PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit PW

 

Bakit PW - čistící a ošetřovací prostředek pro dřevěné podlahy, ošetřené tvrdým voskovým olejem

Bakit PW
 

 

  • čištění i ošetřování v jednom pracovním kroku
  • chrání podlahu před pronikáním nečistot a vlhkosti do struktury dřeva
  • obsahuje přírodní rostlinné oleje

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit PW je tekutý čistící a ošetřovací prostředek na bázi přírodních rostlinných olejů. Je vhodný pro parketové a prkenné podlahy v interiéru, které jsou opatřeny tvrdým voskovým olejem Bakit WO.

Bez problémů odstraňuje nečistoty a skvrny, stopy po podrážkách bot. Při pravidelném používání výrobku je povrch podlahy v jednom pracovním kroku ošetřen, vyčištěn a ochráněn pro další provoz.

Bakit PW odpuzuje vodu.

 

Technické údaje

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Skladování BUDE DOPLŇENO

skladovat 1 rok, výrobek je citlivý na teploty pod bodem mrazu

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu zameťte nasucho pomocí smetáku nebo vysajte vysavačem s košťátkem. Volné částice,  jako zrnka písku a nečistot, je nutno z podlahy předem odstranit.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Nádobku Bakit PW před použitím protřepejte. Bakit PW je čistící a ošetřovací koncentrát. Výrobek je nejprve nutno zředit v poměru vhodném pro příslušný způsob použití, viz tabulka. 

Dávkování Bakit PW

Mírně znečištěná podlaha

25-50ml

4-8 uzávěrů nádobky Bakit PW na 5 litrů vody

Silně znečištěná podlaha

max. 500ml Bakit PW na 5 litrů vody

Používejte vlažnou vodu o teplotě ca 20°C a podlahu vytírejte mírně navlhčeným hadrem. Na povrchu podlahy se nesmí vytvářet kaluže.

Bakit PW je určen pro odstraňování nečistot. Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme pracovat se dvěma kbelíky.

Hadr, kterým se podlaha vytírá, se v prvním kbelíku vypláchne a následně se pak ve druhém kbelíku připraví pro další vytírání.

Po provedeném čištění je nutno nechat podlahu zcela vyschnout.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo nářadí, které by mohlo

poškodit povrch podlahy.

Prosíme, dodržujte rovněž pokyny, uvedené v technických listech 3, 4, 5 a 6.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

1 litr = cca 100 m2

skutečná spotřeba závisí na savosti materiálu podlahy

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Mop, stěrka.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Bakit PW není zdraví škodlivý ani nepoškozuje životní prostředí. Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. Skladujte na místech, kam nemají přístup děti.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku
6 x 1 litr plastové nádoby 51175

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

17.01.2012/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.