PRODUKTY / Podlahy a parkety / SERVOFIX FG

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Univerzální stěrková hmota Servofix FG

Servofix FG

 

 

 

  • čerpatelná
  • vhodná i pod parkety
  • samonivelační
  • velmi dobré rozlévací vlastnosti
  • do tloušťky vrstvy 10 mm
    (při nastavení křemičitým pískem až do 20mm)
Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Univerzální stěrková hmota na bázi cementu s přísadou polymerů s velmi dobrými rozlévacími vlastnostmi určená pro stěrkování a vyrovnávání podkladů do tloušťky vrstvy 10mm před pokládkou elastických a textilních podlahových krytin jakož i parket.

Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkých prostorách.

Pro zvýšení pevnosti v tahu a v ohybu lze do stěrky přidat ztužující vlákna Kiesel-Armierungsfasern.


Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO

1 – 10 mm
(při nastavení křemičitým pískem až 20 mm)
pod parkety min. 2 mm

Přidání křemičitého písku  

možné od tl. vrstvy 10 mm
8 kg křemičitého písku (zrnitost 0,6 až 1,2mm) na
25 kg prášku

Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodný od tloušťky stěrkové vrstvy 1mm
Spotřeba BUDE DOPLŇENO cca. 1,4 kg/m2 na 1mm tloušťky vrstvy
Množství vody
BUDE DOPLŇENO cca. 6,5 až 7,0 l na 25 kg prášku
Doba vyzrávání BUDE DOPLŇENO cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO ca. 30 minut
Pochozí po * BUDE DOPLŇENO po cca. 1,5 až 2 hodinách
Pokládka podlahové krytiny * BUDE DOPLŇENO
Podlah. krytina Tl. vrstvy stěrky Po cca.
elastické a textilní krytiny 1 až 5mm
5 až 10mm
10 až 20mm
14 hod.
24 hod.
48 hod.
parkety 2 až 5mm
5 až 10mm
48 hod.
72 hod
Podlahové vytápění  BUDE DOPLŇENO vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1R podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost cca. 6 měsíců
* BUDE DOPLŇENO doba schnutí je vztažena na 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a DIN 18 356 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je potřeba připravit a ošetřit podle technického listu BEB „Příprava a posuzování podkladů“ popř. podle technického listu TKB-8.

Podle druhu podkladu a pozdějšího používání hotové podlahy proveďte přednátěr výrobky Okamul HD 11, Okatmos® DSG, Okatmos® EG 20, Okamul PU-V schnell, Bakit PV-universal nebo Okapox GF. Je nutno vždy používat systémové výrobky a zajistit systémovou skladbu celého souvrství.


Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servofix FG  smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla, míchejte při maximálně 600 ot./min., dokud nevznikne hladká hmota bez hrudek. Nechte 5 minut vyzrát a pak ještě jednou promíchejte. Pak začněte stěrku nanášet hladítkem nebo lžicí a nechte rozlévat a nivelovat. Při velmi rozdílných tloušťkách vrstvy a při aplikaci na litém asfaltu nastavte stěrku přidáním jednoho litru výrobku Okamul 71 na 6 l vody a 25 kg prášku. Při použití pod parkety přidávejte pro namíchání prášku maximálně 6,5 l vody.

Další stěrkovou vrstvu je třeba v případě potřeby provádět technologií „mokrý do mokrého“ ihned, jakmile je povrch pochozí. Jinak je nutno provést znovu základní nátěr výrobky Okamul HD 11 nebo Okatmos® EG 20. Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte nejprve zkušební vzorek stěrky. 

Při přidání výztužných vláken Kiesel-Armierungsfasern pro zvýšení pevnosti stěrky se stěrková hmota nejprve namíchá podle výše uvedeného postupu. Následně se pak do namíchané stěrky nasype obsah pytle s výztužnými vlákny Kiesel-Armierungsfasern  v poměru jeden pytel vláken na jeden pytel stěrky a homogenně promíchá se stěrkou. Po době zrání v délce 5 minut stěrku s vlákny znovu promíchejte a nanášejte na podklad hladítkem nebo lžicí.


Spotřeba
BUDE DOPLŇENO
Přibližně 1,4 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku EAN
42 x 25kg papírové pytle 42005 4015705420059

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

22.10.2015/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.