PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOSTAR 3000 Flex

 

Bílá flexibilní lepidlová malta
ServoStar
® 3000 Flex

ServoStar_3000_Flex.png

 

 

 

 • vysoká tvarová stálost
 • dlouhá lhůta pro vložení lepených prvků
 • vysoká vydatnost
 • použití v interiéru i exteriéru
 • vhodná pro lepení jemné kameniny
 • vhodná pro lepení skleněné mozaiky

Vlastnosti a použití

Tvarově stálé, vysoce flexibilní, bílé tenkovrstvé maltové lože na bázi cementu podle EN 12 004 C2 TE-S1 pro lepení keramických dlaždic a desek, jemné kameniny, porcelánu a skleněné mozaiky, kabřince, cihelných obkladaček a přírodního i umělého kamene nenáchylného ke zbarvování a ke změně tvaru v interiéru a exteriéru. Pro lepení na nosné podklady jako monolitický beton (nejméně 6 měsíců starý), sádrovláknité desky, sádrokartonové desky, vytápěné potěry (při dodržení příslušných norem a technických listů), litý asfalt, pórobeton jakož i na balkóny a terasy.
Po přidání 10% Okamulu DZ 18 (2,5kg Okamulu DZ 18 na 25 kg prášku) je vhodný i pro lepení skleněné mozaiky v místech pod vodou a v exteriéru.
Výrobek splňuje „Směrnici pro flexibilní malty“, vydání červen 2001.

 

Technické údaje

Barva bílá
Použití interiér, exteriér* *
na stěnách i podlaze
Tloušťka vrstvy max. 5mm (jako vyrovnávací vrstva)
Teplota zpracování +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost -20°C až +80°C
Množství záměsové vody ca. 8,0l / 25kg prášku
Doba zrání ca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracování * ca. 3 hodiny
Doba pro položení dlažby * ca. 30 minut
Pochozí / Spárovatelný *   po ca. 24 hodinách
Označení podle GefStoff dráždivý
GISCODE ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování skladovat v suchu, skladovatelnost ca. 6 měs.
* při 20°C a 65%relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.
* *   při práci v exteriéru je nutno provádět pokládku krytiny do lože bez jakýchkoliv dutých míst (technologie buttering – floating).

 

Příprava podkladu

Podklad musí být připraven k lepení, čistý a nosný. U podkladů, které ještě podléhají objemovým změnám v důsledku smršťování materiálu zmenšete velikost pracovních polí zřízením dilatačních spár. V interiéru se savé podklady nejprve natřou přednátěrem Okamul GG nebo Okatmos® UG 30, anhydritové potěry nechte pak nejméně 24 hodin uschnout. Nesavé podklady opatřete základním nátěrem Okatmos® UG 30. Při práci v exteriéru na savé podklady naneste kontaktní vrstvu lepicí malty.

 

Zpracování

ServoStar®3000 smíchejte s čistou vodou a míchejte dokud nezmizí všechny hrudky. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte. V případě potřeby můžete doladit viskozitu malty malou změnou přidávané vody. Nejprve natáhněte na povrch kontaktní vrstvu hladkou stranou zubové stěrky. Pak ServoStar®3000 pomocí zubové stěrky odpovídající velikosti (viz. tabulka) natáhněte na podklad a keramické dlaždice, případně na spodní straně plnoplošně namaltované desky přírodního kamene nasuňte a zatlačte ve lhůtě určené pro uložení krytiny do připraveného vlhkého lepidlového lože.
Podle savosti podkladu a obkladového materiálu lze pak ještě polohu nalepeného obkladu korigovat po dobu ca. 25 minut.
Přírodní kámen pokládejte kombinovaným způsobem (buttering – floating).

 

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou

 

Nářadí a spotřeba

Delší strana obkladu
Velikost zubu stěrky
Spotřeba (prášku)
do 50mm
3mm (TKB C3)
ca. 1,1 kg/m2
51 – 108mm
4mm (TKB C1)
ca. 1,4 kg/m2
109 – 200mm
6mm (TKB C2)
ca. 2,1 kg/m2
přes 200mm
minimálně 8mm
(TKB C4 a větší)
ca. 2,7 kg/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
42 x 25kg papírové pytle 13094

 

Stav

Wbg. 15.09.06

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.