PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit FK 1

 

Bakit FK 1  - roztok tmelu pro spárování parket na bázi vody

Bakit FK1

 

 
  • rychle schne
  • dobře brousitelný
  • dobře vyplňuje spáry
  • nezatěžuje okolí zápachem
  • nepodléhá označovací povinnosti
  • nepředstavuje nebezpečí vznícení
  • snadno zpracovatelný

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit FK 1 je roztok spárovacího tmelu na bázi vody pro spárování parketových a prkenných podlah v interiéru.

Neobsahuje rozpouštědla (NMP).

Bakit FK 1 se smíchá s nabroušeným prachem na konzistenci pro nanášení stěrkou, kterou se vyplní spáry do šířky 2 mm nebo menší kazy ve dřevě. Bakit FK 1 lze použít pod všechny druhy uzavíracích laků na parkety Bakit a oleje řady Bakit.

 

Technické údaje

Báze BUDE DOPLŇENO

polymer - akrylát

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Doba schnutí *  

asi 30 až 60 minut

Označení podle GefStoffV  

nepodléhá označovací povinnosti

GISCODE BUDE DOPLŇENO

W1+

Skladování BUDE DOPLŇENO

skladovatelnost při +10ºC  až +25ºC v neotevřených originálních obalech 1 rok od data výroby, chránit před mrazem, neskladovat při teplotě pod +5ºC

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo (zrnitost alespoň 60).

Podlaha musí být čistá, zbavená prachu a bez zbytků olejů, vosků nebo jiných nečistot.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Obsah balení nechte ohřát na pokojovou teplotu a pečlivě protřepejte.  Bakit FK 1 namíchejte s čistým, jemným nabroušeným dřevěným prachem (zrnitost 100 - 120) příslušné dřeviny na stěrkovatelnou hmotu. U citlivých dřevin namíchejte dřevěný tmel ve zvláštní nádobě. Celou podlahu přestěrkujte pomocí ploché stěrky Kiesel. Čím je použitý nabroušený prach jemnější, tím snadněji se namíchaná hmota nanáší a snadněji proniká i do menších spár. Větší spáry nechte přes noc zaschnout;  případně znovu přestěrkujte. Zbytky tmelu z povrchu podlahy zcela stáhněte. Doba schnutí asi 30 - 60 minut, závisí na podmínkách na stavbě, velikosti spár, teplotě a vlhkosti vzduchu.

Po zaschnutí se pak podlaha obvyklým způsobem přebrousí válcovou bruskou (zrnitost 100 až 120) nebo jednokotoučovou bruskou s kotoučem zrnitosti 120 až 150.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Není vhodný pro exotickou dřevinu padouk.
Nepoužívat pod Bakit HO.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO
50 – 120 g/m2 podle četnosti a velikosti spár.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Plochá stěrka Kiesel Flächenspachtel.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Bakit FK 1 není zdraví škodlivý ani nepoškozuje životní prostředí. Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
Paletování 120 x 5 litrů plastové kanystry 51161

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

22.05.2018

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.