PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit WO

 

Bakit WO  - tvrdý voskový olej

Bakit WO
 
  • odpuzuje vodu
  • není citlivý na znečištění
  • rychleschnoucí
  • lze použít i s přidáním tužidla
  • vysoký podíl pevných částic

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit WO umožňuje olejování a voskování v jednom pracovním kroku. Jedná se o bezbarvý, matný prostředek pro ošetřování povrchu podlah podle normy DIN 18356 pro neošetřené nebo až na hrubé dřevo zbroušené dřevěné podlahy. Ošetřená podlaha je podle kritérií normy DIN 68861, část 1 odolná proti chemikáliím. Konzistence výrobku je tixotropní a díky tomu ho lze snadno nanášet. Kresba dřeva se po ošetření přirozeným způsobem zvýrazní. Výrobek splňuje požadavky normy DIN EN 71-3 Bezpečnost hraček.

 

Technické údaje

Báze BUDE DOPLŇENO

Roztok přírodních vosků ve spojení s rostlinnými oleji a pryskyřicemi

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Doba schnutí *  

aplikace další vrstvy - nátěr bez přísady: po cca. 8-12 hod.
aplikace další vrstvy- nátěr  s přísadou: po cca. 5-6 hod.
opatrně použitelná podlaha: po cca. 24 hod.
dosažení konečné tvrdosti: po cca. 7 dnech

Označení podle GefStoffV  

nepodléhá označovací povinnosti

GISCODE BUDE DOPLŇENO

Ö 60

Označení VOC
  2004/42/2 A (j) 550, 500 g/l
Skladování BUDE DOPLŇENO

v neotevřených originálních obalech skladovatelnost nejméně 1 rok od data výroby, není citlivý na mráz, v létě skladovat v chladu (ne při teplotě nad +30ºC)

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo. Podlaha musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků nebo jiných materiálů, snižujících přilnavost. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí 120. Protože olejované plochy mají velmi vysoké požadavky na rovnoměrnost povrchu, doporučujeme provést druhé přebroušení pomocí brusné mřížky 120 za použití jednokotoučové brusky nebo jiného technického prostředku určeného na broušení podlah. Následně je třeba povrch podlahy důkladně očistit. Musí být zbaven nabroušeného prachu a všech dalších nečistot.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Bakit WO nechte ohřát na teplotu zpracování, která činí nejméně +18ºC. Dobře promíchejte. Nanášejte válečkem Kiesel na oleje Kiesel Ölwalze 25cm určeném pro nanášení Bakitu WO. Bakit WO je připraven k okamžitému použití. Zpracovává se nezředěný. První nátěr naneste válečkem v tenké vrstvě (spotřeba cca. 40 - 60g/m2) a dobře a důkladně rozetřete. Nejprve válečkujte proti směru vláken, pak ve směru vláken dřeva. Váleček, který je po použití nasycen materiálem voskového oleje již nepokládejte na čerstvě naolejovaná místa.

Nechte nejméně 8 - 12 hodin zaschnout. Zajistěte dobré větrání a přívod vzduchu. Druhý nátěr provádějte stejným způsobem, jak je popsáno výše. Pokud doba mezi prováděním prvního a druhého ošetření nepřekročí 24 hodin, tak není potřeba provádět žádné mezibroušení. Další dodatečné ošetření podlahy po aplikaci Bakitu WO již není třeba provádět.

Případné rozdíly ve stupni lesku po aplikaci druhé vrstvy způsobené nedostatečným nasycením vláken dřeva lze opravit dalším ošetřením vždy celé plochy podlahy tenkou vrstvou voskového oleje Bakit WO.  V tomto případě povrch podlahy nejprve celoplošně přebruste brusnou mřížkou 100/120 a nabroušený prach důkladně vysajte.  Při kontaktu s lepidly obsahujícími silan nelze vyloučit prodloužené zasychání vosku a tendenci ke znečištění.

Zpracování s přidáním přísady

Provádí se na silně frekventovaných místech a u exotických dřevin . Bakit WO dobře promíchejte a přidejte 10% přísady Bakit WO Additiv. Pak znovu dobře promíchejte. V důsledku přidání přísady je doba zpracovatelnosti 20-25 minut. Namíchejte pouze takové množství materiálu, které můžete během  20 až 25 minut zpracovat.

První nátěr nanášejte válečkem Kiesel na oleje Kiesel Ölwalze 25 určeného pro nanášení Bakitu WO při spotřebě cca. 40 - 60g/m2.  Nejprve válečkujte proti směru vláken, pak ve směru vláken dřeva. Váleček, který je po použití nasycen materiálem voskového oleje již nepokládejte na čerstvě naolejovaná místa. U parketových podlah a u dřevin, které mají sklon ke slepování bočních styčných ploch, zejména na podlahovém vytápění se z důvodu minimalizace slepování bočních styčných ploch doporučuje provést první nátěr Bakit WO bez přidání přísady.

Plochu nechte nejméně 5 - 6 hodin zaschnout. Před nanesením druhé vrstvy se provede mezibroušení brusnou mřížkou 120.

Po mezibroušení podlahu vysajte vysavačem a obvyklým způsobem proveďte druhý nátěr při spotřebě cca. 40 - 60g/m2.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 4, 5, 6 a 9.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Cca. 40 - 60g/m2 na jednu vrstvu aplikovanou válečkem.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Hadry nasycené tekutým výrobkem ihned po použití vyperte nebo uskladněte v kovové vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vznícení).

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Váleček Kiesel na oleje Kiesel Ölwalze 25 určený pro nanášení Bakitu WO.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Prosíme dodržujte bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. Další informace naleznete v bezpečnostním listě.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku EAN
5 litrové
plechové nádoby 51174 4015705511740

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

22.05.2018/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.