PRODUKTY / Desky a oddělovací tkaniny / Izolační podložka Kiesel Dämmunterlage

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Izolační podložka
Kiesel Dämmunterlage


 

 

 

  • zabraňuje bobtnání dřevěných podlahových krytin
  • mechanické oddělení vrstev
  • vhodná pro komplikované podklady
  • emise výrobku zkoušeny podle zásad DIBt
  • přispívá k vytvoření příjemného vnitřního prostředí

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Jemný polyuretanový pěnový granulát na recyklátové bázi s korkem. Jako pojivo je použit polyuretanový elastomer. Izolační podložka je určená pro použití jako kročejová izolace a pro redukci napětí v souvrství podlahy před pokládkou parket, textilních a elastických podlahových krytin.

Podložka je zvláště vhodná pro řešení problémů při pokládce podlahových krytin na starých podkladech s pevně ulpěnými zbytky lepidel a stěrkových vrstev, dřevotřísce, suchých potěrech, anhydritových potěrech a litém asfaltu.

 

Technické údaje

Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Požární vlastnosti – třída hořlavosti BUDE DOPLŇENO Efl (ISO 11925 / EN 13501)
Tepelný odpor BUDE DOPLŇENO při tloušťce 3,0 mm: 0,04 m2K/W
Pevnost v tahu BUDE DOPLŇENO cca. 0,8 N/mm2
Objemová hmotnost BUDE DOPLŇENO 550 kg/m3
Šířka pásu   1.000mm (± 1,5%)
Tloušťka   2mm, 3mm, 5mm (± 1,5%)
Délka role   uvedeno v odstavci Balení a paletování (± 1,5%)
Zvýšení kročejové neprůzvučnosti
(ISO 140-8 / ISO 717-2)
BUDE DOPLŇENO při tl. 2mm nalepeno pod 3mm PVC - 19dB
při tl. 3mm nalepeno pod 3mm PVC - 20dB
při tl. 2mm nalepeno pod 2,5mm lino - 16dB
při tl. 2mm nalepeno pod koberec - 25dB
při tl. 2mm nalepeno pod laminát - 17dB
při tl. 2mm nalepeno pod 10mm hotové parkety - 16dB
při tl. 2mm nalepeno pod 10mm masivní parkety - 18dB
při tl. 3mm nalepeno pod 16mm hotové parkety - 18dB
při tl. 2mm nalepeno pod 10mm 2-vrstvé parkety - 19dB
Míra protažení před přetržením BUDE DOPLŇENO cca. 30%
Vhodnost pro pojezd kolečkových židlí BUDE DOPLŇENO vhodné
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu, nastojato

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 356 „Parketářské práce a dřevěné dlažby“, DIN 18365 „Pokládka podlahových krytin“ a podle současného stavu úrovně techniky.

Podklad je třeba nejprve ošetřit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“, jakož i podle technického listu TKB-8. Podklad musí být čistý, bez trhlin, pevný, suchý a nesmí na něm být žádné zbytky materiálů, které by mohly způsobit oddělení vrstev podlahy. Pro vyrovnání nerovností opatřete podklad vhodným přednátěrem nebo základovým nátěrem Kiesel a následně nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkou ze sortimentu firmy Kiesel.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Izolační podložku Kiesel v rolích volně rozložte po ploše podlahy kolmo ke směru pokládky podlahové krytiny a nahrubo přiřízněte. Pak nechte nejméně 24 hodin aklimatizovat. Po aklimatizaci přesně přiřízněte a pásy podložky nahrňte ke středu místnosti.

Na podklad naneste vhodné lepidlo a izolační podložku Kiesel vložte do připraveného  lepidlového lože a pečlivě zatlačte a naválcujte. V druhé polovině místnosti zpracujte podložku stejným způsobem.

Po dostatečném zaschnutí lepidla se na izolační podložku příslušným lepidlem nalepí podlahová krytina / parkety. U textilních a elastických krytin lze před jejich nalepením opatřit izolační podložku tenkou stěrkovou vrstvou Servofix RSG. Lepidlo zvolené pro nalepení podlahové krytiny je třeba použít i pro nalepení izolační podložky.

 

 

Vhodná lepidla Lepení izolační podložky
Bakit PU-P / Bakit PU-1K velikost zubu stěrky TKB B3
Bakit EK neu / Bakit FPK / Bakit ESP
Okatmos® star 100 / Okatmos® star 100 Plus velikost zubu stěrky TKB A2
Okatmos® star 110 / Okatmos® star 120 / Okatmos® EE 19
Okatmos® megaStar / Okatmos® star 600 velikost zubu stěrky TKB B1
Okatmos® EN 30 / Okatmos® ET 6 / Okatmost L® 14

Pokyny pro zpracování a velikost zubu stěrky potřebnou pro příslušnou podlahovou krytinu a parkety naleznete v technickém listě příslušného lepidla.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Vlastnosti podlahových krytin na protlačení a při pojezdu kolečkových židlí se mohou v souvislosti s použitím izolační podložky Kiesel změnit.

Na izolační podložku Kiesel používejte pouze podlahové krytiny a parkety, které jsou k tomuto účelu schváleny jejím výrobcem.

Vždy dodržujte pokyny ke zpracování podlahové krytiny a parket vydané jejím výrobcem.

Vlivem působení světla se barva podložky mění. Tato změna však nemá žádný vliv na kvalitu podložky a uvedené technické vlastnosti.

Dřevěnou dlažbu RE lepte pouze na izolační podložku tl. 2mm.

Na izolační podložku tl. 2mm nebo 3mm lepte výlučně parkety se spojem na drážku a pero. 

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení a paletování   číslo výrobku EAN
2mm: 30bm x 1m = 30m2 v roli   60273 4015705602738
3mm: 20bm x 1m = 20m2 v roli   60274 4015705602745
5mm: 16bm x 1m = 16m2 v roli   60277 4015705602776

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

01.08.2017/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.