PRODUKTY / Obklady a dlažba / Servoperl Royal Schnell

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Flexibilní spárovací hmota odpuzující vodu a nečistoty s velmi rychlým schnutím
Servoperl royal schnell

 


Servoperl_Royal_schnell.png

 

 

  • vysoká mechanická odolnost a odolnost proti oděru
  • pro použití v interiéru, exteriéru a aplikace pod hladinou vody
  • šířka spáry 1–10 mm
  • zvýšená odolnost proti kyselinám a louhům
  • vysoká odolnost proti čistícím prostředkům používaných v domácnostech
  • odpuzuje vodu a nečistoty
  • s ochranou proti výkvětům
  • vyšší odolnost při čištění tlakovou vodou

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Rychle tvrdnoucí, velmi pevná spárovací hmota na bázi cementu podle DIN EN 13888 CG 2 WA pro spáry šířky 1 až 10mm. Díky velmi hutné struktuře malty má tato cementová spárovaní hmota mimořádně dobré hodnoty zatížitelnosti a odolnosti proti oděru. Ve srovnání s běžnými spárovacími hmotami mají použité speciální cementy výrazně vyšší odolnost proti chemickým čistícím prostředkům. Díky tomu je možné používat tuto spárovací hmotu v náročných aplikacích podle uvedených specifikací po odsouhlasení uživatelem objektu a případně také dodavatelem čistících prostředků.

Díky vynikající zpracovatelnosti a rychlému průběhu tvrdnutí nedochází k vymývání spár.

Spárovací hmota Servoperl royal schnell se nevypaluje, lze jí používat v interiéru, exteriéru i v místech pod vodní hladinou. Je vhodná pro spárování keramických obkladů, zvláště kameniny, skleněné a porcelánové mozaiky a jemné kameniny ve vlhkých a mokrých prostorách, na vytápěných potěrech nebo sádrokartonových příčkách a to i v místech s vysokým namáháním. Zvláště nesavé keramické obklady a dlažby je možno díky rychlému tvrdnutí Servoperl royal schnell dobře vyspárovat. Tuto spárovací hmotu lze použít také pro spárování obkladů a dlažeb z leštěného přírodního kamene jako například mramor, žula a břidlice.

U ostatních druhů přírodního kamene a povrchových materiálů nejprve konzultujte použití spárovací hmoty s aplikačním technikem Kiesel. Tmavé barevné tóny spárovací hmoty jsou vhodné pouze pro výše uvedené druhy přírodního kamene s jednotnou barevností.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO viz. seznam barev uvedený dále v textu
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér a pod vodní hladinou
Šířka spáry   1 – 10 mm
Teplota zpracování   +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +100°C
Přidání vody   cca. 1,0 litru / 5kg prášku
Doba zpracování *   cca. 25 minut
Pochozí *   po 2 hodinách
Chemicky zatížitelný *   po cca. 3 dnech
Odolný proti dešti *   po cca. 1 hodině
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu,
skladovatelnost 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Překontrolujte povrch obkladu zda je způsobilý pro spárování; je třeba dodržovat předpisy výrobce obkladu. Pro docílení jednotné barevnosti spár je nutno používat vždy materiál ze stejné výrobní šarže. Dříve než se zahájí spárování, musí být lepící malta zcela zaschlá, spáry v obkladu musí být čisté a rovnoměrně hluboké.

Servoperl royal schnell smícháme s čistou vodou a mícháme, dokud nevznikne pastovitá spárovací hmota jednotného barevného tónu neobsahující hrudky. Spáry zaplňujeme přejížděním nejprve příčnými a pak diagonálními tahy, až se spáry zcela zaplní spárovací hmotou. Ihned, jakmile začne hmota zasychat omyjeme obklad houbou s co nejmenším množstvím vody. Dostatečné pevnosti je dosaženo ve chvíli, kdy je spárovací hmotu možno tlakem prstu ještě trochu zatlačit. Případné zbylé šmouhy spárovací hmoty z povrchu odstraňte během cca. 1 hodiny, opět pomocí houby. V mokrém stavu neoprašujeme. Již zatuhlé, nezpracované zbytky spárovací hmoty se nesmějí znovu rozmíchávat.

Během tvrdnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu. Čerstvě vyspárované obklady v exteriéru jakož i nesavé obkladové materiály doporučujeme zakrýt fólií nebo je případně udržovat vlhké.

Důležité upozornění

Pro zamezení vzniku skvrn dodržujte prosím následující pokyny: 

Nízké teploty prodlužují dobu potřebnou pro vytvrzení spárovací hmoty, což může vést ke změně barevného tónu. V důsledku vlhkosti z podkladu může ve spárovací hmotě vznikat mramorování. Jako účinný prostředek pro dodatečné opravy barevnosti zavadlých spár se v praxi osvědčilo důkladné vydrhnutí a následné omytí spár velmi zředěným kyselinovým čistícím prostředkem. Spáry je třeba nejprve navlhčit. Při práci na stěnách postupujeme odshora dolů, přičemž dbejte na to, aby na podlaze nevznikaly louže. U silně pigmentovaných barevných tónů jako jsou modrá, červená, zelená, žlutá nebo sametově černá se mohou během prvních dvou až třech mytí běžnými čistícími prostředky objevit ve vodě stopy barvy. Servoper royal schnell je výrobek na bázi cementu a jako takový není zcela odolný proti agresivním čistícím prostředkům a vodě s vysokým obsahem chlóru.

Při práci s čistícími prostředky s obsahem kyselin je nutno dodržovat pokyny výrobce čistícího prostředku a to zejména poměr ředění, dobu působení, předchozí navlhčení spár na čištěných plochách a následnou neutralizaci čistou vodou. Při čištění tlakovou vodou doporučujeme použít plošných nástavců vhodného rozměru. Pro udržovací čištění je třeba přednostně používat neutrální nebo alkalické čistící prostředky.

Při trvalém chemickém namáhání, které je vyšší než je uvedeno v následující tabulce odolnosti spárovací hmoty proti chemickým látkám, je nutno použít dvousložkovou epoxidovou spárovací hmotu odolnou proti chemikáliím a lepicí maltu Okpox F/K.

Pro zajištění správného průběhu hydratace spárovací malty je nutno zajistit dostatečnou vlhkost prostředí.

 

ODOLNOST SPÁROVACÍ HMOTY PROTI CHEMIKÁLIÍM

KYSELINY

Kyselina mravenčí ≤ 3%                      podmínečně odolná

Kyselina octová ≤ 2%                          odolná

Kyselina octová ≤ 5%                          podmínečně odolná

Kyselina mléčná ≤ 5%                         podmínečně odolná

Kyselina solná ≤ 2%                            podmínečně odolná

Kyselina sírová ≤ 2%                          není odolná

Kyselina vinná ≤ 5%                            podmínečně odolná

Kyselina citrónová ≤ 2%                      odolná

Kyselina citrónová ≤ 5%                      podmínečně odolná

Kyselina fosforečná ≤ 2%                    odolná

Kyselina fosforečná ≤ 5%                    podmínečně odolná


LOUHY

Čpavek 25%                                      odolná

Hydroxid vápenatý ≤ 10%                    odolná

Louh draselný ≤ 10%                           odolná

Louh sodný ≤ 10%                              odolná


 

OLEJE

Topný olej                                          odolná

Hydraulický olej                                  odolná

Motorový olej                                     odolná

Jedlý olej                                           odolná


 

ŘEDIDLA

Aceton                                              odolná

Etanol                                               odolná

Izopropanol                                        odolná

Xylol                                                 odolná
Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

cca. 0,50 kg/m2                                                  u mozaiky 10cm x 10cm 

cca. 1,00 kg/m2                                                                           u mozaiky  5cm x  5cm   

cca. 0,35 kg/m2                                                  u dlaždic 40cm x 80cm 

cca. 0,20kg/m2                                                   u dlaždic 60cm x 60cm

cca. 0,25kg/m2                                                   u dlaždic 45cm x 90cm

cca. 0,18kg/m2          u dlaždic 60cm x 120cm

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

 

Speciální papírové sáčky  
číslo výrobku EAN
50 jednotek po 4 x 5kg 14401 bílá 4015705144016
50 jednotek po 4 x 5kg 14402 silber grau 4015705144023
50 jednotek po 4 x 5kg 14403 kiesel grau 4015705144030
50 jednotek po 4 x 5kg 14404 mittelgrau 4015705144047
50 jednotek po 4 x 5kg 14405 samtschwarz 4015705144054
50 jednotek po 4 x 5kg 14406 pergamon 4015705144061
50 jednotek po 4 x 5kg
14407 sahara 4015705144078
50 jednotek po 4 x 5kg 14408 hellbraun 4015705144085
50 jednotek po 4 x 5kg 14409 brasil 4015705144092
50 jednotek po 4 x 5kg 14410 balibraun 4015705144108
50 jednotek po 4 x 5kg 14411 basalt 4015705144115
50 jednotek po 4 x 5kg 14412 anthracit 4015705144122
50 jednotek po 4 x 5kg 14413 steingrau

4015705144139

50 jednotek po 4 x 5kg 14414 jura 4015705144146

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

11.12.2017/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.