PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Strato 461 hedvábný mat / Strato 462 extra mat


 

Strato 461 polomat
Strato 462 mat

dvousložkový, vodou ředitelný parketový lak pro vysoká namáhání dřevěných podlah

poměr míchání tvrdidla 1:10
Strato 461 je vhodné pro sportovní podlahy

+ Strato 460 Härter v každém balení

Číslo produktu:

0274000500 461
  0275001000 462
 

Strato_461.jpg

Technické údaje:
Stupeň lesku */ polomat 55GE, mat 30GE, ultra 15GE
Sušina - ca hmotnostních 36 % /včetně tvrdidla/
Spotřeba- asi 130 ml/m2, (8 m2 z 1 l)
Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod +15°C
Schnutí - – asi 6 hodin za optimálních podmínek, tzn. při 23°C a vlhkosti vzduchu 50%
Konečná pevnost – po 7 dnech
Nářadí – váleček na vodní laky Aquatop

Podklad:
Suchá měkká a tvrdá dřeva, korek, zbavené olejů, tuků, vosků a prachu. V případě použití na podlahy s podlahovým vytápěním, dřevěnou dlažbu, prkna a palubky použijte nejprve základový nátěr Strato 200.

Zpracování:
Před upotřebením nádobu řádně protřepejte. Tvrdidlo přidejte /v poměru 1:10/, znovu řádně protřepejte nebo promíchejte. Před lakováním nechte směs asi 15 min. odstát.

Základování:
1.Strato 200 bezbarvý přednátěr k minimalizaci zatékání a slepování prvků.
Lze jako základ použít též euku-öl 1HS – tvrdý voskový olej k zvýraznění barvy a struktury dřeva – tyto pokyny naleznete odděleně v samostatném technickém listu euku-öl 1HS a Strato 461/462.

Lakování:

Skladbu lakování zvolte podle druhu dřeviny, způsobu pokládání prvků, konstrukce podlahy a požadovaného optického působení.

1. Laková skladba
3 x Strato 461/462, přebroušení po každé vrstvě, schnutí vrstev minimálně 6 hodin každá.

2. Skladba se základem
1 x Strato 200 /nepřebrušuje se/ , schnutí asi 1 hodina
2 x lakování Strato 461/462, přebroušení první lakové vrstvy.

 

 

Čištění pracovního nářadí:
Okamžitě po použití vodou.

Údržba hotového povrchu:
Čištění pomocí přípravku euku-clean, rozpuštěného ve vodě. Na očištěnou podlahu naneste euku-wax nebo euku-mattwax. Četnost se stanoví podle stupně namáhání podlahy. První údržba nejprve 8 dní od lakování.

Značení:
 
Giscode: W 3+/DD+
DiBt: Z-157.10-85
GefStoffV: nepodléhá značení
Přeprava: nepodléhá označení ADR
VOC-Code: obsah těkavých organických látek (VOC): kategorie/subkategorie výrobku dle příl. 7 vyhl. č. 415/2012 Sb.: A/i, nejvyšší přípustný obsah VOC 140 g/l, maximální obsah VOC ve výrobku, připraveném k použití: 100 g/l

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem, teplota skladování nesmí klesnout pod +5°C.

Odstranění:
Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

*/údaje jsou měřeny pod úhlem 60° a jsou závislé na tloušťce vrstvy, a podmínkách během schnutí. Údaje jsou orientační.

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.