PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit GA

 

Bakit GA  - základový nátěr na alkoholové bázi

Bakit GA

 

 

 

  • propůjčuje dřevu teplý barevný tón
  • vhodný pro exotické dřeviny, ovocné dřeviny a pařený dub
  • rychleschnoucí
  • izoluje látky obsažené ve dřevě
  • možno přelakovat všemi vodními laky Kiesel

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit GA je impregnující, rychleschnoucí základový nátěr nanášený válečkem nebo štětcem na alkoholové bázi. Bakit GA je vhodný pro exotické dřeviny a pařený dub. Látky obsažené v dřevní hmotě jsou základovým nátěr ve velké míře izolovány a nemohou pronikat na povrch. Bakit GA lze aplikovat také na všechny tuzemské dřeviny, zvláště pokud má být zachován přírodní barevný tón dřeva. Plochy ošetřené Bakitem GA lze po krátkém zaschnutí opatřit jakýmkoliv vodním lakem ze sortimentu Kiesel.

 

Technické údaje

Báze BUDE DOPLŇENO

alkoholová báze

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +30°C

Doba schnutí *  

30-40 minut

Označení podle GefStoffV  

F - vysoce hořlavý

GISCODE BUDE DOPLŇENO

G 2

Označení VOC
 

2004/42/2 A(h) 750; 750g/l  <747g/l

Skladování BUDE DOPLŇENO

skladovat v chladu a suchu, v neotevřených obalech skladovatelnost 12 měsíců od data výroby

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo. V případě potřeby podlahu přespárujte pomocí Bakit FK 2. Podlaha musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků a jiných materiálů, snižujících přilnavost. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí 120. Při velmi vysokých požadavcích na odolnost povrchu podlahy se doporučuje provést ještě jedno přebroušení zrnitostí 100 pomocí jednokotoučové brusky. Následně je třeba povrch důkladně očistit od nabroušeného prachu a všech dalších nečistot.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Obsah balení nechte ohřát na teplotu zpracování a pečlivě protřepejte.  Obsah pak přelijte do jiné vhodné nádoby.

Doporučené minimální množství nátěru je 100 g/m2. Pokaždé natřete nejprve malou plochu jako zkušební vzorek. Nátěr nanášejte velurovým válečkem pro olejové laky Kiesel nebo roztíracím košťátkem na dřevěné podlahy Kiesel. Na problematických podkladech používejte roztírací košťátko Kiesel, neboť při jeho použití docílíte proniknutí základového laku do větší hloubky. Základový nátěr nanášejte plynule a rovnoměrně, aby v ploše podlahy nevznikaly louže. Každou vrstvu nechte asi 30 - 40 minut zaschnout. Během schnutí zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Zamezte vdechování par po delší dobu. Zabraňte přímému ozáření sluncem.

Silně savé dřeviny, jako například buk, opatřete dvěma vrstvami základového laku Bakit GA nanášeným válečkem. Ihned po zaschnutí lze přelakovat minimálně dvěma vrstvami uzavíracího laku Bakit SL 5, Bakit SL 7 nebo Bakit SL 9.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Ihned po zaschnutí aplikujte příslušný uzavírací lak, jinak může dojít u uzavíracího laku k potížím s přilnavostí. Zajistěte řádné větrání. Na základovém nátěru se neprovádí mezibroušení.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

asi 100 g/m2. 

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití acetonem.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Velurový váleček Kiesel, štětec Kiesel.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Bakit GA skladujte na místech, kam nemají přístup děti. Během zpracování zajistěte řádný přívod čerstvého vzduchu. Při kontaktu s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou. Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. 

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku
5 litrů plechové nádoby
51107

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

13.05.2014/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.