PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit WO Additiv

 

Bakit WO Additiv - olejové tužidlo pro tvrdý voskový olej Bakit WO

Bakit WO Additiv
 
  • zvyšuje odolnost proti opotřebení
  • prodlužuje životnost voskované podlahy
  • urychluje schnutí
  • vhodné i pro exotické dřeviny

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit WO Additiv je přídavek určený výlučně pro tvrdý voskový olej Bakit WO. Zkracuje dobu schnutí a zvyšuje odolnost povrchu podlahy proti opotřebení. Po přidání přísady Bakit WO Additiv  se zkracuje doba zpracovatelnosti na 45 minut. Bakit WO Additiv  se výborně hodí na řadu druhů exotických dřevin.

 

Technické údaje

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Doba schnutí *  

aplikace další vrstvy - nátěr s přísahou Bakit WO Additiv: po cca. 5-6 hod.
opatrně použitelná podlaha: po ca. 24 hod.
dosažení konečné tvrdosti: po 7 dnech

Skladování BUDE DOPLŇENO

v neotevřených originálních obalech skladovatelnost nejméně 1 rok od data výroby, citlivý na mráz, v létě skladovat v chladu (ne při teplotě nad +30ºC)

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo. Podlaha musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků nebo jiných materiálů, snižujících přilnavost. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí 120. Protože olejované plochy mají velmi vysoké požadavky na rovnoměrnost povrchu, doporučuje se provést druhé přebroušení zrnitostí 120 pomocí jednokotoučové brusky nebo podobného brusného prostředku a techniky. Následně je třeba povrch důkladně očistit. Musí být zbaven nabroušeného prachu a všech dalších nečistot

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Bakit WO a Bakit WO Additiv nechte ohřát na teplotu zpracování, která činí nejméně +18ºC. Bakit WO dobře promíchejte a přidejte 10% přísady Bakit WO Additiv. Obě složky pak dobře a intenzivně promíchejte. V důsledku přidání přísady je doba zpracovatelnost 20 - 25 minut. Namíchejte pouze takové množství materiálu, které můžete zpracovat během  20 - 25 minut.

První nátěr nanášejte válečkem Kiesel na oleje Kiesel Ölwalze 25 určeného pro nanášení Bakitu WO při spotřebě cca. 40 - 60g/m2.  Nejprve válečkujte proti směru vláken, pak ve směru vláken dřeva. Váleček, který je po použití nasycen materiálem voskového oleje již nepokládejte na čerstvě naolejovaná místa. Plochu nechte nejméně 5 - 6 hodin zaschnout. Před nanesením druhé vrstvy se provede mezibroušení brusnou mřížkou 120.

Po mezibroušení podlahu vysajte vysavačem a obvyklým způsobem proveďte druhý nátěr při spotřebě cca. 40 – 60 g/m2.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Přísada Bakit WO Additiv je za nepříznivých okolností samovznětlivá. Použité nářadí a hadry skladujte ve vodě nebo ve vzduchotěsné plechové nádobě. Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 4, 5, 6 a 9.

Občas se může v důsledku vysoké reaktivity před zpracováním výrobku vytvořit škraloup. Sledujte, zda škraloup nevzniká a případně ho odstraňte

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

1 díl přísady Bakit WO Additiv

10 dílů vosku Bakit WO

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Hadry nasycené tekutým výrobkem ihned po použití vyperte nebo uskladněte v kovové vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vznícení).

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Váleček Kiesel na oleje Kiesel Ölwalze 25 určený pro nanášení Bakitu WO.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO
Bakit WO Additiv obsahuje alifatické polyizokyanáty. Prosíme dodržujte bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. Další informace naleznete v bezpečnostním listě.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
0,5 litrové
plechové nádoby 51174 4015705511740

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

22.05.2018 lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.