PRODUKTY / Podlahy a parkety / SERVOPLAN R300 S

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Opravná a vysprávková stěrka Servoplan R 300 S

Servoplan R 300S

 

 

 

  • finální krytinu je možno pokládat krátce po aplikaci
  • vhodný pro zatížení pojezdem kolečkovými židlemi
  • vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním
  • vysoká tvarová stálost, jakákoli vrstva
  • rychle pochozí
  • nízké vnitřní pnutí

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Opravná hmota na bázi cementu s přísadou polymerů, vhodná pro vyrovnávání schodišťových stupňů, podest, děr a větších nerovností v cementových potěrech, betonových stropních a základových deskách při libovolné tloušťce výplňové vrstvy.

Servoplan R 300 S nepoužívejte jako finální nášlapnou vrstvu podlahy.

Při plošném stěrkování při tloušťce vrstvy nad 5 mm je třeba Servoplan R 300 S nastavit křemičitým pískem.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO žádné omezení
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodný od tloušťky stěrkové vrstvy 1 mm
Spotřeba BUDE DOPLŇENO 1,6 kg/m2 na 1mm tloušťky
Množství vody   5,0l na 25 kg prášku
Míchání s křem. pískem   od tl. vrstvy 5 mm přidat 8kg
(zrnitost 0,4 – 1mm) na 25kg prášku
Doba vyzrávání   žádná
Doba zpracovatelnosti *   15 - 20 minut
Pochozí po *   30 minutách
Pokládka podlahové krytiny *   po 1 – 1,5 hodiny
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1 podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost 6 měs.
* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost.

Vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím

způsobem zkracují, nižší teploty a nižší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být vyzkoušen a vhodně připraven pro další aplikaci /např. podle VOB díl C, DIN 18 365/ a především podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba připravit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle listu TKB-8. Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy použijte pro přípravu podkladu vhodné penetrace a přednátěry: Okamul HD 11, Okatmos® EG 20, Bakit PV UniversalOkapox GF nebo Okamul PU-V schnell. Musí být zajištěno použití systémové skladby produktů.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servoplan R 300 S smíchejte s čistou vodou, pomocí elektrického míchadla smíchejte při maximálně 600 ot./minutu na hladkou hmotu bez hrudek.

Nanášejte hladkou lžící. Asi po 20 až 30 minutách lze provádět úpravy a řezání hran, případně je možno povrch vyhladit navlhčenou lžící.

Při velkoplošném vyrovnávání s tloušťkou vrstvy nad 5 mm je třeba Servoplan R 300 S smíchat s křemičitým pískem (zrnitost 0,4 až 1,0 mm) nebo jako alternativu použít Servoplan S 111.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte nejprve zkušební vzorek stěrky. 

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Přibližně 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy.


Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
42 x 25kg papírové pytle 42003

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

14.01.2015/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.