PRODUKTY / Desky a oddělovací tkaniny / Kiesel Glasgittergelege - speciální výztužná mřížovina ze skelných vláken

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Kiesel Glasgittergelege - speciální výztužná mřížovina ze skelných vláken pro vyztužení epoxidového základového nátěru Okapox GF


 

 

 

  • univerzální použití
  • rychlá aplikace
  • odolná vodě a alkalickým látkám
  • eliminuje vnitřní pnutí
  • snadno zpracovatelná
  • vhodná jako oddělovací vrstva na vyrovnávací stěrku Servofix SLA

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO
Výztužná mřížovina ze skelných vláken Kiesel Glasgittergelege se používá pro vytvoření vyztuženého, rovnoměrně nesavého podkladu pod trend podlahy ServoArt® CeFlo.
Výztužná mřížovina se zapracuje do epoxidového základového nátěru Okapox GF. Po vytvrzení nátěru tkanina brání přenosu smršťovacích trhlin a pnutí z podkladu do podlahy a zabraňuje tak jejímu poškození. Výztužná mřížovina Kiesel Glasgittergelege funguje po úplném zapracování do nátěru Okapox GF také jako zpevnění samotného podkladu. Při dostatečném množství aplikovaného nátěru Okapox GF má i funkci vyztužené zábrany proti pronikání vlhkosti z podkladu do souvrství podlahy.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO bílá
Délka role BUDE DOPLŇENO 25m / 50m
Šířka role BUDE DOPLŇENO 1,0m ± 1%
Ztráta žíháním BUDE DOPLŇENO 0,8%
Nasákavost BUDE DOPLŇENO < 0,1%
Teplota změknutí BUDE DOPLŇENO 860°C
Odolnost proti ohni BUDE DOPLŇENO nehořlavé
Materiál BUDE DOPLŇENO alumo-silikátové sklo, podle DIN EN 1259-1
Plošná hmotnost BUDE DOPLŇENO ca. 270g/m2
Objemová hmotnost BUDE DOPLŇENO 2,58g/cm3
E – modul BUDE DOPLŇENO ca. 70.000N/mm2
Pevnost v tahu BUDE DOPLŇENO ca. 3.500N/5 cm
Použití BUDE DOPLŇENO pro zapracování do epoxidového základového nátěru Okapox GF

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 352, DIN 18 356 popř. DIN 18365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny a připraveny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB-8 v platném znění. V mechanicky vysoce namáhaných místech musí být podklad schopen odolávat pozdějšímu předpokládanému zatížení.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Pro vytvoření dilatačních a obvodových spár je nejprve potřeba osadit okrajové pásky a případně také ukončovací profily. Okrajové pásky se osazují okolo všech konstrukcí vystupujících z podlahy, prostupů, topenářského potrubí, pevně zabudovaných elementů stavby a podobně.
Při sanaci na ohybově měkkých a plovoucích podkladech je instalace okrajových pásků naprosto nezbytná.
Následně rozložte výztužnou mřížovinu tak, aby hladce ležela na podkladu a pomocí nůžek s mikrozoubky nebo pomocí tak zvaného EC řezáku přiřízněte na potřebné rozměry. Přesahy ve spojích rozložené mřížoviny by měly být nejméně 5cm široké. Přesahy provádějte vždy ve směru pokládky mřížoviny a položené pásy mřížoviny dobře napínejte.

Základový nátěr Okapox GF namíchejte přesně podle pokynů pro zpracování.
Pak Okapox GF rozlijte v dostatečném množství a pomocí krátkého hladítka rozetřete po podkladu. Vyčkejte, až se výztužná mřížovina nasytí a pak hladítkem ostře stáhněte. Dbejte na to, aby na povrchu nevznikaly louže a oka. Základový nátěr Okapox GF nechte řádně vytvrdnout. V případě, že se na povrchu vytvořila zatvrdlá oka či nerovnosti, je nutno je zbrousit nebo odfrézovat a vadná místa opravit opětovným nátěrem.
V dalším kroku na takto připravený, suchý a pevný povrch aplikujte během 48 hodin základový nátěr Okatmos® EG 20 nebo Okatmos® UG 30.
Alternativně lze ještě čerstvý Okapox GF opatřit vsypem z vysušeného křemičitého písku zrnitosti 0,6 – 1,2mm. Vsyp aplikujte s přebytkem, po vytvrzení Okapoxu GF přebytečný křemičitý písek z povrchu odstraňte. V případě, že se na povrchu vytvořila zatvrdlá oka či nerovnosti, je nutno je zbrousit nebo odfrézovat a vadná místa opravit opětovným nátěrem.
Dilatační spáry mezi jednotlivými částmi konstrukce budovy, které ze statických nebo stavebně-fyzikálních důvodů úplně oddělují jednotlivé části budovy a spáry mezi jednotlivými topnými okruhy podlahového vytápění musejí být podle platných konstukčních zásad přiznány až do horní nášlapné vrstvy podlahy.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO
Uvedené údaje a zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů a z důvodu nemožnosti ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce. Doporučujeme provést zkušební vzorek.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna dříve vydaná vydání svojí platnost.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
Role délky 25m jednotlivě balené v krabici   15062
Role délky 50m jednotlivě balené v krabici   15042
Paletování 20 rolí po 25m2/12 rolí po 50m2 na europaletě    

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

25.07.2011 lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.