PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit SL 7

 

Bakit  SL 7  - jednosložkový, polyuretanový, uzavírací lak na parkety

Bakit SL 7

 

 

 

  • stupně lesku: polomat / mat
  • pro silně namáhané parketové a dřevěné podlahy
  • nízké vnitřní pnutí, výborná plnivost
  • rychlé oxidační schnutí
  • výborně se rozlévá
  • není citlivý na stopy po podrážkách

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit SL 7 je jednosložkový polyuretanový, uzavírací lak na bázi vody určený pro parketové a dřevěné podlahy v interiéru. Je odolný proti oděru, vykazuje velmi dobrou odolnost proti domácím chemikáliím.  Bakit SL 7 je velmi málo citlivý na stopy po tazích štětcem při natírání. Bakit SL 7 lze nanášet také stěrkováním. Bakit SL 7 je vhodný také pro světlé dřeviny, které by měly zůstat dlouhodobě světlé. V tomto případě se Bakit SL 7 použije i jako základový nátěr.

 

Technické údaje

Stupeň lesku  

polomat, mat *

Báze BUDE DOPLŇENO

jednosložková polyuretanová disperze

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Doba schnutí *  

První stěrkovaná vrstva:   cca. 10 minut
Druhá stěrkovaná vrstva:  cca. 30 minut
Nanášení válečkem:   2 - 4 hod., avšak nikoliv déle než 12 hod., jinak nutno povrch přebrousit
Úplná odolnost pro oděru    po cca. 3 dnech

Označení podle GefStoffV  

nepodléhá označovací povinnosti

GISCODE BUDE DOPLŇENO

W3+

Označení VOC
  2004/42/2 A(i) 140; 140g/l <87g/l
Skladování BUDE DOPLŇENO

+5ºC  až +25ºC v neotevřených obalech skladovatelnost 9 měsíců od data výroby neskladovat při teplotách pod +5ºC a neskladovat po delší dobu při teplotách převyšujících 30ºC

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo. Podlaha musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků a jiných materiálů, snižujících přilnavost. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí nejméně 120.

Při velmi vysokých požadavcích na odolnost povrchu podlahy se doporučuje provést ještě jedno přebroušení zrnitostí 100 nebo 120 pomocí jednokotoučové brusky, následně je třeba povrch důkladně očistit od nabroušeného prachu a všech dalších nečistot. Pro snížení tendence ke slepování bočních styků parket se doporučuje použít  základový nátěr Bakit GL. Toto platí zejména u pestrých dřevin, vysokých lamel, fošnových podlah a parket na podlahovém topení - tyto podlahy se musí opatřit základovým nátěrem. Pro dosažení intenzivního zvýraznění barevnosti dřeva doporučujeme provést základový nátěr výrobkem Bakit GA.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Obsah balení nechte ohřát na teplotu zpracování a pečlivě protřepejte.

Před zahájením nanášení laku na podlahu pak ještě vyčkejte asi 2 minuty, docílíte optimálního rozlévání laku po povrchu.  Obsah pak přelijte do jiné vhodné pracovní nádoby. Lak naneste v rovnoměrné vrstvě, aby na se na povrchu nevytvářely louže a nechte lak zaschnout. Pokaždé natřete nejprve malou plochu jako zkušební vzorek. Lak nanášejte válečkem Kiesel na vodní laky. Měly by se provést celkem tři vrstvy laku (1x základní lak a 2x krycí lak).

Minimální množství laku na jednu vrstvu je 120 g/m2.

Pro velmi namáhané prostory by se měly provést tři místo dvou krycích vrstev laku (1+3). Před provedením poslední vrstvy laku je třeba plochu podlahy znovu přebrousit brusnou mřížkou zrnitosti 120. Bakit SL 7 lze použít jaké jako základový lak nanášený ve dvou vrstvách stěrkováním (křížem); většinou pak již není potřeba provádět mezibroušení. Zabraňte přímému slunečnímu záření na natřenou plochu.

Celková spotřeba (základový nátěr + krycí vrstva): nejméně 360 g/m2

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Silně savé dřeviny jako javor, buk nebo jasan, by se neměly stěrkovat.

Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 1, 4 a 5.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Nejméně 120 g/m2 na jednu vrstvu laku nanášeného válečkem.

Asi 50 g/m2 na jednu vrstvu laku, nanášeného stěrkou.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Váleček Kiesel na vodní laky.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Bakit SL 7 není zdraví škodlivý ani nepoškozuje životní prostředí.

Skladujte na místech, kam nemají přístup děti. Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. 

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku
3 x 5l plastové kanystry
51040 polomat
3 x 5l plastové kanystry 51033 mat

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

06.03.2012/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.