PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit FK 2

 

Bakit FK 2  - roztok tmelu s obsahem rozpouštědel pro spárování parket

Bakit FK2

 

 

 

  • obsahuje rozpouštědla
  • rychleschnoucí
  • dobře brousitelný
  • dobře vyplňuje spáry
  • snadná zpracovatelnost

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit FK 2 je roztok spárovacího tmelu s obsahem rozpouštědel na spárování trhlin a malých spár dřevěných a parketových podlah.

Je rychleschnoucí, dobře vyplňuje spáry.

Bakit FK 2 lze použít pod všechny druhy uzavíracích laků na parkety Bakit a olejové systémy Bakit.

 

Technické údaje

Báze BUDE DOPLŇENO

nitrocelulóza

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Doba schnutí *  

asi 20 minut

Označení podle GefStoffV  

podléhá označovací povinnosti

GISCODE BUDE DOPLŇENO

G2

Skladování BUDE DOPLŇENO

skladovatelnost v neotevřených obalech 12 měsíců od data výroby není citlivý na mráz

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo (zrnitost 60).

Podlaha musí být čistá, zbavená prachu a bez zbytků olejů, vosků nebo jiných nečistot.    

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Obsah balení nechte ohřát na pokojovou teplotu a pečlivě protřepejte.  Bakit FK 2 namíchejte s čistým, jemným nabroušeným dřevěným prachem (zrnitost 100 - 120) příslušné dřeviny na stěrkovatelnou hmotu. U citlivých dřevin namíchejte dřevěný tmel ve zvláštní nádobě. Celou podlahu přestěrkujte pomocí ploché stěrky Kiesel. Čím je nabroušený prach jemnější, tím snadněji se namíchaná hmota nanáší a snadněji plní i menší spáry. Velikost spár do 2 mm. Větší spáry nechte přes noc zaschnout;  případně znovu přestěrkujte. Zbytky tmelu z povrchu podlahy stáhněte. Doba schnutí je asi 20 minut, závisí na podmínkách na stavbě, velikosti spár, teplotě a vlhkosti vzduchu.

Po zaschnutí se pak podlaha obvyklým způsobem přebrousí válcovou bruskou (zrnitost 100 až 120) nebo jednokotoučovou bruskou s kotoučem zrnitosti 120 až 150. Na povrchu podlahy nesmějí zůstat žádné zbytky tmelu. Po dostatečném vyschnutí hmoty lze podlahu dále ošetřit všemi laky Bakit na vodní bázi, s obsahem rozpouštědel a oleji řady Bakit.  Při nedostatečném větrání používejte ochranu dýchacích cest. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.  

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 1, 2, 4, 5 a 6

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO
50 - 120g/m2 podle četnosti a velikosti spár

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití ředidlem.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Plochá stěrka Kiesel Flächenspachtel.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Bakit FK 2 obsahuje rozpouštědla. Je zařazen do třídy nebezpečí A II podle VbF. Páry rozpouštědel mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Při práci a po dokončení práce s výrobkem větrejte.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
Paletování 120 x 5 litrů plechové nádoby
51172

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

22.05.2018

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.