PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit HP

 

Bakit HP  - ošetřovací olej na dřevěné podlahy

Bakit HP
 

 

  • pro olejovaná parketové a prkenné podlahy
  • určeno pro ošetření podlahy a odstranění hrubých nečistot
  • pro použití pouze v interiéru
  • připraven k okamžitému použití

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit HP je ošetřovací olej určený pro péči o parketové a dřevěné podlahy v interiéru, které jsou opatřeny tvrdým voskovým olejem Bakit HO.

Bakit HP rovněž odstraňuje z povrchu podlahy hrubé nečistoty.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu ukliďte nasucho pomocí smetáku nebo vysavače, abyste odstranili prach a nečistoty, které by mohly působit jako abrazivní materiál.

 

Pokyny pro zpracování
BUDE DOPLŇENO

Obsah balení pečlivě protřepejte, teplota zpracování +18°C.

 

Ošetření podlahy

Malé množství Bakitu HP naneste rovnoměrně na povrch podlahy pomocí bavlněného hadru nebo jednokotoučové brusky s bílým padem. Plochu podlahy vyrovnávejte tak dlouho, dokud nezmizí všechny stopy po nanášení oleje. Následuje technologická přestávka v délce nejméně 6 hodin, nejlépe přes noc. Během této doby dojde k vytvrzení oleje. Během této doby na podlahu nevstupovat.

 

Ošetření znečištěné až silně znečištěné podlahy  

Bakit HP nanášejte na podlahu rovnoměrně pomocí válečku a zapracujte do dřeva pomocí červeného padového kotouče.  Pokud jsou na podlaze silně ulpělé nečistoty, lze červený pad vyměnit i za hrubší. Nejprve však proveďte zkoušku, zda je povrch takovému postupu odolný. Znečištěné kotouče během nanášení vyměňujte, použitý olej a a jeho přebytky stáhněte z podlahy gumovým břitem a odstraňte.

Jakmile je podlaha čistá, naneste na ní tenkou vrstvu Bakitu HP a pomocí jednokotoučové brusky a bílého padu leštěte tak dlouho, až z podlahy zmizí všechny stopy po nanášení oleje.

Následuje technologická přestávka v délce nejméně 6 hodin, nejlépe přes noc. Během této doby dojde k vytvrzení oleje. Během této doby na podlahu nevstupovat.

 

Interval ošetřování

Bakit HP lze kdykoliv použít pro prvotní ošetření podlahy. Další ošetření používané podlahy se provádí,  pokud se na povrchu podlahy začne objevovat šedavý stín, který nelze při běžném udržovacím čištění pomocí prostředku Bakit SP odstranit.

 

Kombinace Bakit FO

Pro dosažení rovnoměrného, hladkého povrchu na podlahách olejovaných barevným olejem Bakit FO, se Bakit HP nanese rovnoměrně v tenké vrstvě a rozleští. Další podrobnosti jsou uvedeny v technickém listě výrobku Bakit FO.

 

Technické údaje

Báze BUDE DOPLŇENO

samovytvrzovací olej na rostlinné bázi

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+18°C až +25°C

Doba schnutí *  

asi 6 hodin

Označení podle GefStoffV  

R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

GISCODE BUDE DOPLŇENO

Ö 60

Skladování BUDE DOPLŇENO

skladovatelnost v neotevřených obalech při teplotě +5°C až +25°C 10 měsíců od data výroby
není citlivý na mráz

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Pro zpracování oleje je třeba používat pady (24 mm). Za určitých okolností je Bakit HP samozápalný. Použité pady a hadry skladujte pod vodou nebo ve vzduchotěsných plechových nádobách.

Prosíme,  dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech 2, 4, 5 a 6.


 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

10 – 25 ml/m2 standardní ošetření

100 – 120 ml/m2 silně znečištěná podlaha

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Velurový váleček Kiesel 25 cm pro olejování, bavlněný hadr.

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku
6 x 1 litr krabice 51120

 

Člověk a životní prostředí

Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

04.11.2014

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.