PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOPERL 10

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Servoperl 10
flexibilní spárovací hmota, odpuzující vodu a nečistoty

 

Servoper_10.png

 

 

 

  • použití v interiéru i exteriéru
  • odpuzuje vodu a nečistoty
  • snadno zpracovatelná
  • normálně tvrdnoucí
  • vysoká přilnavost k bočním hranám obkladového materiálu

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Spárovací hmota podle DIN EN 13888 CG 2 WA na bázi cementu, odpuzující vodu a nečistoty, s flexibilními polymerovými přísadami. Díky vynikajícím vlastnostem při zpracování a dobrému průběhu procesu tvrdnutí nedochází k vymývání spár.

Spárovací hmota Servoperl 10 se nevypaluje a lze jí použít pro spárování v interiéru i exteriéru při tloušťce spár až 10 mm (barevný odstín edelweiss -bílá Servoperl do tloušťky spáry 5 mm). Spárovací hmota je vhodná pro keramické obklady i pro jemnou kameninu, lze jí použít i v prostorách s výskytem vlhkosti a v mokrých prostorách. Dále jí lze použít na vytápěných potěrech nebo pro spárování obkladů lepených na sádrokartonových příčkách apod. 

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Povrch obkladu zkontrolujte a ověřte jeho připravenost pro spárování. Dodržujte přitom předpisy výrobce keramické krytiny Pro dosažení jednotného vzhledu spár používejte spárovací hmotu ze stejné výrobní šarže. Před zahájením spárování musí být lepící malta úplně proschlá. Spáry musejí být čisté a stejnoměrně hluboké.

Servoperl 10 smíchejte s čistou vodou na míchejte na pastovitou hmotu jednotné barvy bez hrudek. Hmotu míchejte elektrickým mísidlem kvůli rovnoměrností promíchání. Spáry zaplňujte nejprve příčnými a pak diagonálními pohyby. Dbejte na úplné zaplnění spár. Ihned po začátku zasychání omyjte povrch houbičkou za použití co možná nejmenšího množství vody. Dostatečné pevnosti je dosaženo, pokud lze spárovací hmotu tlakem prstu ještě trochu zatlačit. Případné šmouhy spárovací hmoty na povrchu obkladu je nutno odstranit během 1 hodiny.    

Během procesu tvrdnutí zabraňte přímému ozáření sluncem a průvanu. Doporučujeme zakrýt čerstvě zaspárované obklady v exteriéru a nesavé druhy obkladů fólií, případně udržovat trvale vlhké.   

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO bílá, šedá Kiesel, stříbrnošedá, středně šedá, pergamon, bílá protěž
Použití BUDE DOPLŇENO

interiér a exteriér
na stěnách i na podlaze

Šířka spáry   do 10 mm (barevný odstín bílá protěž do 5 mm)
Teplota zpracování   +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +80°C
Množství přidávané vody
 

cca. 1,1 l / 5 kg papírový sáček (cca. 1,25 l / 15 kg papírový pytel bílá protěž)
cca. 4,4 l / 20 kg papírový sáček (cca. 5,0 l / 20 kg papírový pytel bílá protěž)

Doba zpracování *   cca. 60 minut
Pochozí *   po cca. 6 hodinách
Označení podle GefStoffV BUDE DOPLŇENO Xi dráždivý
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu, skladovatelnost cca. 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65%  relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty zkracují, nižší teploty a vyšší vzdušná vlhkost je odpovídajícím způsobem prodlužují.

Důležité upozornění

Aby nedocházelo k tvorbě skvrn, dodržujte prosím následující:

Nízké teploty prodlužují dobu vytvrzení spárovací hmoty, což může vést ke změně barevného tónu. V důsledku vlhkosti, pronikající z podkladu, mohou vznikat výkvěty nebo mramorování. Jako účinné řešení těchto problémů se v praxi ukázalo dodatečné ošetření spár vysoce zředěným kyselinovým čistícím prostředkem a následné důkladné setření a opláchnutí. Spáry je třeba nejprve navlhčit. Na stěnách přitom postupujte směrem odshora dolů. Dbejte, aby se na podlaze   nevytvářely kaluže.

Servoperl 10 je výrobek na bázi cementu,  a tím není zcela odolný proti agresivním čistícím prostředkům a vodě s vysokým obsahem chlóru.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

cca. 0,35 kg/m2  při rozměru dlaždic 15 cm x 15 cm

cca. 0,50 kg/m2  při rozměru mozaiky 10 cm x 10 cm

cca. 1,00 kg/m2  při rozměru mozaiky 5 cm x 5 cm

cca. 0,30 kg/m2  při rozměru dlaždic 25 cm x 33 cm

cca. 0,25 kg/m2  při rozměru dlaždic 25 cm x 50 cm

cca. 0,20 kg/m2  při rozměru dlaždic 60 cm x 60 cm

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Balení
BUDE DOPLŇENO

 

 

  Č. výrobku

50 jednotek po 4 x 5 kg papírové sáčky                 

14501 bílá

50 jednotek po 4 x 5 kg papírové sáčky                 

14503 Kiesel šedá

50 jednotek po 4 x 5 kg papírové sáčky                 

14504 středně šedá

50 jednotek po 4 x 5 kg papírové sáčky                 

14502 stříbrnošedá

50 jednotek po 4 x 5 kg papírové sáčky                 

14505 pergamon

50 jednotek po 4 x 5 kg papírové sáčky                  

14526 bílá edelweiss

 


 

54 x 20 kg papírové pytle                                  

14520 bílá

54 x 20 kg papírové pytle                                  

14521 stříbrnošedá

54 x 20 kg papírové pytle                                  

14522 středně šedá

54 x 20 kg papírové pytle                                  

14523 Kiesel šedá

54 x 20 kg papírové pytle                                  

14524 pergamon

54 x 20 kg papírové pytle                                  

14525 bílá edelweiss

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

27.05.2014/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.