PRODUKTY / Podlahy a parkety / SERVOPLAN D 800

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Tenkovrstvý potěr
Servoplan D 800

Servoplan D 800

 

 

 

  • samonivelační
  • rychleschnoucí
  • tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku 3 mm až 40 mm
  • čerpatelný
  • vhodný pro podlahové vytápění

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Malta na bázi jemných cementů s nízkým vnitřním pnutím s přísadou polymerů vhodná pro zhotovení vyrovnávacích vrstev na monolitických železobetonových deskách, potěrech, terasu, dlažbě a deskových podlahových krytinách. Používá se v interiéru, tloušťka vrstvy může být 3 – 40mm. Při aplikaci v prostorách s třídou vlhkostního namáhání A0 se používá v kombinaci s kontaktní izolací.

Po přidání výrobku Okamul 71 je Servoplan D 800 vhodný pro použití i na lité asfalty třídy tvrdosti IC 10 a pro přestěrkování topných síťových rohoží.

Servoplan D 800 je vhodný jako podklad pro pokládku jakékoliv podlahové krytiny. V kombinaci s nátěrem nebo povlakem ho lze také použít jako finální nášlapnou vrstvu podlah s normálním namáháním.

Při pokládce parotěsných podlahových krytin musí být vrstvy podkladní konstrukce trvale suché.


 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, na podlaze
Tloušťka vrstvy   3 – 40mm
Teplota zpracování   +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Spotřeba   cca 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy
Množství vody BUDE DOPLŇENO cca. 5,0 l na 25 kg prášku
Přidání křemičitého písku   možno od tl. vrstvy 10 mm
8 kg zrnitost 0,6-2,5mm na 25kg prášku
Doba vyzrávání   cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti *   cca 30 minut
Pochozí po *   cca. 2 hodinách
Pokládka krytiny * BUDE DOPLŇENO
podlahové krytiny, tl. vrstvy stěrky do 10mm po cca. 24 hod.
podlahové krytiny, tl. vrstvy stěrky do 20mm po cca. 48 hod.
podlahové krytiny, tl. vrstvy stěrky nad 20mm po cca. 72 hod.
parkety po cca. 72 hod.
keramické podlahové krytiny po cca 2 hod.
přírodní kámen po cca. 24 hod./10mm tl. vrstvy stěrky
Podlahové vytápění   vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů
podle TRGS 613
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1R podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost cca. 6 měs.
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být připraven a vyzkoušen v souladu VOB díl C, normami DIN 18 365, DIN 18 356, DIN 18 352 popř. DIN 18 332 jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podklady je nutno předem ošetřit podle platného technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB-8. Podle druhu podkladu a způsobu použití hotové podlahy opatřete podklad přednátěrem výrobky Okatmos® DSG, Okamul HD 11, Okamul GG, Okatmos® EG 20, Okatmos® UG 30, Bakit PV-Universal, Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF.  Vždy musí být dodrženo použití systémových výrobků.

Při použití Servoplanu D 800 na anhydritových potěrech tloušťky přesahující 10mm, je třeba opatřit podklad základovým nátěrem Okatmos® DSG nebo Okamul PU-V schnell.

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Přibližně 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servoplan D 800  smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla míchejte při maximálně 600 ot./min. dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Nechte 5 minut vyzrát a pak ještě jednou promíchejte. Pak začněte stěrku nanášet hladkou lžicí nebo hladítkem a nechte slít do roviny. Při tloušťce vrstvy nad 10 mm lze Servoplan D 800 nastavit křemičitým pískem zrnitosti 0,6 – 2,5 mm. Při aplikaci na litý asfalt (max. tloušťka vrstvy stěrky do 10 mm) a při přestěrkování topných síťových rohoží je třeba Servoplan D 800 zušlechtit přidáním 1 litru Okamul 71 na 25kg prášku.

Pro čerpání jsou vhodné kontinuální šnekové nebo pístové pumpy. Při přerušení práce stroje i hadice ihned vyčistěte.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte nejprve zkušební vzorek..

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
42 x 25kg papírové pytle 42017 4015705420172

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.


Stav
BUDE DOPLŇENO

27.11.2018

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.