PRODUKTY / Podlahy a parkety / SERVOPLAN S 444

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Rychle tvrdnoucí stěrková hmota vyztužená vlákny - Servoplan S 444

Servoplan S 444

 

 

 

  • u nesavých podkladů není potřebný žádný přednátěr
  • vysoká konečná pevnost
  • flexibilní
  • vyztužená vlákny
  • rychle vyzrává, lze rychle zahájit pokládku podlahové krytiny
  • samonivelační, velmi dobré rozlévací vlastnosti

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Rychle tvrdnoucí stěrková hmota na bázi cementu vyztužená vlákny s přísadou velmi kvalitních polymerů, určená pro stěrkování a vyrovnávání podkladů do tloušťky stěrkové vrstvy 15mm.

Servoplan S 444 je rychleschnoucí, vysoce flexibilní, má nízké vnitřní pnutí a velmi dobře se rozlévá.

Od minimální tloušťky 3mm je vhodný pod parkety.

Na minerálních podkladech jako např. beton, cementový nebo anhydritový potěr je od minimální tloušťky 5mm ve spojení s epoxidovým základovým nátěrem Okapox GF vhodný pro finální nášlapné vrstvy podlah namáhaných pojezdem paletových vozíků. 

Servoplan S 444 lze použít také na litý asfalt třídy tvrdosti IC 10 a IC 15, pro přestěrkování izolačních desek Okaphone a podlahových elektrických topných rohoží.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá, s vlákny
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, na podlaze
Tloušťka vrstvy   3 až 15mm, od 5mm jako nášlapná vrstva
na litém asfaltu, dřevěných podkladech a izolačních deskách Okaphone max. 10mm
Spotřeba   cca. 1,2kg/m2 na 1mm tloušťky vrstvy
Zatížitelnost pojezdem
kolečkovými židlemi
(podle DIN EN 12 529)
  min. tloušťka stěrkové vrstvy 3mm
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Množství vody BUDE DOPLŇENO cca. 4,4 až 4,6l na 20 kg prášku
Doba vyzrávání BUDE DOPLŇENO cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO podle tloušťky vrstvy po 1 – 2 hodinách podle tloušťky vrstvy stěrky
Pochozí po * BUDE DOPLŇENO podle tloušťky vrstvy po 1 – 2 hodinách
Pokládka podlahové krytiny *   keramické krytiny podle tloušťky vrstvy
po cca. 1 - 2 hodinách,
textilní krytiny, PVC/CV, guma, linoleum
po cca. 3 - 4 hodinách
přírodní kámen, korek, parkety po cca. 12 hodinách
nátěry barvou, povlakové vrstvy
po cca. 24 hodinách
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1R podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost cca. 6 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při +20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 352, DIN 18 356 případně DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je potřeba připravit a ošetřit podle technického listu BEB a podle technického listu TKB-8.

Podle druhu podkladu a pozdějšího používání hotové podlahy proveďte přednátěr výrobky Okatmos® DSG, Okamul PU-V schnell, Okamul GG, Okamul HD 11, Okatmos® UG 30, Okatmos® EG 20 nebo Okapox GF. Je nutno dodržet systémovou skladbu použitých výrobků.

Staré zbytky barev, lepidel a podlahových krytin z dřevěné podlahy odstraňte. Pak podlahu očistěte, eventuálně přebruste a spáry uzavřete výrobkem Oka Cryl nebo přestěrkujte / natřete základovým nátěrem Okamul RSG.

Prvky dřevěných podlah musejí být dobře připevněny, nesmějí se navzájem pohybovat. V případě potřeby je nutno zajistit dodatečně připevnění pomocí šroubů. Zabraňte prohýbání prvků dřevěných podlah v důsledku velkého zatížení. Zajistěte trvalé provětrávání prostoru pod dřevěnou podlahou vložením vhodných obvodových pásků nebo soklových lišt opatřených větracími štěrbinami. Nosné, nesavé podklady, jako keramické dlaždice, teraso, litý asfalt jakož i dřevěné podklady apod. se mohou stěrkovat Servoplanem S 444 i bez aplikace přednátěru, pokud jsou čisté a zbavené prachu. Kamenné podlahy předem očistěte základním čističem Okamul GR.

Na anhydritových potěrech při tloušťce vrstvy stěrky nad 10mm proveďte nejprve základový nátěr pomocí Okatmos® DSG, Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF.

Na betonových deskách spočívající na zemině a v případech, kdy je pravděpodobný výskyt pronikající vlhkosti, lze při provádění pochozí vrstvy na podklad aplikovat křížem nanášený základový nátěr Okapox GF s pískovým posypem.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servoplan S 444  smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla míchejte při maximálně 600 ot./min. dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Nechte 5 minut vyzrát a pak ještě jednou promíchejte. Následně začněte stěrku nanášet hladítkem.

Jako nášlapná vrstva podlahy musí být dodržena minimální tloušťka stěrkové vrstvy 5mm, při práci na litých asfaltech nebo dřevěných podkladech dodržujte maximální tloušťku stěrkové vrstvy 10mm.

Při pokládce dlaždic a náležitě tvrdých povrchů z přírodního kamene (pevnost v tahu za ohybu > 5N/mm2) na dřevěné podklady se doporučuje použít desky Okaphone 9  jako separační vrstvu zamezující vzniku pnutí.

Při provádění pochozí vrstvy vznikají ve stěrce barevné odstíny, které jsou zapříčiněny přirozeným procesem při tuhnutí cementu. Pokud se neprovádí žádné další ošetření povrchu, je třeba počítat s tím, že se na povrchu podlahy vytvoří skvrny.

Další stěrkovou vrstvu je třeba v případě potřeby provádět technologií „mokrý do mokrého“ ihned, jakmile je povrch pochozí. Jinak je nutno provést znovu základový nátěr výrobky Okamul GG, Okamul HD 11, Okatmos® DSG, Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® EG 20.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte nejprve zkušební vzorek.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO
Ca. 1,2 kg/m2 na 1mm tloušťky vrstvy.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 20 kg papírové pytle 42037 4015705420370

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

13.01.2016/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Google+