PRODUKTY / Podlahy a parkety / SERVOPLAN S 444

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Rychle tvrdnoucí stěrková hmota vyztužená vlákny - Servoplan S 444

Servoplan S 444

 

 

 

  • u nesavých podkladů není potřebný žádný přednátěr
  • vysoká konečná pevnost
  • flexibilní
  • vyztužená vlákny
  • rychle vyzrává, lze rychle zahájit lepení podlahové krytiny
  • samonivelační, velmi dobré rozlévací vlastnosti

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Rychle tvrdnoucí stěrková hmota na bázi cementu vyztužená vlákny s přísadou velmi kvalitních polymerů, určená pro stěrkování a vyrovnávání podkladů do tloušťky stěrkové vrstvy 15 mm.

Servoplan 444 je rychleschnoucí, vysoce flexibilní, má nízké vnitřní pnutí a velmi dobře se rozlévá.

Od minimální tloušťky 3 mm je vhodná pod parkety.

Na minerálních podkladech jako např. beton, cementový nebo anhydritový potěr je od minimální tloušťky 5 mm ve spojení s epoxidovým základovým nátěrem Okapox GF v suchých prostorách v interiéru, i v prostorách s třídou vlhkostního namáhání A0 popř. pro kategorie účinků vody W0-I až W3-I podle DIN 18534 vhodná také pro finální nášlapné vrstvy podlah namáhaných pojezdem paletových vozíků. 

Servoplan 444 lze použít také na litý asfalt třídy tvrdosti IC 10 a IC 15 (nikoliv jako finální nášlapná vrstva), pro přestěrkování izolačních desek Okaphone a podlahových topných rohoží.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá, s vlákny
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, na podlaze
Tloušťka vrstvy  

3 až 15 mm, od 5 mm jako nášlapná vrstva na litém asfaltu, dřevěných podkladech a na deskách Okaphone max. 10 mm

Spotřeba   cca. 1,2kg/m2 na 1mm tloušťky vrstvy
Zatížitelnost pojezdem
kolečkovými židlemi
(podle DIN EN 12 529)
  min. tloušťka stěrkové vrstvy 3mm
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO

+10ºC až +25ºC , doporučeno +15ºC (teplota podkladu)

Množství vody BUDE DOPLŇENO cca. 4,4 až 4,6l na 20 kg prášku
Doba zrání BUDE DOPLŇENO cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO cca. 20 - 25 minut
Pochozí * BUDE DOPLŇENO podle tloušťky vrstvy po 1 – 2 hodinách
Pokládka podlahové krytiny *  

Podlahová krytina                              po uplynutí cca.

keramické krytiny, podle tl. vrstvy stěrky         1-2 hod.
textilní, PVC/CV, gumové a linoleum         3-4 hod.
přírodní kámen, korek, parkety         12 hod.
barevné nátěry a povlaky         24 hod.

Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1R podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost cca. 6 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při +20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 352, DIN 18 356 případně DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je potřeba připravit a ošetřit podle technického listu BEB BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB-8.

Podle druhu podkladu a pozdějšího používání hotové podlahy proveďte přednátěr výrobky Okatmos® DSG, Okamul PU-V schnell, Okamul GG, Okamul HD 11, Okatmos® UG 30, Okatmos® EG 20 nebo Okapox GF. Je nutno používat systémové výrobky.

Staré zbytky barev, lepidel a podlahových krytin z dřevěné podlahy odstraňte. Pak podlahu očistěte eventuálně zbrušte a spáry uzavřete výrobkem Oka Cryl nebo přestěrkujte / natřete základovým nátěrem Servofix RSG. Dřevěné podklady musí být dobře připevněny, jejich jednotlivé části se nesmějí navzájem pohybovat a v případě potřeby je dodatečně zpevněte šrouby. Těžká břemena na podlaze nesmí způsobovat průhyb dřevěného podkladu. Zajistěte trvalé provětrávání prostoru pod dřevěnou podlahou vložením vhodných obvodových pásků nebo soklových lišt opatřených větracími zářezy.

Nosné, nesavé podklady, jako keramické dlaždice, teraco, litý asfalt jakož i dřevěné podklady apod. se mohou stěrkovat Servoplanem S 444 i bez aplikace přednátěru, pokud jsou čisté a zbavené prachu. Kamenné podlahy předem očistěte základním čističem Okamu GR.

Na anhydritových potěrech při tloušťce vrstvy stěrky nad 10 mm proveďte nejprve základový nátěr pomocí Okatmos® DSG, Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF.

Na betonových deskách, které jsou v kontaktu se zeminou nebo pokud lze očekávat výskyt vlhkosti, případně při provádění pochozí vrstvy lze podklad opatřit křížem nanášeným základním nátěrem Okapox GF s pískovým posypem.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servoplan S 444 smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla míchejte při maximálně 600 ot./min. dokud nevznikne hladká hmota bez hrudek. Nechte 5 minut vyzrát a pak ještě jednou promíchejte. Stěrku nanášejte hladítkem.

Jako nášlapná vrstva podlahy musí být dodržena minimální tloušťka stěrkové vrstvy 5 mm, při práci na litých asfaltech nebo dřevěných podkladech dodržujte maximální tloušťku stěrkové vrstvy 10mm.

Při lepení dlaždic a náležitě tvrdých povrchů z přírodního kamene (pevnost v tahu za ohybu > 5N/mm2) na dřevěné podklady se doporučuje použít desky Okaphone 9  jako separační vrstvu zamezující vzniku pnutí.

Při provádění pochozí vrstvy vznikají ve stěrce barevné odstíny, které jsou zapříčiněny přirozeným procesem při tuhnutí cementu. Pokud se neprovádí žádné další ošetření povrchu je třeba počítat s tím, že se na povrchu podlahy vytvoří skvrny.

Další stěrkovou vrstvu je třeba v případě potřeby provádět technologií „mokrý do mokrého“ ihned, jakmile je povrch pochozí. Jinak je nutno provést znovu základový nátěr výrobky Okamul GG, Okamul HD 11, pomocí Okatmos® DSG, Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® EG 20.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte nejprve zkušební vzorek.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Cca. 1,2 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/..


 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 20 kg papírové pytle 42037 4015705420370

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

29.01.2018/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.