PRODUKTY / Obklady a dlažba / Servoflex K-Schnell SuperTec

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Servoflex K-Schnell SuperTec
rychleschnoucí flexibilní lepidlo na obklady a dlažby

Servoflex_KschnellSuperTec.png

 

 

 

  • receptura snižující prašnost
  • rychleschnoucí a rychletvrdnoucí
  • dlažba je pochozí a spárovatelná již po 2 hodinách
  • použití v interiéru i exteriéru
  • lze použít pro lepení do tenkého i středně silného lepidlového lože
  • tloušťka vrstvy do 15 mm
  • vysoká vydatnost
  • variabilní množství přidávané vody pro dosažení vysoké tvarové stálosti a speciálního efektu maltového lože
  • určeno pro lepení neprůsvitných druhů přírodního a umělého kamene

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Rychleschnoucí flexibilní lepící malta na bázi cementu, určená pro lepení do tenkého lože podle EN 12 004 C2 FT-S1. Lepící malta je vhodná pro lepení keramických dlažeb a desek, jemné kameniny, dlažeb z vhodných druhů přírodního kamene, porcelánové mozaiky, kabřince, obkladových cihelných pásků jakož i izolačních desek v interiéru i exteriéru. Vhodné pro lepení velkoformátových dlažeb na anhydritové podklady tloušťky nad 5 mm se základovým nátěrem Okatmos UG® 30.

Dlažby nalepené pomocí Servoflex K-Schnell SuperTec jsou již po dvou hodinách pochozí a spárovatelné.

Díky vysokému podílu zušlechťujících polymerových přísad lze  Servoflex K-Schnell SuperTec používat i na podkladech jako je monolitický beton (starý alespoň 3 měsíce), sádrovláknité desky, sádrokartonové desky a dílce, vytápěné potěry (při dodržení příslušných norem a technických listů), lité asfaltové potěry, izolační desky, pórobeton a dále na balkónech, terasách a fasádách. 

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér ** , na stěnách a podlaze
Tloušťka vrstvy   max. 15mm (jako vyrovnávací vrstva)
Teplota zpracování   +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost   -20°C až +100°C
Množství přidávané vody   tvarově stálá konzistence cca. 26% (5,2 l / 20 kg)
speciální maltové lože cca. 34% (6,8 l / 20 kg)
Doba vyzrávání   cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO cca. 30 minut
Doba pro uložení krytiny *   cca. 20 minut
Pochozí / Spárovatelný po *   cca. 2 hodinách
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování BUDE DOPLŇENO v uzavřených originálních obalech
skladovatelnost 6 měsíců
skladujte v suchých prostorách
* BUDE DOPLŇENO

při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty zkracují, nižší teploty a vyšší vzdušná vlhkost je odpovídajícím způsobem prodlužují.

**   při lepení v exteriéru je nutno provádět lepení do lepidlového lože bez dutých míst (technikou buttering-floating)

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být připraven pro lepení krytiny, čistý a nosný. Při lepení na podklady, které ještě podléhají objemovým změnám je třeba vhodným uspořádáním dilatačních spár zmenšit velikost jednotlivých polí.

V interiéru nejprve opatřete savé podklady přednátěrem Okatmos® DSG,  Okamul GG nebo Okatmos® UG 30.

Nesavé podklady opatřete přednátěrem Okatmos® DSG nebo Okatmos® UG 30.

Při práci v exteriéru opatřete minerální podklady základovým nátěrem Okatmos® DSG nebo Okatmos® UG 30. Při lepení na staré podlahové krytiny aplikujte na podklad kontaktní izolaci Servoflex DMS 1K Plus SuperTec nebo Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec.       

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Servoflex K-Schnell SuperTec smíchejte s čistou vodou a míchejte, dokud nezmizí hrudky. Nechte 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte. Následně natáhněte na podklad hladkou stranou zubové stěrky kontaktní vrstvu a pak naneste lepidlové lože pomocí zubové stěrky s vhodnou velikostí zubu (viz. tabulka). Lepený materiál pak nejpozději do 20 minut uložte do ještě vlhkého lepidlového lože a řádně zatlačte. Podle savosti podkladu a lepeného materiálu je možno upravovat polohu lepeného materiálu v lepidlovém loži ještě po dobu 10-20 minut
Ztuhlé zbytky lepící malty již nepoužívejte.   

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí i obkladový materiál očistěte ihned vodou.

 

Spotřeba

Nářadí a spotřeba podle DIN 18 157, díl 1

Rozměr delší strany obkladu Velikost zubu zubové stěrky Spotřeba (prášku)
do 50mm 3 mm (TKB C3) cca. 0,8 kg/m2
51 – 108mm 4 mm (TKB C1) cca. 1,0 kg/m2
109 – 200mm 6 mm (TKB C2) cca. 1,6 kg/m2
nad 200mm min. 8 mm (TKB C4 a větší) cca. 2,2 kg/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Spotřeba: cca. 1,0kg/m2 na 1mm tloušťky vrstvy

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání  platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 20 kg papírové pytle 13105 4015705131054

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

02.11.2017/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.