PRODUKTY / Obklady a dlažba / Servoperl Royal

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Servoperl royal - Flexibilní spárovací hmota odpuzující vodu a nečistoty

 

Servoperl_Royal.png

 

 

 

  • vysoká mechanická odolnost a pevnost v odtržení
  • pro použití v interiéru, exteriéru a aplikace pod hladinou vody
  • šířka spáry 1 – 10 mm
  • zvýšená odolnost proti kyselinám a louhům
  • vysoká odolnost proti čistícím prostředkům používaným v domácnostech
  • odpuzuje vodu a nečistoty
  • s ochranou proti výkvětům
  • vyšší odolnost při čištění tlakovou vodou

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Velmi pevná spárovací hmota na bázi cementu podle DIN EN 13888 CG 2 WA pro spáry šířky 1 až 10 mm. Díky velmi hutné struktuře malty má tato cementová spárovaní hmota mimořádně dobré hodnoty zatížitelnosti a pevnosti v odtržení. Ve srovnání s běžnými spárovacími hmotami mají použité speciální cementy výrazně vyšší odolnost proti chemickým čistícím prostředkům používaným v domácnostech. Díky tomu je možné používat tuto spárovací hmotu v náročných aplikacích podle výše uvedených specifikací po odsouhlasení uživatelem objektu a případně také dodavatelem čistících prostředků.

Díky vynikající zpracovatelnosti a rychlému průběhu tvrdnutí nedochází k vymývání spár.

Servoperl royal se nevypaluje a lze jí používat v interiéru, exteriéru i v místech pod vodní hladinou. Je vhodná pro spárování keramických obkladů, zvláště kameniny, hliněné keramiky i jemné kameniny ve vlhkých a mokrých prostorách, na vytápěných potěrech nebo sádrokartonových předstěnách a v místech s vysokým namáháním.     

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO viz. údaj na obalu / paletě
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér a pod vodní hladinou
Šířka spáry   1 – 10 mm
Teplota zpracování   +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +100°C
Přidání vody   cca. 1,0 litr / 5kg prášku
Doba zpracování *   cca. 60 - 70 minut
Pochozí *   po cca. 6 hodinách
Označení podle GefStoff BUDE DOPLŇENO Xi dráždivý
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu,
skladovatelnost 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Překontrolujte povrch obkladu zda je způsobilý pro spárování; je třeba dodržovat předpisy výrobce obkladu. Pro docílení jednotné barevnosti spár je nutno používat vždy materiál ze stejné výrobní šarže. Dříve než se zahájí spárování, musí být lepící malta zcela zaschlá, spáry v obkladu musí být čisté a rovnoměrně hluboké.

Servoperl royal smíchejte s čistou vodou a míchejte, dokud nevznikne pastovitá spárovací hmota jednotného barevného tónu neobsahující hrudky. Spáry nejprve zaplňujeme přejížděním příčnými a pak diagonálními pohyby až se spáry zcela zaplní spárovací hmotou. Ihned, jakmile začne hmota zasychat omyjeme obklad houbou s co nejmenším množstvím vody. Dostatečné pevnosti je dosaženo ve chvíli, kdy je spárovací hmotu možno tlakem prstu ještě trochu zatlačit. Případné zbylé šmouhy spárovací hmoty z povrchu odstraňte během cca. 1 hodiny, opět pomocí houby. V mokrém stavu neoprašujte. Již zatuhlé, nezpracované zbytky spárovací hmoty se nesmějí znovu rozmíchávat.

Během tvrdnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu. Doporučujeme zakrýt čerstvě vyspárované obklady v exteriéru jakož i nesavé obkladové materiály fólií nebo je případně udržovat vlhké.

Pro zamezení vzniku skvrn dodržujte prosím následující pokyny: 

Nízké teploty prodlužují dobu potřebnou pro vytvrzení spárovací hmoty, což může vést ke změně barevného tónu. V důsledku vlhkosti pronikající z podkladu se může objevovat mramorování. Jako účinný prostředek pro dodatečné opravy barevnosti zavadlých spár se v praxi osvědčilo  důkladné vydrhnutí a následné omytí spár velmi zředěným kyselinovým čistícím prostředkem. Spáry je třeba nejprve navlhčit. Při práci na stěnách postupujeme odshora dolů, přičemž dbáme na to, aby na podlaze nevznikaly louže.

Servoperl royal je výrobek na bázi cementu a jako takový není zcela odolný proti agresivním čistícím prostředkům a vodě s vysokým obsahem chlóru.

Při práci s čistícími prostředky s obsahem kyselin je nutno dodržovat pokyny výrobce čistícího prostředku a to zejména poměr ředění, dobu působení, předchozí navlhčení spár na čištěných plochách a následnou neutralizaci čistou vodou. Při čištění tlakovou vodou doporučujeme použít plošných nástavců vhodného rozměru. Při trvale zvýšeném chemickém namáhání jak je definováno v tabulce odolnosti proti chemickým látkám, je nutno použít dvousložkovou epoxidovou spárovací hmotu odolnou proti chemikáliím a lepicí maltu Okapox F/K. Pro zajištění správného průběhu hydratace spárovací malty je nutno zajistit dostatečnou vlhkost prostředí.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

při šířce spáry cca. 3 mm

cca. 0,35 kg/m2 u dlaždic 15 cm x 15 cm   cca. 0,30 kg/m2 u dlaždic 25cm x 33 cm
cca. 0,50 kg/m2 u mozaiky 10 cm x 10 cm   cca. 0,25 kg/m2 u dlaždic 25cm x 50 cm
cca. 1,00 kg/m2 u mozaiky 5 cm x 5 cm   cca. 0,20 kg/m2 u dlaždic 60cm x 60 cm

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydáníí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14602 weiss bílá 4015705146027
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14603 silbergrau
4015705146034
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14604 Kiesel grau
4015705146041
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14605 mittelgrau středně šedá 4015705146058
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14606 pergamon 4015705146065
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14607 sahara 4015705146072
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14608 antracit 4015705146089
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14609 shadow 4015705146096
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14610 pouštní písek 4015705146102
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14611 safari písek 4015705146119
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14612 mochacino 4015705146126
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14613 jasmín 4015705146133
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14614 topas 4015705146140
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14615 manhattan 4015705146157
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14616 krémově žlutá 4015705146164
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14617 červená 4015705146171
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14618 modrá 4015705146188
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14619 zelená 4015705146195
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14620 balibraun 4015705146201
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14621 hellbraun
4015705146218
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14623 kafee 4015705146232
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14624 basalt 4015705146249

 

Odolnost spárovací hmoty proti chemikáliím
BUDE DOPLŇENO

KYSELINY

Kyselina mravenčí ≤ 3%                      podmínečně odolná

Kyselina octová ≤ 2%                          odolná

Kyselina octová ≤ 5%                          podmínečně odolná

Kyselina mléčná ≤ 5%                         podmínečně odolná

Kyselina solná ≤ 2%                            podmínečně odolná

Kyselina sírová ≤ 2%                          není odolná

Kyselina vinná ≤ 5%                            podmínečně odolná

Kyselina citrónová ≤ 2%                      odolná

Kyselina citrónová ≤ 5%                      podmínečně odolná

Kyselina fosforečná ≤ 2%                    odolná

Kyselina fosforečná ≤ 5%                    podmínečně odolná

 

LOUHY

Čpavek ≤ 25%                                   odolná

Hydroxid vápenatý ≤ 10%                    odolná

Louh draselný ≤ 10%                           odolná

Louh sodný ≤ 10%                              odolná

 

OLEJE

Topný olej                                          odolná

Hydraulický olej                                  odolná

Motorový olej                                     odolná

Jedlý olej                                           odolná

 

ŘEDIDLA

Aceton                                              odolná

Etanol                                               odolná

Izopropanol                                        odolná

Xylol                                                 odolná

 

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

26.04.2018/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.