PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOSTAR 1000

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

ServoStar® 1000 - lepidlo na obklady
a dlažbu

ServoStar_1000.png

 

 

 

  • zkoušeno podle EN 12 004 C2 TE
  • vysoká vydatnost
  • vhodné pro podlahové vytápění
  • pro jemnou kameninu v interiéru
  • použití v interiéru i exteriéru

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Tvarově stálá, cementová malta s přísadou zušlechťujících polymerů pro lepení do tenkého lože s přísadou polymerů vyhovující normě EN 12 004 C2 TE. Malta je určena pro lepení keramických dlaždic a desek, jemné kameniny (v interiéru), dřevotřískových desek, podlahových kabřincových desek a kabřincových obkladů na nosné podklady jako např. monolitický beton (starý nejméně 6 měsíců), sádrovláknité desky, sádrokartonové desky, vytápěné potěry (je třeba dodržovat příslušné normy a technické listy) jakož i na cementovou nebo vápennou omítku. Malta je vhodná o obkladové materiály, které vyžadují tloušťku maltového lože do 5 mm. Maximální velikost formátu obkladového materiálu je 40 cm x 40 cm.

Lepidlo je certifikováno pro použití v prostorách, kde dochází ke kontaktu s pitnou vodou.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér * *
na stěnách a podlaze
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO max. 5mm
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (podklad)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +80°C
Množství přidávané vody BUDE DOPLŇENO cca. 7,5 litru / 25 kg prášku
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO cca. 2 hodiny
Doba pro uložení krytiny * BUDE DOPLŇENO cca. 30 minut
Pochozí * / Spárovatelný * BUDE DOPLŇENO po cca. 24 hodinách
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 - nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu, skladovatelnost cca. 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty tyto hodnoty  odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.
* * BUDE DOPLŇENO v exteriéru je třeba důsledně provádět pokládku materiálu do celoplošného maltového lože bez dutých míst (technologie buttering-floating).

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být připraven k pokládce, čistý, nosný a tvarově stálý.

V interiéru opatřete savé podklady přednátěrem Okamul GG nebo Okatmos® UG 30. Na anhydritových potěrech je třeba dodržet dobu schnutí nejméně 24 hodin. Nesavé podklady opatřete přednátěrem Okatmos® UG 30.

V exteriéru nejprve natáhněte kontaktní vrstvu lepící malty a nechte zavadnout.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
ServoStar® 1000 smíchejte s čistou vodou a míchejte dokud nezmizí všechny hrudky. Na podklad pak nanášejte zubovou stěrkou (velikost viz. tabulka) a lepený materiál uložte a zatlačte do připraveného lepidlového lože během cca. 30 minut. Podle savosti podkladu a lepeného materiálu lze polohu dlaždic upravovat po dobu cca. 25 minut od nalepení.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Obkladový materiál a nářadí ihned očistěte vodou.

 

Nářadí a spotřeba (DIN 18 157 díl 1)
BUDE DOPLŇENO

Delší hrana obkladového materiálu
Velikost zubu stěrky
Spotřeba (prášek)
do 50 mm
3mm (TKB C3)
cca. 1,2 kg/m2
51 – 108 mm
4mm (TKB C1)
cca. 1,5 kg/m2
109 – 200 mm
6mm (TKB C2)
cca. 2,3 kg/m2
nad 200 mm
nejméně 8 mm
(TKB C4 a větší)
cca. 2,8 kg/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
42 x 25kg papírové pytle 13004 401570513040

 

Stav

19.08.2011 lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.