PRODUKTY / Desky a oddělovací tkaniny / Okalift SuperChange Klebstoff

 

Okalift SuperChange Klebstof
disperzní lepidlo


 

 
  • připraveno k okamžitému použití
  • tvarově stálé
  • pro použití v interiéru

Popis výrobku

BUDE DOPLŇENOSvětlé disperzní lepidlo pro lepení tkanin Okalift SuperChange na savých i nesavých podkladech /cementové a anhydritové potěry, omítky, sádrokarton, pórobeton, staré keramické podlahové krytiny, teraco, konstrukce z prvků suché výstavby, sádrové stavební desky, dostatečně stabilní šroubované dřevotřískové konstrukce (pouze v suchých prostorách), betonové prefabrikáty a monolitický beton/.


Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365, DIN 18 356, DIN 18332, DIN 18352 jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Nerovné podklady je třeba před nalepením tkaniny Okalift SuperChange vyrovnat pomocí stěrkových hmot Servofix nebo Servoplan. Uvolněné a vodou rozpustné nátěry je nutno odstranit. Savé podklady jako například zbroušené sádrové nebo vápeno-cementové omítky se nejprve opatří přednátěrem Okatmos UG® 30 / Okatmos® EG 20 zředěným v poměru 1:1 vodou. Nesavé podklady se natřou nezředěným přednátěrem Okatmos UG® 30 / Okatmos®EG 20 a přednátěr se nechá zaschnout.
Pokyny pro zpracování
BUDE DOPLŇENO

Lepidlo Okalift SuperChange se natáhne na podklad pomocí zubové stěrky TKB B6 přibalené k rolím tkaniny a vodorovně se prohřebenuje. Tkaninu Okalift SuperChange vložte během 25 minut do vlhkého lepidlového lože a ihned zatlačte pomocí hladítka nebo korkového prkénka. Je třeba dbát na to, aby tkanina Okalift SuperChange byla celoplošně podlepena.


Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO krémově bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, na stěnách i podlaze
Doba pro vložení tkaniny* BUDE DOPLŇENO cca. 25 minut
Objemová hmotnost BUDE DOPLŇENO cca. 1,6 g/m2
Pochozí*  BUDE DOPLŇENO Po cca. 12 hodinách
(závisí na teplotě a savosti podkladu)
Podlahové vytápění
BUDE DOPLŇENO vhodné
Spotřeba BUDE DOPLŇENO cca. 800 g/m2 při použití zubové stěrky TKB B6
Označení podle GefStoffV   nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE   D1 podle TRGS 610
EMICODE   EC 1Plus podle GEV

* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.    

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO
Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou TKB B6.

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Upozornění
BUDE DOPLŇENO
Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek, které nemůžeme   ovlivnit,  doporučujeme   provést zkušební vzorek.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.
Dbejte na dodržování pokynů uvedených v záložce  aktuálních informací o výrobku a v bezpečnostních listech uložených na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/

Balení

Balení   číslo výrobku
33 x 15  kg plastové kbelíky 49100Stav
BUDE DOPLŇENO

01.04.2014/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.