PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOPLAN RE 330

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Stěrková hmota pro exteriér Servoplan RE 330

Servoplan RE 330

 

 

 

  • určeno pro použití na balkónech a terasách
  • vhodná také pro mokré prostory a aplikace pod vodou
  • tloušťka vrstvy 3 – 30 mm
  • rychle schnoucí, možno rychle pokládat krytinu
  • samonivelační
  • variabilní množství záměsové vody umožňuje provádět stěrkování spádovaných ploch
  • čerpatelný

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Rychleschnoucí stěrková hmota na bázi cementu s přísadou zušlechťujících polymerů určená pro použití v interiéru i exteriéru. Používá se pro stěrkování a vyrovnávání vhodně připravených podkladů. Tloušťka stěrky vrstvy 3 až 30 mm. Na stěrku se pak provádí lepení keramických dlažeb, betonových dlažeb nebo dlažeb z přírodního kamene. Díky snížení vodního faktoru na cca. 15% lze snadno provádět i stěrkování spádových ploch. V prostorách, kde je podle příslušných předpisů požadována vodotěsná izolace, se na hotovou stěrku Servoplan RE 330 aplikuje kontaktní izolace. Tato stěrková hmota je vhodná pro vyrovnávání podkladních konstrukcí pod velkoformátové dlažby.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér a exteriér, na podlaze
Tloušťka vrstvy  

3 – 30 mm, od tl. 5 mm jako nášlapná vrstva na litém asfaltu max. tloušťka vrstvy 10 mm

Spotřeba   cca. 1,6 kg/m2 na 1mm tloušťky vrstvy
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Množství přidávané vody BUDE DOPLŇENO 15 - 21% (odpovídá 3,75 - 5,25 litru na 25 kg pytel)
Doba zrání * BUDE DOPLŇENO cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO cca. 20 minut
Pochozí * BUDE DOPLŇENO po cca. 2 hodinách
Pokládka podlahové krytiny *  

keramické krytiny:  po cca. 2 hodinách
přírodní kámen:  po úplném zaschnutí

Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 s nízkým obsahem chromátů podle TRGS 613
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1R podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu, skladovatelnost cca. 6 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při +20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 332, DIN 18 333, případně DIN 18 352 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady z cementových potěrů, betonu, nosných keramických dlažeb (nutno nejprve očistit výrobkem Okamul GR) v exteriéru je možno opatřit základovým nátěrem Okatmos® UG 30.

V interiéru se savé minerální podklady opatří základovým nátěrem Okamul GG nebo Okatmos® UG 30. Na anhydritových potěrech při tloušťce vrstvy stěrky nad 10 mm se základový nátěr provádí výrobky Okatmos® DSG, Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF. Na litém asfaltu lze do stěrkové hmoty přidat pro zušlechtění 1 litr Okamul 71, maximální tloušťka stěrkové vrstvy na litém asfaltu je 10 mm.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servoplan RE 330 se smíchá s čistou vodou v množství 3,75 až 5,25 litru na 25 kg prášku a pomocí elektrického míchadla se míchá při max. 600 ot./ min. na směs bez hrudek. Následně se stěrková hmota nanáší hladítkem. Doba zpracovatelnosti je cca. 20 minut.

Další stěrkovou vrstvu je třeba provádět technikou „mokrý do mokrého“ ihned, jakmile je předchozí vrstva stěrky pochozí. Jinak je nutno provést znovu základový nátěr výrobky Okamul GG, Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® DSG. Během schnutí zabraňte přímému slunečnímu záření a průvanu. V případě, že máte o vhodnosti výrobku pro daný účel pochybnosti, proveďte nejprve zkušební vzorek.


 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku EAN
42 x 25 kg papírové pytle 42055 4015705420554

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

19.10.2015/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.