PRODUKTY / Podlahy a parkety / Bakit SP

 

Bakit SP  - čistící a ošetřovací prostředek pro parketové podlahy

Bakit SP
 

 

  • čištění i ošetřování v jednom výrobku
  • pro parketové podlahy natřené uzavíracím lakem
  • pro olejované a olejované / pastované podlahy
  • protiskluzový účinek 
  • vhodné pro aplikaci v tělocvičnách a sportovních halách

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit SP je výrobek obsahující technologii CF dva v jednom - výrobek čistí a ošetřuje podlahu v jednom pracovním kroku.

Bakit SP čistí a ošetřuje všechny dřevěné, parketové a korkové povrchy nezávisle na povrchové úpravě - zda jsou opatřeny uzavíracím lakem, olejované nebo olejované a pastované.

U podlah opařených uzavíracím lakem podle normy DIN 18032 díl 2 v tělocvičnách a sportovních halách jsou požadavky normy dodrženy i po aplikaci Bakitu SP.

Bakit SP je vhodný také pro hotové parkety, podlahy z PVC, linolea a kaučuku. Bakit SP nevytváří na podlaze lesklou vrstvu a je odolný proti vodě.

 

Technické údaje

Báze BUDE DOPLŇENO

< 5% neiontové tenzidy, aromatické látky, sodium o-fenyl-fenát, benzizothiazolin, metylizothiazolin

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Označení podle GefStoffV  

nepodléhá označovací povinnosti

GISCODE BUDE DOPLŇENO

GU 40

Skladování BUDE DOPLŇENO

skladovat při teplotách +5°C až +30°C  v neotevřených nádobách 1 rok od data výroby. Teplota skladování nesmí klesnout pod +5°C

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu zameťte smetákem nebo vysajte vysavačem s košťátkovým nástavcem nasucho. Volné nečistoty, např. zrnka písku apod. je potřeba odstranit, protože mají abrazivní účinek a způsobují poškození povrchu podlahy.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Bakit SP je koncentrát. Nádobku nejdříve řádně protřepejte a pak koncentrát nařeďte vodou v poměru, vhodném pro zamýšlený způsob použití.

Dávkování Bakit SP

Pravidelné čištění

25-50ml

5-10 uzávěrů nádobky Bakit SP na 5 litrů vody

Prvotní ošetření

150ml

na 10 litrů vody

Bakit SP slouží k odstraňování nečistot z povrchu podlahy. Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme pracovat se dvěma kbelíky. Hadr, kterým se podlaha vytírá, se v prvním kbelíku vypláchne a následně se pak ve druhém kbelíku připraví pro další vytírání. Po provedeném čištění je nutno nechat podlahu úplně uschnout. Pomocí Bakitu SP se může provést také prvotní ošetření lakovaných podlah. Zředěný Bakit SP se na podlahu nanáší čistým bavlněným hadrem nebo stíracím břitem tak, aby na podlaze nebyly znatelné pruhy po jednotlivých tazích. Pokud je hadr špinavý, důkladně ho vypláchněte v čisté vodě a vyždímejte. Jestliže na podlaze vznikají pruhy, zvolte jiný nástroj pro nanášení nebo upravte nanášené množství.

 

U podlah, u kterých se předpokládá vysoký stupeň zatížení, naneste prostředek Bakit SP dvakrát. Mezi aplikacemi jednotlivých vrstev je nutno dodržet dobu schnutí nejméně 60 minut. Bakit SP není třeba leštit. Bakit SP nevytváří na povrchu podlahy žádnou vrstvu ošetřovacího prostředku (nezvyšuje stupeň lesku podlahy) a je proto velmi vhodný aplikaci na matném povrchu. U podlah lakovaných uzavíracím lakem na místě pokládky provádějte prvotní ošetření až po úplném vytvrzení souvrství laku.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Před aplikací výrobku vyzkoušejte odolnost povrchu podlahy proti vodě. Laminátové, korkové, parketové a dřevěné podlahy jsou citlivé na vlhkost. Z tohoto důvodu je nutno podlahu vytírat dobře vyždímaným, pouze mírně vlhkým hadrem a na povrchu podlahy nesmí zůstat stát voda. Dokud se povrch podlahy leskne vlhkostí, nesmí se na něj vstupovat nebo provádět druhý krok vytírání. Nebezpečí uklouznutí.

Výrobek není vhodný pro Bakit SL 9 lesk.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Hadr na vytírání, mop, kbelík.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Bakit SP skladujte na místech, kam nemají přístup děti. Prosíme dodržujte běžná bezpečnostní opatření platná pro zacházení s chemikáliemi.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.  

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku
6 x 1 litr plastové nádoby 51104

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

27.03.2012/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.