PRODUKTY / Desky a oddělovací tkaniny / Izolační deska Okaphone 9 pro podlahy a parkety

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Izolační deska Okaphone 9
pro podlahy a parkety


 

 

 

  • použití jako oddělovací vrstva a jako kročejová izolace
  • zvyšuje pohodlí chůze a užitné vlastnosti podlahy
  • flexibilní a stabilní
  • odolná proti plísním a hnilobě
  • lze řezat nožem a pilou

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO
Pevné, vysoce hutné desky tloušťky cca 9 mm na bázi polyesterových vláken, pojených umělou pryskyřicí. Desky se používají jako oddělovací vrstva a pro zhotovení vrstvy kročejové a tepelné izolace pod vhodné elastické, textilní podlahové krytiny a parkety v interiéru.
Používají se jako izolační mezivrstva při renovacích a na podkladech s nedostatečnou teplenou izolací ve starých budovách i v novostavbách. Desky zvyšují pohodlí chůze a zlepšují užitné vlastnosti podlahy.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO světlá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Rozměry BUDE DOPLŇENO 100 cm x 60 cm = 0,6 m2
Tloušťka BUDE DOPLŇENO ca. 9 mm
Plošná hmotnost BUDE DOPLŇENO ca. 7,2 kg/m2
Útlum kročejového hluku BUDE DOPLŇENO ca. 29 dB podle DIN 52 210 (pod textilními krytinami)
ca. 15 dB podle DIN 52 210 (parkety s plošnou hmotností 9,5 kg/m2)
Tepelná vodivost BUDE DOPLŇENO ca. 0,10 W/mK
Tepelný odpor BUDE DOPLŇENO 0,09 m2K/W
Třída hořlavosti BUDE DOPLŇENO B2
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO nejsou pro podlahové vytápění vhodné
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu
na rovné podložce
Likvidace BUDE DOPLŇENO nařezané zbytky likvidovat s domovním nebo průmyslovým odpadem

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být suchý, pevný a čistý. Vhodný je např. beton, potěry, šroubované dřevotřískové desky V 100 (OSB-3, OSB-Bau), dřevěné fošny, kámen, ocel a keramika.
Nerovný podklad vyrovnejte před pokládkou desek stěrkovými hmotami Servofix, Servoplan nebo Servoalpha.
U mírně deformovatelných podkladů (např. dřevotřískové desky V 100) použijte pro vyrovnání stěrkovou hmotu Servoplan S 444 vyztuženou rozptýlenými vlákny. Podle druhu podkladu je potřeba použít odpovídající základový nátěr, např. pro minerální podklady lze použít základový nátěr Okatmos® EG 20, Okamul HD 11, na dřevo pak Servofix RSG, Okatmos® EG 20, Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Izolační desky Okaphone 9 nejprve volně, avšak přesně rozložte na vazbu (s přesazenými spárami) tak, aby nevznikly křížové spáry. Desky přiřízněte na potřebný rozměr kotoučovou nebo přímočarou pilou nebo nožem. Pak desky ze středu místnosti vyjměte a nalepte na podklad pomocí Bakit PU-P nebo Bakit EK neu. Používejte zubovou stěrku s velikostí zubu TKB B15. Použití jiného lepidla nejprve konzultujte s technikem Kiesel. Desky během 15 až 20 minut uložte do připraveného lepidlového lože a pevně zatlačte.
Pokud v deskách vzniká pnutí a mají tendenci se zdvihat, je třeba je zatížit až do úplného zaschnutí lepidla.
Před zahájením pokládky podlahové krytiny nejprve zajistěte dodržení potřebného odstupu od stěn a od případných dalších konstrukcí vystupujících z podlahy. K tomu lze použít běžné izolační proužky pro potěry. Tyto proužky lze odříznout až po úplném dokončení pokládky podlahové krytiny. Pokud se na desky Okaphone provádí další celoplošná stěrková vrstva, nebo pokud s parkety lepí lepidlem Bakit PU-P, je třeba mezery na stycích desek uzavřít pomocí Oka Cryl. Zabrání se tím zatečení stěrky nebo lepidla do spár a vzniku zvukových mostů.

Pokládka elastických a textilních podlahových krytin
Desky Okaphone ihned po zatvrdnutí lepidla přestěrkujte stěrkovou hmotou Servoplan 444 v tloušťce 3 až 5 mm. Po zaschnutí stěrkové hmoty nalepte elastickou nebo textilní podlahovou krytinu pomocí lepidla z řady Kiesel Okatmos®.

Pokládka parket
Parkety bezprostředně po vytvrzení lepidla nalepte celoplošně přímo na desky Okaphone pomocí lepidla Bakit PU-P nebo Bakit EK neu. Pro roztírání lepidla používejte zubovou stěrku vhodné velikosti.
Parkety, které se nespojují na pero a drážku pokládejte vůči deskám diagonálně.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO
Hodnoty útlumu kročejového hluku uvedené v tomto technickém listě jsou hodnoty, které byly zjištěny certifikovanou zkušebnou na zkušebním přístroji. Tyto hodnoty nelze přebírat pro jiné budovy, protože v každé budově je jiná skladba stropních a podlahových konstrukcí. Pro zjištění hodnoty útlumu kročejového hluku v konkrétním objektu se musí provést pokládka zkušebního vzorku a v této souvislosti pak provést přímo na místě zjištění útlumu kročejového hluku před a po provedeném opatření.
Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

 

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO
Kotoučová pila, přímočará pila, nůž a zubová stěrka TKB B15.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
10 krabic po 10 deskách = 60 m2   60173

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna dříve vydaná vydání svojí platnost.

12.08.2011 lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.