PRODUKTY / Desky a oddělovací tkaniny / Výztužná a omítková síťovina Gittex Gewebe, velikost oka 4 x 4 mm

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Výztužná a omítková síťovina Gittex Gewebe, velikost oka 4 x 4 mm


 

 

 

  • vyrobeno z vysoce kvalitních surovin
  • odolná proti působení alkalických látek
  • všestranné použití
  • řada let úspěšných aplikací, splňuje vysoké technické požadavky

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO
Výztužná síťovina do omítek je vyrobena z velmi kvalitních surovin pocházejících výlučně ze zemí EU. Celý výrobní proces od nákupu surovin až po expedici výsledného produktu je kontrolován systémem kontroly kvality. Tím je zaručena stejnoměrná vysoká kvalita výrobku. Nejdůležitější vlastností dobré síťoviny je její odolnost proti účinku alkalických látek. Pro naše síťoviny jsme vyvinuli speciální výrobní postup. Během tohoto postupu se vlákna síťoviny uzavřou do ochranné látky odolné proti účinku alkalických látek. Zvláštností našeho postupu je, že ochranná látka proniká až do struktury vláken a dostává se mezi jednotlivé skleněné nitky, ze který je vlákno spleteno. To zabraňuje proniknutí alkalických látek z omítky do drobných dutin uvnitř vláken, kam by se jinak mohly dostat a způsobovat degradaci materiálu síťoviny.

 

Technické údaje

Třída materiálu BUDE DOPLŇENO osnova: E – sklo
útek: E - sklo
Hustota vlákna BUDE DOPLŇENO osnova: 24 kroucených provazců
útek: 22 útkových vláken
Vazba tkaniny
Vazba okrajů
BUDE DOPLŇENO polostáčená
polostáčená / řezaná hrana
Plošná hmotnost (surová síťovina)
Konečná hmotnost (hotová síťovina)
BUDE DOPLŇENO 133g/m2
165g/m2
Ztráta žíháním BUDE DOPLŇENO 24%
Další vlastnosti BUDE DOPLŇENO odolná proti chemikáliím, neposunuje se
Dodávané barvy BUDE DOPLŇENO bílá, žlutá, ovlivově zelená

 

Zkouška kvality
BUDE DOPLŇENO
Výsledky zkoušek našich materiálů uvedené v certifikátech kvality jsou založeny na dvou různých zkouškách.

  • uložení síťoviny na dobu 24 hodin v 5% roztoku hydroxidu sodného (sodný louh) při pokojové teplotě
  • uložení síťoviny na dobu 28 dní v 5% roztoku roztoku hydroxidu sodného (sodný louh) při pokojové teplotě

V praxi mohou být v závislosti na různých okolnostech při aplikaci a zpracování síťoviny dosaženy i hodnoty odlišné od hodnot laboratorních. Všechny možnosti z praxe nelze z důvodu jejich velké různorodosti při laboratorních zkouškách postihnout.

 

Pevnost v roztržení (šířka vzorku 5 cm)
BUDE DOPLŇENO

BUDE DOPLŇENO
Hodnota naměřená při zkoušce
Hodnota požadovaná podle DIN 53857
Pevnost v roztržení osnova (N/5cm)
(před zkouškou)
2.075N
1.750N
Pevnost v roztržení útek (N/5cm)
(před zkouškou)
2.180N
1.750N
Pevnost v roztržení osnova (N/5cm)
(po 28 dnech uložení v 5% roztoku louhu sodného)
1.095N
850N
Pevnost v roztržení útek (N/5cm)
(po 28 dnech uložení v 5% roztoku louhu sodného)
1.120N
850N
Pevnost v roztržení osnova (N/5cm)
(po 6 hodinách uložení v alkalickém roztoku při 80°C)
1.045N
750N
Pevnost v roztržení útek (N/5cm)
(po 6 hodinách uložení v alkalickém roztoku při 80°C)
1.070N
750N

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO
Uvedené údaje a zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů a z důvodu nemožnosti ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce. V každém případě doporučujeme provést zkušební vzorek
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna dříve vydaná vydání svojí platnost.

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

2011 / 09

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.