PRODUKTY / Desky a oddělovací tkaniny / Izolační desky Okaphone 9 pro použití pod dlažby

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Izolační desky Okaphone 9
pro použití pod dlažby


 

 

 

  • použití jako oddělovací vrstva a jako kročejová izolace
  • zvyšují pohodlí chůze a užitné vlastnosti podlahy
  • flexibilní a stabilní
  • odolné proti plísním a hnilobě
  • lze řezat nožem a pilou

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Pevné, vysoce hutné desky tloušťky ca. 9mm na bázi polyesterových vláken pojených umělou pryskyřicí. Desky se používají jako oddělovací vrstva a pro zhotovení vrstvy kročejové a tepelné izolace v interiéru ve spojení s vhodnými druhy keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene.

Desky se používají jako izolační mezivrstva při renovacích a na nedostatečně izolovaných podkladech ve starých budovách i v novostavbách. Desky jsou tenké a pouze nepatrně zvyšují tloušťku skladby podlahy, přesto zvyšují pohodlí chůze a zlepšují užitné vlastnosti podlahy.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO světlá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, na stěnách a podlaze
Rozměry BUDE DOPLŇENO 100 cm x 60 cm = 0,6 m2
Tloušťka BUDE DOPLŇENO ca. 9 mm
Plošná hmotnost BUDE DOPLŇENO ca. 7,2 kg/m2
Útlum kročejového hluku BUDE DOPLŇENO ca. 10dB podle DIN 52 210 (pod dlažbou)
Tepelná vodivost BUDE DOPLŇENO ca. 0,10 W/mK
Třída hořlavosti BUDE DOPLŇENO B2
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO desky nejsou vhodné pro aplikaci na podlahy s podlahovým vytápěním
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu
na rovné podložce

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Hodnoty útlumu kročejového hluku uvedené v tomto technickém listě jsou hodnoty, které byly zjištěny certifikovanou zkušebnou na zkušebním stojanu. Tyto hodnoty nelze přebírat pro jiné budovy, protože v každé budově je jiná skladba stropních a podlahových konstrukcí. Pro zjištění hodnoty útlumu kročejového hluku v konkrétním objektu se musí provést pokládka zkušebního vzorku a v této souvislosti pak provést přímo na místě zjištění útlumu kročejového hluku před a po provedeném opatření.

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být suchý, pevný a čistý. Vhodný je např. beton, potěry, šroubované dřevotřískové desky V 100 (OSB-3, OSB-Bau), dřevěné fošny, kámen, ocel a keramika.

Nerovný podklad vyrovnejte před pokládkou desek stěrkovými hmotami Servofix, Servoplan nebo Servoalpha.

U mírně deformovatelných podkladů (např. dřevo) použijte pro vyrovnání stěrkovou hmotu Servoplan S 444 vyztuženou rozptýlenými vlákny. Podle druhu podkladu je potřeba použít odpovídající základový nátěr. Například pro minerální podklady lze použít základový nátěr Okamul GG, Okatmos® UG 30 na dřevo pak Servofix RSG, Okatmos® UG 30, Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF.  

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Izolační desky Okaphone 9 nejprve volně, avšak přesně rozložte na vazbu (s přesazenými spárami) tak, aby nevznikly křížové spáry. Desky přiřízněte na potřebný rozměr kotoučovou nebo přímočarou pilou nebo nožem. Pak desky ze středu místnosti vyjměte a nalepte na podklad pomocí lepidla Servoflex K-Schnell SuperTec. Pro nanášení lepidla používejte zubovou stěrku velikost 6 - 8mm při spotřebě lepidla ca. 1,6 až 2,2kg/m2.

Použití jiného lepidla nejprve zkonzultujte s aplikačním technikem Kiesel. Desky během 15 až 20 minut uložte do připraveného lepidlového lože a pevně zatlačte.

Před zahájením pokládky podlahové krytiny nejprve zajistěte dodržení potřebného odstupu od stěn a od případných dalších konstrukcí vystupujících z podlahy. K tomu lze použít běžné izolační proužky pro potěry. Tyto proužky lze odříznout teprve až po úplném dokončení spárování dlažby. Po vytvrzení lepidla, u lepidla Servoflex K-Schnell SuperTec nejdříve za 2 hodiny přelepte styky desek lepící páskou, například typu Tesa-Krepp širokou 20mm. Zabrání se tím zatečení lepidla do spár a vzniku zvukových mostů.

 

Pokud se provádí zastěrkování topných rohoží lze k tomuto účelu použít stěrku Servoplan 444 vyztuženou vlákny nebo jednu z flexibilních stěrkových hmot ze sortimentu Kiesel. Maximální tloušťka stěrkové vrstvy je v tomto případě 5mm. Lepení keramických dlažeb a dlažeb z přírodního kamene na desky Okaphone 9 lze zahájit až po úplném vytvrzení lepidla, kterými jsou desky přilepeny k podkladu.

Pro aplikaci na desky Okaphone 9 se hodí keramické podlahové krytiny z kameniny s tloušťkou více než 8mm. U krytin z přírodního kamene používejte pouze vhodné druhy kamene (například žula nebo rula) o minimální tloušťce 15mm nebo  s pevností v ohybu alespoň 1500N. Nejmenší velikost dlaždice je 100cm2 (rozměr dlaždice 10 x 10cm). Na prohýbajících se stropních konstrukcích (max. přípustný průhyb je L/300) je maximální přípustná velikost dlaždice 900cm2 (rozměr dlaždice 30 x 30cm). Použití větších rozměrů dlaždic zkonzultujte nejprve s aplikačním technikem Kiesel.

 

Při použití ve vlhkých prostorách s třídou vlhkostního namáhání A0 je třeba zhotovit kontaktní izolaci pomocí Okamul DF, Servoflex DMS 1K Plus SuperTec nebo Servoflex DMS 1K-Schnell SuperTec.

 

Pokud byla použita lepící malta Servoflex K-Schnell SuperTec, lze spárování provádět po 8 hodinách. Pokud byly použity lepící malty Servoflex K-Plus nebo Servoflex-Trio-SuperTec, lze spárování provádět nejdříve po 12 hodinách. Je třeba dbát na celoplošné podlepení dlaždic.

Pro spárování používejte flexibilní spárovací hmoty jako Servoperl, Servoperl-Schnell, Servoflex F nebo Oka Color.

 

Dodržujete pokyny uvedené v dokumentu „Aplikace oddělovacích systémů“ vydaném Odborným svazem obkladačských řemesel.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO
Kotoučová pila, přímočará pila, nůž a zubová stěrka 6 nebo 8mm.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
10 krabic po 10 deskách = 60 m2   60173

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje a zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů a z důvodu nemožnosti ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce. V každém případě doporučujeme provést   zkušební  vzorek.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna dříve vydaná vydání svojí platnost.

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

18.05.11 lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.