodnoty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší hodnoty je prodlužují.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

cca. 150g/m2 na nesavých podkladech
cca. 60 - 70g/m2 při zředění vodou v poměru 1:1
cca. 120 - 130g/m2 při použití v nezředěné podobě

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být suchý, nosný a čistý. Zbytky bitumenových lepidel a rozpraskané nebo uvolněné kusy je třeba mechanicky zcela odstranit. Kromě toho musí podkladní konstrukce splňovat požadavky příslušných platných norem a předpisů. Podklad musí být podle příslušných norem vyzkoušen a jsou-li zjištěny závady, tak musí být tyto oznámeny.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Okatmos® DSG se na dřevěné nebo nesavé podklady nanáší nezředěný pomocí vlněného válečku, štětce nebo speciálního válečku na přednátěry Kiesel Vorstrichwalze. Na savé podklady se první nátěr Okatmos® DSG nanáší zásadně zředěný vodou v poměru 1:1. Po zaschnutí se provede pro vytvoření zábrany proti vlhkosti druhý, popř. třetí nátěr již nezředěný. Třetí nátěr se provádí, až když je druhý nátěr zcela zaschlý. Spotřeba činí cca. 120 – 130 g/m2 při nezředěném a cca. 60 – 70 g/m2 při zředěném nátěru.

Aplikovaný základový nátěr nechte dobře proschnout.  

Okatmos® DSG se pomocí speciálního válečku na přednátěry Kiesel Vorstrichwalze nanáší rovnoměrně po celé ploše v syté vrstvě a při aplikaci se pohyby válečku póry ve struktuře podkladu zaplňují základovým nátěrem. Dbejte, aby na povrchu z důvodu aplikace příliš velkého množství nevznikaly louže základového nátěru.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Štětec, vlněný váleček.

Při použití jako vrstva zabraňující pronikání vlhkosti váleček Kiesel Vorstrichwalze (č. výrobku 15029, EAN-Nr. 4015705120291).

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání s platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.
Balení

Balení   číslo výrobku EAN
60 x 10 kg plastové kbelíky 49077
4015705490779
12 x 1 kg plastové lahve 49081 4015705490816Stav
BUDE DOPLŇENO

17.08.2018

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.