PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit GL

 

Bakit GL  - základový nátěr na bázi vody pro nanášení válečkem

Bakit GL

 

 

 

  • minimalizuje tendenci ke slepování bočních stran parket
  • zesvětluje a zvýrazňuje kresbu dřeva
  • dobrá plnivost
  • snadno zpracovatelný

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit GL je základový nátěr na vodní akrylátové bázi, nanášený válečkem. Je určený pro parketové a dřevěné podlahy v interiéru.

Bakit GL minimalizuje tendenci ke slepování bočních stran parket. Bakit GL je obzvláště vhodný pro pestré dřeviny, vysoké lamelové parkety, fošnové podlahy a parkety na podlahovém topení.

Bakit GL v sobě sdružuje všechny kladné vlastnosti různých základových nátěrů v jednom výrobku. Je vhodný pro exotické dřeviny s malým obsahem olejů v dřevní hmotě.

 

Technické údaje

Báze BUDE DOPLŇENO

vodní základový nátěr pro aplikaci válečkem

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Doba schnutí *  

cca. 120 minut

Označení podle GefStoffV  

nepodléhá označovací povinnosti

GISCODE BUDE DOPLŇENO

W3+

Označení VOC
 

2004/42/2 A(i) 140; 140g/l <62g/l

Skladování BUDE DOPLŇENO

+5ºC  až +25ºC v neotevřených obalech skladovatelnost 9 měsíců od data výroby neskladovat při teplotách pod +5ºC a neskladovat po delší dobu při teplotách převyšujících 30ºC

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo. V případě potřeby podlahu přespárujte pomocí Bakit FK 1. Podlaha musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků a jiných materiálů, snižujících přilnavost. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí 120. Při velmi vysokých požadavcích na odolnost povrchu podlahy se doporučuje provést ještě jedno přebroušení zrnitostí 100 pomocí jednokotoučové brusky. Následně je třeba povrch důkladně očistit od nabroušeného prachu a všech dalších nečistot.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Obsah balení nechte ohřát na pokojovou teplotu a pečlivě protřepejte. Před zahájením nanášení laku na podlahu pak ještě vyčkejte asi 2 minuty. Docílíte tím optimálního rozlévání laku po povrchu.  Obsah pak přelijte do jiné vhodné pracovní nádoby.

Lak nanášejte v rovnoměrné vrstvě, tak, aby v ploše podlahy nevznikaly louže a nechte zaschnout. Pokaždé natřete nejprve malou plochu jako zkušební vzorek. Lak nanášejte válečkem Kiesel na vodní laky.

Doporučené minimální množství laku na jednu vrstvu je 100 g/m2.

Zabraňte přímému ozáření slunecem.

Po zaschnutí /asi 120 minut/ lze přelakovat uzavíracími laky na vodní bázi  Bakit SL 5, Bakit SL 7 nebo dousložkovým Bakit SL 9.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Ihned po zaschnutí aplikujte příslušný uzavírací lak, jinak může dojít u uzavíracího laku k problémům s přilnavostí. Zajistěte řádné větrání (bez vzniku průvanu). Na základovém nátěru se neprovádí mezibroušení.
Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 1, 4 a 5.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

min 100 g/m2. 

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Váleček Kiesel na vodní laky.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Bakit GL skladujte na místech, kam nemají přístup děti. Během zpracování zajistěte řádný přívod čerstvého vzduchu. Při kontaktu s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.

Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. 

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
3 x 5 litrů plastové kanystry
51150

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

06.03.2012/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.