Impressum

Vydavatel:

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4, 102 00 Praha 10
IČO 649 44 531
DIČ CZ64944531

www.kiesel.cz
info@kiesel.cz

Tel. +420-272 019 341, 607 807 000

jednatel: Ing. Veronika Melicherová
odpovědnost za obsah:Ing.Veronika Melicherová

Kontakt: Po-Pá 8,00-15,30

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42651


 

Podklady byly použity s vědomím

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
73730 Esslingen    DIČ: DE 145 355 409

Telefon 0711 / 93 134 – 0
E-mail kiesel@kiesel.com
Obchodní rejstřík: Amtsgericht Stuttgart, HRA 210806

Společník s funkcí jednatele: Kiesel Verwaltungsgesellschaft mbH 
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen

Obchodní rejstřík: Amtsgericht Stuttgart, HRA 210484
Jednatelé: Wolfgang Kiesel, Beatrice Kiesel-Luik, Dr. Matthias Hirsc


 

Ochrana práv

Veškeré materiály společnosti KIESEL, s.r.o. v tištěné podobě (zejm. katalogy a prospekty) i obsah webových stránek www.kiesel.cz (včetně dokumentů, obrázků nebo videí, které je možno stáhnout), jsou předmětem duševního vlastnictví a podléhají ochraně příslušných právních předpisů na ochranu duševního vlastnictví (zejm. ochrana díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění). Je zakázáno je bez předchozího písemného souhlasu společnosti KIESEL, s.r.o., IČ 649 44 531, užívat (zejména šířit, měnit apod.) jinak než pro osobní potřebu fyzické osoby, kdy účelem není dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu (volné užití).

Externí odkazy

Naše webové stránky obsahují aktivní odkazy na webové stránky třetích subjektů. Veškeré odkazy na webové stránky třetích subjektů jsme při vytváření této webové stránky pečlivě prověřili. Případné protiprávní jevy v době vytváření odkazů ještě nebylo možno rozpoznat. Na obsah propojených webových stránek třetích subjektů ovšem nemáme žádný vliv a odpovědnost za něj nese příslušný třetí subjekt sám. Pokud by prostřednictvím odkazů na webové stránky třetích subjektů byly zobrazeny webové stránky s protiprávním obsahem, žádáme Vás, abyste nám tuto skutečnost sdělili. Tyto aktivní odkazy po prověření Vašeho podnětu případně odstraníme.© Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.