PRODUKTY / Obklady a dlažba / Servoperl Royal

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Servoperl royal
Flexibilní spárovací hmota odpuzující vodu a nečistoty

 

Servoperl_Royal.png

 

 

 

  • vysoká mechanická odolnost a pevnost v odtržení
  • pro použití v interiéru, exteriéru a aplikace pod hladinou vody
  • šířka spáry 1 - 10 mm
  • zvýšená odolnost proti kyselinám a louhům
  • vysoká odolnost proti čistícím prostředkům používaným v domácnostech
  • odpuzuje vodu a nečistoty
  • s ochranou proti výkvětům
  • vyšší odolnost při čištění tlakovou vodou

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Velmi pevná spárovací hmota na bázi cementu podle DIN EN 13888 CG 2 WA pro spáry šířky 1 až 10 mm. Díky velmi hutné struktuře malty má tato cementová spárovaní hmota mimořádně dobré hodnoty zatížitelnosti a pevnosti v odtržení. Ve srovnání s běžnými spárovacími hmotami mají použité speciální cementy výrazně vyšší odolnost proti chemickým čistícím prostředkům používaným v domácnostech. Díky tomu je možné používat tuto spárovací hmotu v náročných aplikacích podle výše uvedených specifikací po odsouhlasení uživatelem objektu a případně také dodavatelem čistících prostředků.

Díky vynikající zpracovatelnosti a rychlému průběhu tvrdnutí nedochází k vymývání spár.

Servoperl royal se nevypaluje a lze jí používat v interiéru, exteriéru i v místech pod vodní hladinou. Je vhodná pro spárování keramických obkladů, zvláště kameniny, hliněné keramiky i jemné kameniny ve vlhkých a mokrých prostorách, na vytápěných potěrech nebo sádrokartonových předstěnách a v místech s vysokým namáháním.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO viz. údaj na obalu / paletě
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér a pod vodní hladinou
Šířka spáry   1 – 10 mm
Teplota zpracování   +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +100°C
Přidání vody   cca. 1,0 litr / 5kg prášku
Doba zpracování *   cca. 60 - 70 minut
Pochozí *   po cca. 6 hodinách
Chemicky zatižitelná *   po cca. 7 dnech
Odolná proti dešti *   po cca. 6 hodinách
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu,
skladovatelnost cca. 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Překontrolujte povrch obkladu zda je způsobilý pro spárování; je třeba dodržovat předpisy výrobce obkladu. Pro docílení jednotné barevnosti spár je nutno používat vždy materiál ze stejné výrobní šarže. Dříve než se zahájí spárování, musí být lepící malta zcela zaschlá, spáry v obkladu musí být čisté a rovnoměrně hluboké.

Servoperl royal smíchejte s čistou vodou a míchejte, dokud nevznikne pastovitá spárovací hmota jednotného barevného tónu neobsahující hrudky. Spáry nejprve zaplňujeme přejížděním příčnými a pak diagonálními pohyby až se spáry zcela zaplní spárovací hmotou. Ihned, jakmile začne hmota zasychat omyjeme obklad houbou s co nejmenším množstvím vody. Dostatečné pevnosti je dosaženo ve chvíli, kdy je spárovací hmotu možno tlakem prstu ještě trochu zatlačit. Případné zbylé šmouhy spárovací hmoty z povrchu odstraňte během cca. 1 hodiny, opět pomocí houby. V mokrém stavu neoprašujte. Již zatuhlé, nezpracované zbytky spárovací hmoty se nesmějí znovu rozmíchávat.

Během tvrdnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu. Doporučujeme zakrýt čerstvě vyspárované obklady v exteriéru jakož i nesavé obkladové materiály fólií nebo je případně udržovat vlhké.

Pro zamezení vzniku skvrn dodržujte prosím následující pokyny: 

Nízké teploty prodlužují dobu potřebnou pro vytvrzení spárovací hmoty, což může vést ke změně barevného tónu. V důsledku vlhkosti pronikající z podkladu se může objevovat mramorování. Jako účinný prostředek pro dodatečné opravy barevnosti zavadlých spár se v praxi osvědčilo  důkladné vydrhnutí a následné omytí spár velmi zředěným kyselinovým čistícím prostředkem. Spáry je třeba nejprve navlhčit. Při práci na stěnách postupujeme odshora dolů, přičemž dbáme na to, aby na podlaze nevznikaly louže.

Servoperl royal je výrobek na bázi cementu a jako takový není zcela odolný proti agresivním čistícím prostředkům a vodě s vysokým obsahem chlóru.

Při práci s čistícími prostředky s obsahem kyselin je nutno dodržovat pokyny výrobce čistícího prostředku a to zejména poměr ředění, dobu působení, předchozí navlhčení spár na čištěných plochách a následnou neutralizaci čistou vodou. Při čištění tlakovou vodou doporučujeme použít plošných nástavců vhodného rozměru. Při trvale zvýšeném chemickém namáhání jak je definováno v tabulce odolnosti proti chemickým látkám, je nutno použít dvousložkovou epoxidovou spárovací hmotu odolnou proti chemikáliím a lepicí maltu Okapox F/K. Pro zajištění správného průběhu hydratace spárovací malty je nutno zajistit dostatečnou vlhkost prostředí.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

při šířce spáry cca. 3 mm

cca. 0,35 kg/m2 u dlaždic 15cm x 15cm   cca. 0,30kg/m2 u dlaždic 25cm x 33cm
cca. 0,50 kg/m2 u mozaiky 10cm x10 cm   cca. 0,25kg/m2 u dlaždic 25cm x 50cm
cca. 1,00 kg/m2 u mozaiky 5cm x 5cm   cca. 0,20kg/m2 u dlaždic 60cm x 60cm

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydáníí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení                                číslo výrobku                EAN

50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky           14602 weiss bílá         4015705146027

50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky           14603 silber grau        4015705146034

50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky           14604 Kiesel ggrau     4015705146041

50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky           14605 mittel grau        4015705146058

50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky           14606 pergamon         4015705146065

50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky           14607 sahara              4015705146072

50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky           14608 antracit             4015705146089

50 jednotek po 4 x 5kg speciální papírové sáčky           14609 shadow             4015705146096

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14610 pouštní písek   4015705146102

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14611 safari písek      4015705146119

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14612 mochacino       4015705146126

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14613 jasmín              4015705146133

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14614 topas                4015705146140

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14615 manhattan        4015705146157

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14616 krémově žlutá  4015705146164

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14617 červená            4015705146171

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14618 modrá               4015705146188

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14619 zelená              4015705146195

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14620 balibraun          4015705146201

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14621 hellbraun          4015705146218

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14623 kafee                4015705146232

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14624 basalt               4015705146249

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14625 sandgrau          4015705146256

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          146626 snow               4015705146263

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14627 camel               4015705146270

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14628 bahama            4015705146287

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14629 universalgrau   4015705146294

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14630 cocoa               4015705146300

50 jednotek po 4 x 5kg speciální  papírové sáčky          14631 fog        4015705146317

 

Odolnost spárovací hmoty proti chemikáliím
BUDE DOPLŇENO

KYSELINY

Kyselina mravenčí ≤ 3%                      podmínečně odolná

Kyselina octová ≤ 2%                          odolná

Kyselina octová ≤ 5%                          podmínečně odolná

Kyselina mléčná ≤ 5%                         podmínečně odolná

Kyselina solná ≤ 2%                            podmínečně odolná

Kyselina sírová ≤ 2%                          není odolná

Kyselina vinná ≤ 5%                            podmínečně odolná

Kyselina citrónová ≤ 2%                      odolná

Kyselina citrónová ≤ 5%                      podmínečně odolná

Kyselina fosforečná ≤ 2%                    odolná

Kyselina fosforečná ≤ 5%                    podmínečně odolná

 

LOUHY

Čpavek ≤ 25%                                   odolná

Hydroxid vápenatý ≤ 10%                    odolná

Louh draselný ≤ 10%                           odolná

Louh sodný ≤ 10%                              odolná

 

OLEJE

Topný olej                                          odolná

Hydraulický olej                                  odolná

Motorový olej                                     odolná

Jedlý olej                                           odolná

 

ŘEDIDLA

Aceton                                              odolná

Etanol                                               odolná

Izopropanol                                        odolná

Xylol                                                 odolná

 


 

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

08.02.2019

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.