PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit KR

 

Bakit KR  - koncentrát na čištění lakovaných a olejovaných dřevěných podlah a parket

Bakit KR
 

 

  • čistící koncentrát šetrný k životnímu prostředí
  • formule pro uvolnění nečistot účinně odstraňuje nečistoty
  • velmi rychle schnoucí
  • pH neutrální
  • hygienický

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit KR je čistící koncentrát, který dokáže účinně odstranit špínu a přitom je šetrný k lakovanému nebo olejovanému povrchu parketových a dřevěných podlah v interiéru. Díky formuli pro uvolnění špíny a neutrální hodnotě pH je Bakit KR šetrný k pokožce, hygienický a svěže voní. Bakit KR používejte vždy zředěný vodou. 

 

Technické údaje

Báze BUDE DOPLŇENO

< 5,0% neiontové tenzidy, benzizothiazolin

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Označení podle GefStoffV  

nepodléhá označovací povinnosti

GISCODE BUDE DOPLŇENO

GU 40

Skladování BUDE DOPLŇENO

při teplotě +6ºC  až +25ºC v neotevřených obalech skladovatelnost 1 rok od data výroby neskladovat při teplotách pod +5ºC, citlivý na teploty pod bodem mrazu

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu zameťte koštětem nebo vyluxujte vysavačem s nasazeným smetáčkem. Volné částice jako písek nebo nečistoty je třeba odstranit, neboť působí jako brusný papír a mohou poškodit povrch podlahy.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

 

Bakit KR je koncentrát. Před použitím je třeba výrobek nejprve podle způsobu použití zředit vodou.

Dávkování Bakit KR

VK = šroubovací uzávěry láhve

Mírně znečištěné plochy

4-10VK

25-50ml

Bakit KR na 5l vody

pH

cca. 7,0

Silně znečištěné plochy nebo částečné čištění

nezředěný

pH

cca. 8,0

Používejte vlažnou vodu o teplotě 20ºC.

Podlahu vytřete hadrem. Bakit KR je určen k odstranění nečistot. Pro dosažení co možná nejlepšího výsledku, doporučujeme používat dva kbelíky. Hadr, se kterým se vytírá, se v prvním kbelíku vypere a ve druhém kbelíku se připraví pro další vytírání.

Po vytření nechte podlahu úplně uschnout. Lakované podlahy lze ošetřit ošetřovací a ochrannou politurou Bakit SP.

 

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Prosíme,  dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 1, 2, 4, 5 a 6. Před použitím nejprve vyzkoušejte odolnost podlahy proti vodě.

Laminátové, korkové, parketové a dřevěné podlahy jsou citlivé na vlhkost, proto je vytírejte pouze mírně vlhkým, dobře vyždímaným hadrem a na povrchu podlahy nenechte stát žádnou vodu.

V případě potřeby podlahu vytřete opakovaně. Pokud je podlaha ještě vlhká, nemělo by se na ní vstupovat.

Nebezpečí uklouznutí!

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Hadr na vytírání, mop, kbelík, jednokotoučová bruska, padové kotouče.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Bakit KR není zdraví škodlivý ani nepoškozuje životní prostředí. Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

Skladujte na místech nepřístupných dětem 

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku
6 x 1 litr plastové láhve 51110

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

06.03.2012/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.