PRODUKTY / Podlahy a parkety / SERVOPLAN E 500

 

Pojivo pro rychleschnoucí potěry
a drenážní malty Servoplan E 500

Servoplan E 500

 

 

 

  • pochozí po cca. 3 až 4 hodinách
  • podlahovou krytinu možno pokládat po cca. jednom dni
  • použití jako spojovací potěr na oddělovacích a izolačních vrstvách (i na vytápěných potěrech)
  • použití jako pojivo pro drenážní malty a potěry pod keramickými dlaždicemi a přírodním kamenem na balkónech a terasách
  • pro interiér a exteriér

Vlastnosti a použití

Speciální cement s přísadou pucolánu pro přípravu rychleschnoucích potěrů a drenážních malt. Při správném zpracování, pokud je přidán písek zrnitosti 0/8 podle DIN 4226 s plynulou křivkou zrnitosti v rozsahu „vhodný“ až „použitelný“ mezi A8 až C8 podle DIN 1045 a pokud není do směsi přidáno nadměrné množství vody, lze zhotovit potěry pevnostní třídy CT-C40-F6 podle DIN EN 13 813 a DIN 18 560.

U plovoucích potěrů nebo potěrů na oddělovací vrstvě je zralost pro pokládku krytiny při dosažení <= 2,0CM objemových %. Tuto hodnotu je třeba zjistit pomocí CM měření. Měření po jedné minutě přerušte a odečtěte výsledek měření. Po dosažení zralosti pro pokládku je třeba neprodleně začít s pokládkou krytiny.

Pro provádění prací platí všeobecné směrnice pro cementové potěry DIN EN 13 813 a DIN 18 560.

Při zpracování mějte na paměti, že výrobek rychle vytvrzuje.

Technické údaje

Barva

šedá

Použití

interiér, exteriér, pod vodou na podlaze

Třída hořlavosti

A1 podle EN 13501-1

Teplota zpracování

+5°C až +25°C (teplota podkladu)

Poměr míchání

potěr: Servoplan E 500 : písek (0,8mm) 1:4 hmotnostních dílům


drenážní malta: Servoplan E 500 : Kiesel DEZ nebo štěrk/granulovaná drť (2-5mm, 2-8mm, 4-8mm) 1:5 hmotnostních dílů

Množství přidávané vody

cca. 8,0 litrů / 20kg prášku podle vlhkosti přísad

Doba zpracovatelnosti*

cca. 60 minut

Pochozí*

po cca. 3 hodinách
(drenážní malta po cca. 4 hodinách)

Pokládka podlahové krytiny*

po cca. 24 hodinách
parkety po cca. 48 hodinách

 

u parket po 48 hodinách

Podlahové vytápění

vhodný, nutno dodržovat pokyny

GISCODE

ZP 1 s nízkým obsahem chromátů
podle TRGS 613

Skladování

skladovat v suchu
skladovatelnost 6 měsíců

* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

Spotřeba

Potěr
cca. 3,7kg/m2 prášku na 10mm tloušťky vrstvy
Drenážní malta cca. 3,5kg/m2 prášku na 10mm tloušťky vrstvy

Příprava podkladu

Servoplan E 500 jako rychleschnoucí potěr

Dilatační spáry ošetřete a připravte jako u běžného cementového potěru. Místa napojení pracovních spár a dílčích ploch navzájem propojte pomocí tyčové oceli.

Při použití jako spojovací potěr opatřete podklad základovým nátěrem Okamul 71 zředěného vodou v poměru 1:3 až 1:4. Následně tuto směs smíchejte se Servoplan E 500 a vytvořte přilnavou emulzi, kterou ještě za vlhka metodou „mokrý do mokrého“ aplikujte na podklad opatřený základovým nátěrem. Následně pak na ještě čerstvou emulzi naneste rychletvrdnoucí potěr rozmíchaný v zavlhlé konzistenci.

Servoplan E 500 jako drenážní malta

Při použití jako drenážní malta na balkónech a terasách musí být podklad nosný a musí mít spád nejméně 1,5%. Kontaktní izolaci Servoflex DMS 1K Plus SuperTec nebo Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec je nutno provést pečlivě a odborně správně. Na balkónech a terasách nad užitnými místnostmi je potřeba provést bitumenovou vodotěsnou izolaci podle DIN 18 195. Horizontální odvod vody v maltovém loži lze výrazně zlepšit instalací vhodné drenážní rohože (dodržovat pokyny výrobce) pro přerušení kapilárních sil. 

Zpracování

Pro rozmíchání malty použijte běžné mísidlo na potěry. Servoplan E 500 smíchejte s potěrovým pískem Kiesel DEZ nebo s granulovanou drtí a vodou tak, aby vznikla zavlhlá potěrová malta. Nepřidávejte žádné další přísady ani jiné druhy cementu.

Ve 100 litrové míchačce:

Jako potěrová malta

20kg Servoplanu E 500 (1 pytel)

+ 80kg potěrového písku zrnitosti 0-8mm (12 lopat)

+ cca. 8,0 litrů vody podle vlhkosti písku

Jako drenážní malta

20kg Servoplanu E 500 (1 pytel)

+ 100kg potěrového písku Kiesel DEZ nebo písku/granulované drtě zrnitosti

2-5mm, 2-8mm, nebo 4-8mm (15 lopat)

+ cca. 8,0 litrů vody podle vlhkosti přísad

 

Ve 200 litrové míchačce (např. Putzmeister, Mixocred):

Jako potěrová malta

60kg Servoplanu E 500 (3 pytle)

+ 240kg potěrového písku zrnitosti 0-8mm (36 lopat)

+ cca. 24 litrů vody podle vlhkosti písku

Jako drenážní malta

40kg Servoplanu E 500 (2 pytle)

+ 200kg potěrového písku Kiesel DEZ  nebo písku/granulované drtě zrnitosti

2-5mm, 2-8mm, nebo 4-8mm (30 lopat)

+ cca. 16 litrů vody podle vlhkosti přísad

 

Při přerušení práce stroje a hadice ihned umyjte. Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a průvanu.


Použití na podlahovém vytápění

Potěr zhotovený ze Servoplanu E 500 je možno začít natápět nejdříve za 3 dny po provedení. Topnou zkoušku začněte s teplotou vody na přívodu +25ºC a udržujte ji po dobu 3 dnů. Pak nastavte maximální teplotu přívodní vody (55°C) a udržujte po dobu dalších 4 dnů. Po ukončení topné zkoušky je možno ihned provést ohřev na teplotu vhodnou pro pokládku konkrétní podlahové krytiny podle dokumentace FBH-D4 „Protokol o teplotě potěrů pro pokládku podlahové krytiny“ (koordinace rozdělení dilatačních spár u vytápěných podlahových konstrukcí).

Servoplan E 500 lze použít jako vytápěný potěr do teploty přívodní vody maximálně 55°C.

 

Použití jako drenážní malta

Smíchejte pomocí vhodného elektrického mísidla s potěrovým pískem Kiesel DEZ  nebo s plnivem s jemnou zrnitostí o velikosti zrna 2-5mm, 2-8mm nebo 4-8mm. Je třeba dosáhnout použitelné, zavlhlé konzistence. Výběr přísady se řídí podle předpokládané tloušťky vrstvy, požadované drenážní schopnosti a očekávaného zatížení hotové podlahy.

Drenážní maltu nanášejte na podklad kontaktně, přilnavou emulzi zušlechtěte Okamulem 71, pracujte metodou „mokrý do mokrého“ nebo naneste na vhodné drenážní rohože a stáhněte.

Minimální tloušťka vrstvy při kontaktní aplikaci na podklad činí 30mm, při aplikaci na drenážní rohože činí 60mm.

Lepení dlažby nebo desek se provádí po 24 hodinách pomocí lepidel Servoflex-Trio-SuperTec popř. Servoflex-Trio-schnell-SuperTec. Při lepení nejprve povrch přestěrkujte lepící maltou a pak naneste lepidlo na spodní stranu lepeného materiálu (technika buttering-floating).

Při lepení metodou „mokrý do mokrého“ se při použití Servoflex-Trio-schnell-SuperTec postupuje stejně.

 

Čištění

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 20kg papírové pytle 42018 4015705420189
25kg

pytle potěrového písku pro drenážní potěry Kiesel DEZ

60332 4015705603322

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Stav

04.09.2015/lo

 
     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.