PRODUKTY / Podlahy a parkety / SERVOPLAN S 111

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Rychle tvrdnoucí stěrková hmota
Servoplan S 111

Servoplan S 111

 

 

 

  • u nesavých podkladů není nutno provádět přednátěr
  • tloušťka stěrkové vrstvy 1– 40 mm
  • samonivelační, velmi dobré rozlévací vlastnosti
  • vysoká konečná pevnost
  • pro použití v interiéru i exteriéru**
  • vhodná pro nášlapné vrstvy podlah v suchém prostředí

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Rychle tvrdnoucí stěrková hmota na bázi cementu s přísadou velmi kvalitních polymerů, trvale hygienizující určená pro stěrkování a vyrovnávání podkladů do tloušťky stěrkové vrstvy 40 mm. Po provedení stěrky lze téměř okamžitě začít pokládat podlahovou krytinu. Na minerálních podkladech jako např. beton, cementový nebo anhydritový potěr je stěrka od minimální tloušťky 5 mm a v kombinaci s epoxidovým základovým nátěrem Okapox GF vhodná i jako finální nášlapná vrstva pro podlahy s pojezdem paletových vozíků. Ve spojení s ochrannou vrstvou, například nátěrem, jí lze použít jako finální užitnou vrstvu v garážích, skladových halách, sklepních prostorách a podobně.

V kombinaci s kontaktní izolací je v prostorách s třídou vlhkostního namáhání 0, A0 a B0 popř. pro kategorie účinků vody W0-I až W3-I bez chemického namáhání podle DIN 18534 vhodná pod keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene, elastické a textilní podlahové krytiny jakož i pod parkety.

Servoplan 111 lze použít také na litý asfalt třídy tvrdosti IC 10 (avšak nikoliv jako nášlapnou vrstvu) a na přestěrkování síťových topných rohoží. Pro zvýšení pevnosti v tahu a ohybu lze do stěrky přidat výztužná vlákna Kiesel Armierungsfasern.


 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér a exteriér**, na podlaze
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO 1 až 40mm, od 5mm jako nášlapná vrstva
na litém asfaltu max. 10 mm
Zatížitelnost pojezdem
kolečkovými židlemi
(podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodná od tl. stěrkové vrstvy 1 mm
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +10°C až +25°C, doporučeno +15ºC (teplota podkladu)
Množství přidávané vody BUDE DOPLŇENO cca. 5,5l na 25 kg prášku
Doba vyzrávání BUDE DOPLŇENO cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO . 25 minut
Pochozí * BUDE DOPLŇENO podle tloušťky vrstvy po cca. 1 – 2 hodinách
Pokládka podlahové krytiny * BUDE DOPLŇENO
Podlahová krytina po uplynutí cca.
keramické krytiny, podle tl. stěrky 1-2 hod.
textilní, PVC/CV, gumové a linoleum 4 hod.
přírodní kámen, korek, parkety 12 hod.
barevné nátěry a povlaky 24 hod.

Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1R podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost cca. 6 měs.
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.
** BUDE DOPLŇENO pod kontaktní izolací Servoflex DMS 1K Plus SuperTec nebo Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18352, případně DIN 18365, DIN 18356 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady je třeba předem ošetřit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB-8.Podle druhu podkladu a pozdějšího používání hotové podlahy proveďte přednátěr výrobky Okamul GG, Okamul HD 11, Okatmos® UG 30, Okatmos® EG 20, Okatmos DSG, Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF. Je nutno používat systémové výrobky.

Nosné, nesavé podklady, jako keramické dlaždice, teraso, litý asfalt apod. se mohou stěrkovat Servoplanem S 111 i bez aplikace přednátěru, pokud jsou

čisté a zbavené prachu. Kamenné podlahy předem očistěte základním čističem Okamul GR.

Na anhydritových potěrech při tloušťce vrstvy stěrky nad 10 mm proveďte nejprve základový nátěr pomocí Okatmos® DSG, Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF.

Na betonových deskách, které jsou v kontaktu se zeminou nebo pokud lze očekávat výskyt vlhkosti, případně při provádění pochozí vrstvy lze podklad opatřit křížem nanášeným základním nátěrem Okapox GF s pískovým posypem.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servoplan S 111  smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického mísidla míchejte při maximálně 600 ot./min. dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Nechte 5 minut vyzrát a pak ještě jednou promíchejte. Následně začněte nanášet na podklad hladkou lžicí nebo hladítkem. Při aplikaci na litém asfaltu je nutno dodržet maximální tloušťku vrstvy stěrky 10 mm. Při použití jako pochozí vrstva podlahy musí být dodržena minimální tloušťka stěrkové vrstvy 5 mm.

Při provádění pochozí vrstvy vznikají ve stěrce barevné odstíny, které jsou zapříčiněny přirozeným procesem při tuhnutí cementu. Pokud se neprovádí žádné další ošetření povrchu, je třeba počítat s tím, že se na povrchu podlahy vytvoří viditelné skvrny.

Další stěrkovou vrstvu je v případě potřeby nutno provádět technologií „mokrý do mokrého“ ihned, jakmile je povrch pochozí. Jinak je nutno provést znovu základový nátěr výrobky Okatmos® DSG, Okamul GG, Okamul HD 11, Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® EG 20.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte nejprve zkušební vzorek.

Pokud se do stěrkové hmoty přidávají výztužná vlákna Kiesel-Armierungsfasern, tak se stěrková hmota nejprve rozmíchá podle výše uvedených pokynů a následně se do rozmíchané hmoty nasypou výztužná vlákna v množství jeden pytel výztužných vláken na jeden pytel stěrkové hmoty. Vlákna se pak ve stěrkové hmotě homogenně rozmíchají. Po uplynutí doby zrání se namíchaná hmota znovu promíchá a následně nanáší na podklad zednickou lžicí nebo stěrkou.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO
Cca. 1,6 kg/m2 na 1mm tloušťky stěrkové vrstvy.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
42 x 25kg papírové pytle 42015 4015705420158

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

29.01.2018/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.