PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOSTAR 4000 Flex

 

Bílá flexibilní rychleschnoucí lepidlová malta ServoStar ® 4000

ServoStar_4000_Flex.png

 

 

 

 • vhodné pro obklady z přírodního kamene, náchylné ke zbarvování a prosvítání
 • pochozí a spárovatelný již po 3 hodinách
 • nízká spotřeba
 • vhodná pro lepení jemné kameniny
 • vhodná pro lepení skleněné mozaiky, použití v interiéru i exteriéru

Vlastnosti a použití

Rychleschnoucí, flexibilní, bílé tenkovrstvé maltové lože na bázi cementu podle EN 12 004 C2FT-S1 s přísadou zušlechťujících polymerů pro lepení přírodního kamene –např. jurského mramoru, Solnhofenských desek, krystalického mramoru apod., na stěny a podlahu, na nosné podklady -monolitický beton (nejméně 6 měsíců starý), sádrovláknité desky, sádrokartonové desky, vytápěné potěry (při dodržení příslušných norem a technických listů), litý asfalt, pórobeton,  i na balkóny a terasy.

ServoStar® 4000 je vhodný pro lepení keramických obkladů, pokud je žádoucí rychlý nárůst pevnosti a možnost spárování. Přidáním 10% Okamulu DZ 18  (2,5kg Okamulu DZ 18  na  25 kg prášku) je vhodný i pro lepení skleněné mozaiky v místech pod vodou a v exteriéru.

Výrobek splňuje „Směrnici pro flexibilní malty“, vydání červen 2001.

 

Technické údaje

Barva bílá
Použití interiér, exteriér* *
na stěnách i podlaze
Teplota zpracování +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost -20°C až +80°C
Množství záměsové vody 7,0l / 25kg
Doba zrání 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracování * 60 minut
Doba pro položení dlažby * 25 minut
Plně zatížitelný po 24 hodinách
Pochozí / Spárovatelný * po 3 hodinách
Označení podle GefStoffV Xi dráždivý
GISCODE ZP 1 – nízký podíl chromátů
Skladování skladovat v suchu, skladovatelnost ca. 6 měs.
* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.
* * při práci v exteriéru je nutno provádět pokládku krytiny do lože bez jakýchkoliv dutých míst (technologie buttering – floating).

 

Příprava podkladu

Podklad musí být připraven k lepení, čistý a nosný. V interiéru savé podklady natřete přednátěrem Okamul GG nebo Okatmos® UG 30, anhydritové potěry nechte pak nejméně 24 hodin uschnout. Nesavé podklady opatřete přednátěrem Okatmos® UG 30. Při práci v exteriéru na savé podklady naneste kontaktní vrstvu lepicí malty nebo použijte neředěný Okatmos® UG 30.

 

Zpracování

ServoStar® 4000 smíchejte s čistou vodou na  hmotu nbez hrudek. U podkladů, které ještě podléhají objemovým změnám v důsledku smršťování materiálu, zmenšete velikost pracovních polí zřízením dilatačních spár.

V případě potřeby můžete doladit viskozitu malty malou změnou přidávané vody. Nejprve natáhněte na povrch kontaktní vrstvu hladkou stranou zubové stěrky. Pak ServoStar® 4000 pomocí zubové stěrky odpovídající velikosti (viz tabulka) natáhněte na podklad a keramické dlaždice, případně na spodní straně plnoplošně namaltované desky přírodního kamene nasuňte a zatlačte ve lhůtě určené pro uložení krytiny do připraveného vlhkého lepidlového lože.

Podle savosti podkladu a obkladového materiálu lze pak ještě polohu nalepeného obkladu korigovat po dobu ca. 10 - 20 minut.

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba (DIN 18 157 díl 1)

Delší strana obkladu
Velikost zubu stěrky
Spotřeba (prášku)
do 50mm
3mm (TKB C3)
ca. 1,1 kg/m2
51 – 108mm
4mm (TKB C1)
ca. 1,4 kg/m2
109 – 200mm
6mm (TKB C2)
ca. 2,1 kg/m2
přes 200mm
minimálně 8mm
(TKB C4 a větší)
ca. 2,7 kg/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu, doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
42 x 25kg papírové pytle 13095

 

Stav

27.05.2014/lo

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.