PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Euku-naturöl

 

euku-naturöl
olej na dřevo na bázi přírodních olejů

 

Ekologická olejová impregnace na rostlinné bázi, s podílem sušiny přes 95%, pro ošetřování dřevěných povrchů s otevřenými póry.
     

Číslo výrobku:
euku-naturöl 01680001000

 

Euku_naturol.jpg

Technické údaje:
Velikost balení:1 l
Sušina: cca 96 % hmotnosti
Teplota pro zpracování: Teplota místnosti a materiálu nesmí během nanášení a schnutí klesnout pod 10°C,
asi 12 hodin při 23°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti.
Konečná pevnost: 5 -7 dní
Nářadí: nerezová špachlte

Podklad:
Všechny dřevěné a parketové podlahy z měkkého, tvrdého i exotického dřeva v suchém stavu, zbavené olejů, mastnoty, vosku a prachu. U měkkých dřevin /borovice, smrk, jedle/ nebo tropických dřevin může dojít k vyloučení pryskyřice, které může vést k prodloužení doby schnutí nebo případně i k optickým vadám.

Rozhodující pro docílení optimálního povrchu je jemné a pravidelné zbroušení dřeva, optimálně zrnitostí 120.

Pokyny pro zpracování:
Olej dobře rozmíchejte. Nářadí očistěte ředidlem V 28 /UA systém/.

Olejování:  
Výrobek se nastěrkuje v tenké vrstvě. Během 15-ti minut po nanesení se plocha musí vyleštit kotoučovou bruskou s béžovým padem. Olej nesmí na podlaze uschnout. Na případných  nedokonale vyleštěných místech opakujeme celý postup ještě jednou. Plochu lze na vlhko vytřít nejdříve po 10 dnech.

Ošetřování / čištění:
Odstraňte hrubé nečistoty.
Jemné nečistoty a prach vytřete mírně navlhčeným hadrem směsí vody a euku-pflege-emulsion (ošetřovací emulze).  

 

 
Značení:
 
Giscode: Ö20
DiBt číslo: Z.Z-157.10-67
ADR/RID: nepoužito
GefStoffv:  
   
R- věty: 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S - věty: 23 Nevdechujte páry
P-věty: 99 obsahuje kobalt (2+ethylhexanoat) soli. Může způsobit alergické reakce.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 24 měsíců.

Složení:
Báze rostlinných olejů jako lněná fermež, distelový olej, dřevný olej, bezolovnatá kombinace vysoušedel, vodoodpuzující přísady (kyselina křemičitá).
Neobsahuje žádné konzervační prostředky pro dřevo.

Likvidace:
Nevylévat do kanalizace.
Tekuté zbytky jsou zvláštní odpad.

Upozornění na nebezpečí samovznícení: 
Nasáklé pracovní prostředky jako např. hadry, tkaniny, nabroušený prach apod. uzavřete vzduchotěsně do kovových nádob nebo nechte nasáknout vodou a bezpečně zlikvidujte takovým způsobem, aby nevzniklo riziko vzniku požáru.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění:
Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

DIN EN ISO 9001:2000/TS16949 EMAS II

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.