PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Strato 200


 

Strato 200
základní nátěr na dřevo, na bázi vody

 

  • ekologicky šetrný
  • nepatrný zápach
  • snížené slepování hran
  • zvýrazňuje kresbu dřeva
  • vhodný pro podlahové vytápění
 

Strato_200.jpg

Číslo produktu: 0101001000

Technické údaje:
Sušina - ca 34 %
Spotřeba- 100-120 ml/m2
Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod +15°C
Schnutí - po 30 až 90 min. Po zaschnutí si film zachovává určitou pružnost.
Nářadí – váleček na vodní laky Aquatop

Podklad:
Tvrdá a měkká dřeva nebo korek v interiérech, zbavené olejových, mastných, voskových nečistot a prachu, bez zbytků brusného prachu.

Zpracování:
Základní nátěr provádíme válečkem Aquatop při min. +15°C.

Nátěr nezbrušovat!

Lakování:
Kterýmkoliv z laků eukula řady Strato.

Čištění pracovního nářadí:
Okamžitě po použití vodou.

 

 
Značení:
 
Giscode: W3+
DiBt: Z-157.10-85
GefStoffV: nepodléhá značení
Přeprava: nepodléhá označení ADR
VOC-Code: Obsah těkavých organických látek ((VOC): kategorie/subkategorie výrobku dle příl. 7 vyhl. č. 415/2012 Sb.: A/i, nejvyšší přípustný obsah VOC 140 g/l, maximální obsah VOC ve výrobku, připraveném k použiti: 93 g/l

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem.

Odstranění:
Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů:  EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

 

Upozornění:
Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.