PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Strato 110


 

Strato 110
Práškový spárovací tmel na parkety

 

  • neobsahuje rozpouštědla
  • malé smršťování
  • malý zápach
  • dobrá, rychlá možnost broušení
  • ekologický

Dodávané odstíny:

  • dub 0194000500
  • buk 0197000500
  • borovice/javor/jasan 0196000500
 

Strato_110.jpg

Technické údaje:
Sušina - 100 % objemu

Spotřeba- asi 50 -100 ml/m2 namíchané směsi, podle množství a velikosti spár.

Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod +15°C

Schnutí - po 45 až 60 min. brousitelné, podle teploty a vlhkosti vzduchu

Nářadí – nerezová špachtle

Podklad:
Vhodný pro všechny druhy dřeva, v suchém a bezprašném stavu bez olejů a vosku.

Pokyny pro zpracování:
Strato 110 naředíme asi 70% vody na zpracovatelnou konzistenci. Během přidávání vody dobře mícháme, dokud nevznikne homogenní hmota.
Doba zpracovatelnosti namíchaného prášku asi 45 až 60 minut. Hmotu nanášíme na celou plochu parket stěrkou z ušlechtilé oceli.

Pokrytí:
Po broušení je možné další pokrytí kterýmkoliv produktem povrchové úpravy Eukula.

Čištění pracovního nářadí:
Okamžitě po použití vodou.

 

 
Značení:
 
Giscode: W1
GefStoffV: nepodléhá značení
Přeprava: nepodléhá označení ADR

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 18 měsíců od data výroby.

Odstranění:
Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

 

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01-2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.