PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit HO

 

Olej na dřevěné podlahy High Solid Bakit HO

Bakit HO
 

 

  • zvýrazňuje přírodní charakter dřeva
  • na bázi modifikovaných olejů
  • snadno zpracovatelný
  • protiskluzový účinek
  • silně odpuzuje vodu a nečistoty

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

 

Bakit HO je impregnace na dřevo na bázi modifikovaných olejů v kombinaci s přírodními vosky. Impregnace Bakit HO je vhodná pro použití v interiéru a propůjčuje dřevěné podlaze hedvábně matný, brilantní, vodu a nečistoty odpuzující povrch. Přírodní kresba dřeva se díky impregnaci velmi zvýrazní a vznikne příjemný, neklouzavý povrch. Bakit HO se hodí pro všechny dřevěné plochy s normálním až velmi silným namáháním. Je vhodný i pro celou řadu exotických dřevin, korek a bambusové parkety.

 

Technické údaje

Báze BUDE DOPLŇENO

Modifikované přírodní oleje s přírodními vosky aromatické uhlovodíky

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+18°C až +25°C

Doba schnutí *  

2 - 6 dní

Označení podle GefStoffV  

nepodléhá označovací povinností

GISCODE BUDE DOPLŇENO

Ö 60

Označení VOC
  2004/42/2 A (j) 550, 500 g/l <467g/l
Skladování BUDE DOPLŇENO

při teplotě +5°C až +25°C v neotevřených nádobách je skladovatelnost 2 roky od data výroby, není citlivý na mráz

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit na hrubé dřevo. Podlaha musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků nebo jiných materiálů. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí 100. Podle savosti dřeva se doporučuje provést další broušení brusnou mřížkou velikosti 100 nebo jiným technickým prostředkem, určeným pro broušení podlah, aby se vytvořil  stejnoměrný povrch. U špatně savých dřevin /např. bambus/ zvolte pro broušení větší velikost brusiva, u silně savých dřevin /například třešeň/ zvolte jemnější zrnitost. Po broušení povrch podlahy důkladně vyčistěte. Vlhkost dřeva by měla být nižší než 15%.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Obsah nádoby před zpracováním nechte ohřát na teplotu zpracování, která činí minimálně +18°C a pečlivě promíchejte. Z důvodu přítomnosti voskových částic je třeba olej promíchávat i během zpracování. Bakit HO se nanáší velurovým válečkem Kiesel na oleje Kiesel Ölwalze 25 v tenké vrstvě, až do nasycení povrchu,  Po cca. 20 - 30 minutách se olej pomocí béžového padu do povrchu dřeva zaleští. Pokud by na povrchu zůstaly v důsledku množství oleje přebytky, tak se přebytečný olej odstraní pomocí bílého padu a plocha podlahy se pak znovu přejede béžovým padem. Na povrchu podlahy nesmí zůstat žádné stříkance nebo šmouhy. Nezapomeňte dodatečně ručně zpracovat místa, které nejsou pro stroj při zapracování oleje přístupná. Nejprve proveďte na malé ploše zkušební vzorek.

Nechte přes noc schnout a vyzkoušejte, zda druhý den přijímá dřevo ještě další olej. Pokud ano, následující den naneste na podlahu tenkou rovnoměrnou vrstvu Bakitu HO a zaleštěte béžovým padem. Po posledním ošetření by se podlaha měla nechat alespoň 48 hodin v klidu. Na podlahu lze vstupovat teprve po zaschnutí. Zajistěte dobré větrání. Kyslík a zvýšená teplota schnutí urychlují. Během prvních 14 dnů nneuklízejte podlahu vodou. Pokud dojde v tomto období ke znečištění,  vyčistěte a ošetřete podlahu výrobkem Bakit HP.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Pro zpracování oleje je třeba používat superpady (24 mm). Pro zvýšení ochrany povrchu podlahy lze povrch kdykoliv ošetřit přípravkem Bakit HP. Bakit HO je za nepříznivých okolností samovznětlivý. Použité pady a hadry skladujte ve vodě nebo ve vzduchotěsné plechové nádobě. Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 2, 4, 5 a 6.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

při aplikaci válečkem: asi 50g/m2 na jednu vrstvu

druhá vrstva asi 35g/m2

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Velurový váleček Kiesel Ölwalze Velours

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. Další informace naleznete v bezpečnostním listě.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku
5l nádoby 51174

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

13.11.2013/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.