PRODUKTY / Obklady a dlažba / Servoperl Royal

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Flexibilní spárovací hmota, odpuzující vodu a nečistoty Servoperl royal

 

Servoperl_Royal.png

 

 

 

  • vysoká mechanická odolnost a pevnost v odtržení
  • pro použití v interiéru, exteriéru a pro aplikace v bazénech
  • šířka spáry 1 – 10 mm
  • zvýšená odolnost proti kyselinám a louhům
  • vysoká odolnost proti domácím čističům
  • s ochranou proti výkvětům
  • vyšší odolnost pro čištění tlakovou vodou

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO
Velmi pevná spárovací hmota na bázi cementu podle DIN EN 13888 CG 2 WA pro spáry šířky 1 až 10 mm. Díky velmi hutné struktuře malty má tato cementová spárovací hmota vysokou mechanickou odolnost a otěruodolnost. Ve srovnání s běžnými spárovacími hmotami má vysokou odolnost proti chemickým čisticím prostředkům.
Vynikající zpracovatelnost a rychlé tvrdnutí produktu zamezuje vymývání spár.
Spárovací hmota Servoperl royal je určena pro použití v interiéru, exteriéru i v místech pod vodní hladinou. Je vhodná pro spárování keramických obkladů, zvláště kameniny, hliněné keramiky i jemné kameniny ve vlhkých a mokrých prostorách, na vytápěných potěrech nebo sádrokartonu a v místech s vysokým namáháním.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO bílá, stříbrně šedá, šedá Kiesel, středně šedá, pergamon, sahara, antracit, shadow, pouštní písek, safari písek, mochacino, jasmín, topas, manhattan, krémově žlutá,červená, modrá, zelená, balibraun a světle hnědá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér a pod vodní hladinou
Šířka spáry   1 – 10 mm
Teplota zpracování   +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +100°C
Přidání vody   cca 1,2 litru / 5kg prášku
Doba zpracování *   60 - 70 minut
Pochozí *   po 6 hodinách
Označení podle GefStoff BUDE DOPLŇENO Xi dráždivý
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu,
skladovatelnost 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Povrch obkladu musí být způsobilý pro spárování; je třeba dodržovat předpisy výrobce obkladu. Pro docílení jednotné barevnosti spár je nutno používat vždy materiál ze stejné výrobní šarže. Před spárováním musí být lepidlo zaschlé, spáry v obkladu musí být čisté a rovnoměrně hluboké.
Servoperl royal smícháme s vodou na hmotu jednotného barevného tónu bez hrudek. Spáry nejprve zaplňujeme přejížděním příčnými a pak diagonálními pohyby až do úplného zaplnění. Jakmile začne hmota zasychat, omyjeme obklad vlhkou houbou. Dostatečné pevnosti pro vymývání je dosaženo, pokud lze spárovací hmotu tlakem prstu ještě trochu zatlačit. Případné zbylé nečistoty spárovací hmoty z povrchu obkladu odstraňte vlhkou houbou během 1 hodiny, V mokrém stavu neoprašujeme. Nezpracované a ztuhlé zbytky spárovací hmoty znovu nerozmíchávejte.
Během tvrdnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu. Doporučujeme zakrýt čerstvě vyspárované obklady v exteriéru i nesavé obkladové materiály fólií, případně je udržovat vlhké.

Pro zamezení vzniku skvrn dodržujte prosím následující pokyny:
Nízké teploty prodlužují dobu potřebnou pro vytvrzení spárovací hmoty, což může vést ke změně barevného tónu. V důsledku vlhkosti z podkladu může vznikat mramorování. Jako účinný prostředek pro dodatečné opravy barevnosti zavadlých spár se v praxi osvědčilo důkladné vydrhnutí a následné omytí spár velmi zředěným kyselinovým čistícím prostředkem. Spáry je třeba nejprve navlhčit. Při práci na stěnách postupujeme odshora dolů, přičemž dbáme na to, aby na podlaze nevznikaly louže.
Servoper royal je výrobek na bázi cementu a jako takový není zcela odolný proti agresivním čisticím prostředkům a vodě s vysokým obsahem chlóru.
Při práci s čistícími prostředky s obsahem kyselin je nutno dodržovat pokyny výrobce čisticího prostředku a to zejména poměr ředění a dobu působení, předchozí navlhčení spár na čištěných plochách a následnou neutralizaci čistou vodou. Při čištění tlakovou vodou doporučujeme použít plošných nástavců vhodného rozměru. Při trvale zvýšeném chemickém namáhání, /viz tabulka odolnosti proti chemickým látkám/ je nutno použít dvousložkovou epoxidovou spárovací a lepicí hmotu Okpox F/K. Pro zajištění správného průběhu hydratace spárovací malty je nutno zajistit dostatečnou vlhkost prostředí.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Šířka spáry 3 mm

ca. 0,35 kg/m2 u dlaždic 15 cm x 15 cm   0,30 kg/m2 u dlaždic 25cm x 33 cm
ca. 0,50 kg/m2 u mozaiky 10 cm x 10 cm   0,25 kg/m2 u dlaždic 25cm x 50 cm
ca. 1,00 kg/m2 u mozaiky 5 cm x 5 cm   0,20 kg/m2 u dlaždic 60cm x 60 cm

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO
Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Doporučujeme v každém případě provést nejprve zkušební vzorek. Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny dříve vydaná vydání svojí platnost.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14602 weiss bílá
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14603 silbergrau stříbrně šedá
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14604 kieselgrau šedá
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14605 mittelgrau středně šedá
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14606 pergamon
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14607 sahara
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14608 antrazit antracit
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14609 shadow
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14610 desert sand pouštní písek
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14611 safari sand safari písek
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14612 mochacino
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14613 jasmín
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14614 topas
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14615 manhattan
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14616 cremegelb krémově žlutá
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14617 rot červená
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14618 blau modrá
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14619 grunn zelená
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14620 balibraun
50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky 14621 hellbraun světle hnědá

 

Odolnost spárovací hmoty proti chemikáliím
BUDE DOPLŇENO

KYSELINY

Kyselina mravenčí ≤ 3%                      podmínečně odolná
Kyselina octová ≤ 2%                         odolná
Kyselina octová ≤ 5%                         podmínečně odolná
Kyselina mléčná ≤ 5%                         podmínečně odolná
Kyselina solná ≤ 2%                           podmínečně odolná
Kyselina sírová ≤ 2%                          není odolná
Kyselina vinná ≤ 5%                           podmínečně odolná
Kyselina citrónová ≤ 2%                      odolná
Kyselina citrónová ≤ 5%                      podmínečně odolná
Kyselina fosforečná ≤ 2%                     odolná
Kyselina fosforečná ≤ 5%                     podmínečně odolná

LOUHY

Čpavek 25%                                      odolná
Hydroxid vápenatý ≤ 10%                   odolná
Louh draselný ≤ 10%                          odolná
Louh sodný ≤ 10%                              odolná  

OLEJE

Topný olej                                         odolná
Hydraulický olej                                  odolná
Motorový olej                                     odolná
Jedlý olej                                           odolná  

ŘEDIDLA

Aceton                                               odolná
Etanol                                                odolná
Izopropanol                                        odolná
Xylol                                                 odolná

 

 

Stav
BUDE DOPLŇENO
23.01.2013

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Google+