PRODUKTY / Desky a oddělovací tkaniny / Separační tkanina Kiesel Entkopplungsgewebe

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Separační tkanina
KIESEL Entkopplungsgewebe


 

 

 

  • univerzální použití
  • rychlá aplikace
  • odolná vodě a alkalickým látkám
  • eliminuje vnitřní pnutí
  • snadno zpracovatelná
  • vhodná jako oddělovací vrstva na vyrovnávací stěrku Servofix SLA

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO
Separační tkanina Kiesel je sendvičová polyesterová tkanina s vyztuženou strukturou, určená k oddělení vrstev,ke snížení vnitřního pnutí mezi vrchní vrstvou podlahových krytin z přírodního kamene nebo keramiky a podkladem. Vznikající smykové a tahové síly v souvrství podlahy se díky tkanině nepřenášejí do podkladu. Tkanina je vhodná pro nosné podklady s mírnou tendencí k deformacím a ke vzniku trhlin, jako jsou například čerstvé betonové podklady (monolitický beton starý alespoň 28 dní), beton a potěry s rozevřenými smršťovacími trhlinami bez výškového přesahu. Separační tkaninu Kiesel lze použít také v systému Servofix SLA. Separační tkanina Kiesel je odolná proti vzniku trhlin, vodě a hnilobám.
V kombinaci s flexibilními, jednosložkovými těsnícími emulzemi lze Servoflex DMS 1K Plus / Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec pomocí separační tkaniny Kiesel vytvořit stabilní, oddělovací izolační vrstvu také v exteriéru.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO krycí tkanina bílá, vyztužovací tkanina žlutá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér a exteriér*
Rozměry BUDE DOPLŇENO 25 bm x 100cm = 25m2 (tloušťka 1mm)
Tloušťka BUDE DOPLŇENO ca. 15 mm
Plošná hmotnost BUDE DOPLŇENO ca. 200g/m2
Pevnost v roztržení BUDE DOPLŇENO 468N (podle DIN 53 457)
Spotřeba BUDE DOPLŇENO 1m/m2
Třída hořlavosti BUDE DOPLŇENO B2
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
EMICODE   EC 1 Plus
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu ve svislé poloze

* v exteriéru s těsnící emulzí Servoflex DMS 1K Plus SuperTec popř. Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být nosný, suchý a čistý.
V interiéru opatřete podklad základovým nátěrem Okamul GG nebo Okatmos UG 30.
Nerovný podklad před aplikací separační tkaniny Kiesel nejprve vyrovnejte pomocí stěrkových hmot řady Servofix, Servoplan nebo Servocret.
Vodorovné plochy v exteriéru musí mít dostatečný spád.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Na připravený podklad opatřený příslušným základovým nátěrem rozviňte separační tkaninu Kiesel. Nejprve tkaninu rozviňte volně a rozprostřete podle tvaru místnosti a následně okraje přesně přiřízněte ostrým nožem nebo nůžkami.
Tkaninu na jedné straně nadzvedněte a pomocí stěrkové hmoty Servofix K-Schnell SuperTec nanášené pomocí 3mm zubové stěrky (TKB C3) metodou floating uložte na podklad. Tkaninu hladítkem v celé ploše zahlaďte do stěrkové vrstvy. Následně druhou stranu tkaniny vyrovnejte, přirazte k okraji a stejným způsobem zpracujte.
Dbejte na to, aby v uložené vrstvě tkaniny nezůstávaly vzduchové polštáře.
Separační tkanina Kiesel se pokládá na sraz. Při pokládce nesmí vznikat křížové spáry. Kolem stavebních konstrukcí vystupujících z roviny podlahy je třeba zřídit dostatečně široké dilatační spáry.
Následně lze pak bez dalších přípravných kroků a opatření přistoupit k lepení příslušné podlahové krytiny. Je při tom třeba dodržovat příslušné platné technické zásady a při práci je nutno postupovat v souladu řemeslnými a odbornými zvyklostmi.
Jako podlahová krytina jsou vhodné kameninové dlaždice o tloušťce přes 8mm. Při pokládce krytiny z přírodního kamene používejte pouze vhodné, dostatečně tvrdé druhy kamene (například žula nebo rula) o minimální tloušťce přes 15mm nebo s pevností v lomu F přesahující 1.500N.
Minimální formát je 100cm2 (velkost dlaždice 10 x 10cm).
Použití lepící malty pro lepení do tenkého lože se řídí podle druhu lepené podlahové krytiny.
Při použití tkaniny v kombinaci s těsnící emulzí je třeba kolem vstupujících stavebních konstrukcí aplikovat těsnící pásky a manžety a v souladu s našimi směrnicemi pro zpracování tyto prvky ve dvou pracovních krocích do emulze zapracovat.
Separační tkanina Kiesel jako součást systémové skladby Servofix SLA:
Separační tkaninu Kiesel lze na super lehkou vyrovnávací stěrku Servofix SLA použít pouze v místnostech, ve kterých nepřesahuje zatížení podlahy hodnotu 1,5kN/m2.
V exteriéru musí být separační tkanina Kiesel zapracována v souladu s našimi směrnicemi pro zpracování ve dvou pracovních krocích do těsnící emulze Servoflex DMS 1K Plus SuperTec popř. Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec. Minimální tloušťka zaschlé vrstvy musí činit 2mm.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO
Uvedené údaje a zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů a z důvodu nemožnosti ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce. Doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna dříve vydaná vydání svojí platnost.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
25 bm x 100cm = 25m2 role
  60073

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

23.11.2011/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.