PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit SL 9

 

Bakit  SL 9  - dvousložkový, polyuretanový uzavírací lak na parkety

Bakit SL 9

 

 

 

  • stupně lesku extramat / polomat
  • pro silně až velmi silně namáhané parketové a dřevěné podlahy
  • extrémně odolný proti oděru
  • vhodný i pro nátěry dřevěných schodišť
  • odolný proti účinkům světla
  • vysoce odolný proti chemikáliím
  • splňuje požadavky normy DIN 18 032 díl 2

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit SL 9 je polyuretanový, dvousložkový, uzavírací lak na bázi vody určený pro parketové a dřevěné podlahy v interiéru. Je extrémně odolný proti oděru, vykazuje velmi dobrou odolnost proti domácím chemikáliím.  Bakit SL 9 je zvláště vhodný pro silně a velmi silně namáhané prostory - například muzea, koncertní sály, nákupní pasáže a bistra.

Bakit SL 9 se dodává v provedení extramat, polomat. Díky extra matnému vzhledu působí podlaha jako by byla naolejovaná, avšak nabízí všechny výhody lakované parketové plochy.

 

Technické údaje

Stupeň lesku  

extramat, polomat *

Báze BUDE DOPLŇENO

dvousložková polyuretanová disperze

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Doba schnutí *  

Nanášení válečkem   cca. 2 - 4 hod., avšak nikoliv déle než 12 hod., jinak nutno povrch přebrousit
Úplná odolnost pro oděru po cca. 5 dnech u extramat a polomat
Úplná odolnost pro oděru po cca. 10 dnech u lesk

Označení podle GefStoffV  

nepodléhá označovací povinnosti

GISCODE BUDE DOPLŇENO

W3 / DD+

Označení VOC
 

Kiesel Bakit SL 9 + tužidlo:

2004/42/2 A(j) 140; 140g/l <88g/l extramat
2004/42/2 A(j) 140; 140g/l <85g/l polomat
2004/42/2 A(j) 140; 140g/l <93g/l lesk

Skladování BUDE DOPLŇENO

+5ºC  až +25ºC v neotevřených obalech skladovatelnost 9 měsíců od data výroby neskladovat při teplotách pod +5ºC a neskladovat po delší dobu při teplotách převyšujících 30ºC

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo. Podlaha musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků a jiných materiálů, snižujících přilnavost. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí nejméně 100-120. Při velmi vysokých požadavcích na odolnost povrchu podlahy se doporučuje provést ještě jedno přebroušení zrnitostí 100 nebo 120 pomocí jednokotoučové brusky. Povrch důkladně očistěte od nabroušeného prachu a všech dalších nečistot. Pro snížení tendence ke slepování bočních styků parket se doporučuje opatřit podlahu základovým nátěrem Bakit GL. Toto platí zejména u pestrých dřevin, vysokých lamel, fošnových podlah a parket na podlahovém topení - tyto podlahy se musí opatřit základovým nátěrem. Pro dosažení intenzivního zvýraznění barevnosti dřeva doporučujeme provést základový nátěr výrobkem Bakit GA.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Obsah balení nechte ohřát na teplotu zpracování a pečlivě protřepejte. Do laku přidejte 5% tužidla Bakit SL 9 (0,225 litru na 4,5 litru laku).

Směs důkladně protřepávejte po dobu nejméně ½ minuty. Před zahájením nanášení laku na podlahu pak ještě vyčkejte asi 5 minut. Docílíte tím optimálního rozlévání laku po povrchu. Pokud namícháváte částečné množství, dbejte na přesné dodržené poměru míchání tužidla a laku 120. Nepřesný poměr míchání má za následek rozdíly ve stupni lesku v ploše podlahy.

Namíchaný lak zpracujte během 2 hodin. Nenamíchávejte více laku, než kolik potřebujete na zpracovávanou plochu. Po namíchání již nádobu neuzavírejte. Obsah pak přelijte do jiné vhodné nádoby. Lak naneste v rovnoměrné vrstvě a nechte zaschnout. Pokaždé natřete nejprve malou plochu jako zkušební vzorek. Lak nanášejte válečkem Kiesel na vodní laky. Měly by se provést celkem tři vrstvy laku (1x základní lak a 2x krycí lak).

Minimální množství laku na jednu vrstvu je 125 g/m2. Pro velmi namáhané prostory by se měly provést tři místo dvou krycích vrstev laku (1+3). Před provedením poslední vrstvy laku je třeba plochu podlahy znovu přebrousit brusnou mřížkou zrnitosti 120.  Zabraňte přímému slunečnímu záření na natřenou plochu.

Celková spotřeba (základový nátěr + krycí vrstvy): nejméně 360g/m2

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 1, 4 a 5.

Po namíchání obsahuje výrobek isokyanáty. Osoby s astmatem nebo chronickými potížemi dýchacích cest a nesnášenlivostí by tento výrobek neměly používat

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Nejméně 125 g/m2 na jednu vrstvu laku. 

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Váleček Kiesel na vodní laky.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Skladujte na místech, kam nemají přístup děti. Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. 

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku
3 x 4,725l plastové kanystry vč. tužidla 51006 extramat
3 x 4,725l plastové kanystry vč. tužidla 51023 polomat

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

22.01.2015

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.