PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOSTAR 2000 Plus Flex

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Flexibilní lepící malta
ServoStar® 2000 Plus Flex

ServoStar_2000_Plus.png

 

 

 

  • pro velkoformátové dlažby
  • vhodná i pro jemnou kameninu
  • použití v interiéru i exteriéru
  • vysoká vydatnost
  • dlouhá lhůta pro osazení dlažby do připraveného lože
  • tloušťka vrstvy do 10 mm
  • velmi nízké emise

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Tvarově stálá, flexibilní cementová lepící malta s přísadou polymerů určená pro lepení do tenkého lepidlového lože podle EN 12 004 C2 TE-S1. Vhodná pro lepení keramických dlaždic a desek, jemné kameniny a porcelánové mozaiky, kabřince a cihelných pásků a dlažeb z přírodního kamene náchylných ke změnám barevnosti a tvarovým změnám v interiéru i exteriéru na nosné podklady jako například monolitický beton (starý nejméně 6 měsíců), sádrové podklady tvořené  sádrovláknitými a sádrovými deskami, a na vytápěné potěry (při dodržení příslušných norem a technických listů), na litý asfalt, pórobeton a pro použití na balkónech a terasách.

Splňuje požadavky „Směrnice pro flexibilní malty“, vydání červen 2001.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér * *
na stěnách i podlaze
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO max. 10 mm
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +80°C
Množství záměsové vody BUDE DOPLŇENO cca. 8,0l - 9,0l / 25kg prášku
Doba zrání * BUDE DOPLŇENO cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracování * BUDE DOPLŇENO cca. 3 hodiny
Doba pro položení obkladu * BUDE DOPLŇENO cca. 30 minut
Pochozí * / Spárovatelný * BUDE DOPLŇENO po cca. 12 hodinách
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICOD   EC 1RPlus podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu, v uzavřených originálních obalech
skladovatelnost cca 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.
* * BUDE DOPLŇENO při použití v exteriéru je potřeba při lepení důsledně dbát, aby nevznikala dutá místa v lepidlovém loži (buttering – floating)

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být připraven k lepení, čistý a nosný. Při práci na podkladech, které se ještě smršťují či jinak pracují zmenšete velikost jednotlivých polí zřízením dilatačních spár. V interiéru se savé podklady nejprve natřou přednátěrem Okatmos® DSG , Okamul GG nebo Okatmos® UG 30. Pří tloušťce vrstvy lepidlového lože přes 5mm  na anhydritových potěrech proveďte základový nátěr výrobky Okatmos® DSG, Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF.

Nesavé podklady opatřete přednátěrem Okatmos® DSG nebo Okatmos® UG 30.

Při práci v exteriéru opatřete podklad základovým nátěrem  Okatmos® UG 30. Na starých podlahových krytinách v exteriéru očištěných pomocí Okamul GR a opatřených základovým nátěrem Okatmos® UG 30 používejte vždy ve spojení s kontaktní izolací, například Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec nebo Servoflex DMS 1K Plus SuperTec.

 

Zpracování

ServoStar® 2000 Plus Flex smíchejte s čistou vodou na hladkou směs bez hrudek. Po 5 minutách zrání znovu promíchejte.

Na podklad nanášejte zubovou stěrkou s odpovídající velikostí zubu (viz tabulka). Lepené prvky uložte do naneseného lepidlového lože nejpozději do 30 minut a přitlačte. Podle savosti podkladu a lepeného materiálu je korekce polohy nalepených prvků možná ještě cca. 25 minut.

Při aplikaci v exteriéru nebo při lepení velkoformátových dlažeb používejte kombinovanou techniku lepení (Buttering - Floating).

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Dlažbu a nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba (DIN 18 157 díl 1)
BUDE DOPLŇENO

Rozměr delší strany obkladu
Velikost zubu zubové stěrky
Spotřeba (prášku)
do 50mm
3mm (TKB C3)
cca. 0,9 kg/m2
51 – 108mm
4mm (TKB C1)
cca.1,2 kg/m2
109 – 200mm
6mm (TKB C2)
cca.1,8 kg/m2
přes 200mm
nejméně 8mm
(TKB C4 a větší)
cca. 2,3 kg/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku číslo výrobku
42 x 25kg papírové pytle 13049 4015705130491

 

Stav

10.12.2015/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.