PRODUKTY / Podlahy a parkety / SERVOPLAN P200 PLUS

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Vyrovnávací hmota
Servoplan P 200 Plus

Servolplan P 200 Plus

 

 

 

  • samonivelační
  • rychle schnoucí
  • velmi nízké vnitřní pnutí při schnutí
  • čerpatelná
  • tloušťka vrstvy 1 až 30 mm
  • vhodná pod parkety
Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Rychle schnoucí, samonivelační stěrková hmota na bázi cementu s přísadou polymerů, vhodná pro stěrkování a vyrovnávání podkladů do tloušťky stěrkové vrstvy 30 mm.

Servoplan P 200 Plus je vhodný jako podklad pod keramické podlahové krytiny, přírodní kámen a betonové dlažby, jakož i pod elastické a textilní podlahové krytiny a parkety. Stěrka je vhodná pro suché prostředí v interiéru a ve spojení s kontaktní izolací i pro třídu vlhkostního namáhání A0. Samonivelační hmota je při tloušťce vrstvy stěrky do 10 mm vhodná i na potěry z litého asfaltu třídy tvrdosti IC 10 a pro přestěrkování topných rohoží. Servoplan P 200 Plus lze v bytové výstavbě použít také jako pochozí vrstvu podlahy. Pro zvýšení pevnosti v tahu a v ohybu mohou být do stěrkové hmoty přidána výztužná vlákna Kiesel - Armierungsfasern.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO světle šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, na podlaze
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO od 1 do 30 mm
pod parkety min. 2 mm
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodný od tloušťky stěrkové vrstvy 1mm
Spotřeba BUDE DOPLŇENO cca. 1,5 kg/m2 na 1mm tloušťky vrstvy
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Množství přidávané vody BUDE DOPLŇENO cca. 5,5 – 6,0l na 25 kg
Míchání s křemičitým pískem BUDE DOPLŇENO možné od tloušťky vrstvy 10mm
8kg (zrnitost 0,6 – 1,2mm) na 25kg prášku
Doba vyzrávání BUDE DOPLŇENO cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO cca. 40 minut
Pochozí po * BUDE DOPLŇENO po 2 hodinách
Pokládka podlahové krytiny * BUDE DOPLŇENO - keramické krytiny po 2 hodinách
- textilní krytiny, PVC, CV, linolea, přírodní kámen po 12 hodinách
- gumové krytiny a parkety po 24 hodinách
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
Označení podle GefStoff BUDE DOPLŇENO Xi dráždivý
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů
podle TRGS 613
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1R Plus podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu,skladovatelnost cca. 6 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 352, případně DIN 18 356, DIN 18 365 a podle současné úrovně techniky. Podklad je třeba předem ošetřit podle technického listu BEB, případně podle technického listu TKB-8.

Podle typu podkladu a způsobu používání hotové podlahy je třeba provést nejprve přednátěr pomocí výrobků Okamul GG, Okamul HD 11, Bakit PV–Universal, Okatmos® UG 30, Okatmos® EG 20, Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF. Na anhydridových podkladech při tloušťce stěrky nad 10 mm je nutné podklad opatřit

základovým nátěrem Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF.  Musí být zajištěno použití systémových produktů v celé skladbě.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servoplan P 200 Plus smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického mísidla míchejte při maximálně 600 ot./min. na hladkou hmotu bez hrudek.  Nechte asi 5 min. vyzrát, znovu promíchejte.

Nanášejte hladkou zednickou lžící nebo hladítkem, nechte stěrkovou hmotu, aby se sama znivelovala do roviny. Při tloušťce vrstvy od 10 mm je možno Servoplan P 200 Plus nastavit křemičitým pískem zrnitosti 0,6 – 1,2 mm.

Případné další stěrkové vrstvy je třeba provádět metodou „mokrý do mokrého“ ihned, jakmile je předchozí vrstva pochozí. Jinak je nutno provést nový základový nátěr výrobky Okamul GG, Okamul HD 11, Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® EG 20.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

Při vyztužení stěrky pomocí výztužných vláken Kiesel - Armierungsfasern se nejprve stěrková hmota namíchá podle výše uvedeného postupu a následně se do takto připravené směsi vmíchají výztužná vlákna Kiesel - Armierungsfasern v poměru jeden sáček vláken na jeden pytel stěrky. Po vyzrání namíchané směsi (5 minut) znovu promíchejte a nanášejte hladkou lžící nebo hladítkem. 

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
42 x 25kg papírové pytle 42012

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Stav
BUDE DOPLŇENO

28.04.2014/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.