PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOLIGHT S1 SuperTec

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Servolight S1 SuperTec
snadno zpracovatelné, flexibilní lepidlo na obklady

Servolight.png

 

 

 

  • o cca. 30% nižší spotřeba než u běžných lepících malt
  • vysoká deformovatelnost
  • extrémně snadná zpracovatelnost
  • vysoká tvarová stálost
  • bezpečně zpracovatelné i při nižších teplotách

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Tvarově stálá, vysoce flexibilní malta pro lepení do tenkého maltového lože na bázi cementu. Určena pro lepení keramický dlaždic a desek, jemné kameniny a porcelánové mozaiky v interiéru, exteriéru a pod vodou podle EN 12 004 C2TE-S1.

Díky vysokému podílu zušlechťujících polymerových přísad je Servolight S1 SuperTec vhodný pro podklady, které podléhají zbytkovým objemovým změnám jako např. monolitický beton (starý nejméně 3 měsíce), sádrovláknité desky, sádrokartonové desky, vytápěné podlahové potěry na bázi cementu nebo anhydritu (je třeba dodržovat příslušné normy a technické listy), potěry z litých asfaltů, pórobeton jakož i pro rovné, nosné podklady z pevně přišroubovaných dřevotřískových desek (min. V 100) a OSB desek.

Lepidlo je vhodné pro použití na balkónech, terasách a fasádách i pro lepení obkladů a dlažeb, které budou pod vodní hladinou.

Kromě toho ho lze použít pro vyrovnání nerovností v podkladu před lepením a to do tloušťky vrstvy lepidla maximálně 15mm (například u zdiva, omítky či potěru).

Splňuje požadavky „Směrnice pro flexibilní malty“, vydání červen 2001


Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér** a pod vodou**
na stěnách i podlaze
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO maximálně 15mm
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +80°C
Množství přidávané vody BUDE DOPLŇENO cca. 8,0l  na 15kg prášku
Doba vyzrávání * BUDE DOPLŇENO cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti *
cca. 3 hodiny
Doba pro uložení krytiny *   cca. 30 minut
Pochozí* / spárovatelný*   po cca. 12 hodinách
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICODE   EC 1Rplus
Skladování BUDE DOPLŇENO v uzavřených originálních obalech cca. 12 měsíců, skladovat v suchých prostorách
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty zkracují, nižší teploty je odpovídajícím způsobem prodlužují.
* *   při lepení v exteriéru je nutno provádět lepení do lepidlového lože bez výskytu dutých míst (technikou buttering-floating).

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být připravený pro pokládku krytiny, čistý a nosný. Při lepení na podkladech, které ještě podléhají objemovým změnám, je třeba zmenšit velikost dilatačních polí vhodným uspořádáním dilatačním spár. V interiéru se podklad opatří přednátěrem Okatmos® DSG, Okamul GG nebo Okatmos® UG 30. Je-li na anhydritových potěrech potřeba aplikovat vrstvu lepidla silnější než 5mm, opatřete podklad nejprve základovým nátěrem Okatmos® DSG, Okapox GF nebo Okamul PU-V schnell. Na asfaltových potěrech je maximální přípustná tloušťka vrstvy lepidla 5mm.

Nesavé podklady (např. teraco, staré keramické krytiny) řádně očistěte výrobkem Okamul GR, nechte uschnout a následně opatřete základovým nátěrem Okatmos® DSG, Okatmos® UG 30 nebo Okamul PU-V schnell.

Staré, pevně ulpělé homogenní krytiny z PVC v interiéru v suchém prostředí řádně očistěte výrobkem Grundreiniger, nechte zaschnout, přebruste a prach vysajte průmyslovým vysavačem. Následně proveďte základový nátěr pomocí Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® DSG.

Kovové podklady jako ocel, pozinkovaný plech a hliník v interiéru v suchém prostředí musejí být tvarově stálé (nepodléhat průhybům a chvění) a bez koroze.

Před lepením se provede odmaštění pomocí acetonu a následně základový nátěr Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® DSG  

Dřevotřískové desky musejí být suché (vlhkost dřeva ≤ 10%). Minimální tloušťka desek na podlaze činí 25 mm, na stěně 19 mm. Desky musejí být pevně přišroubované k podkladu (maximální vzdálenost šroubů 40 cm), spoje na drážku a pero je třeba slepit. Dřevotřískové desky opatřete základovým nátěrem Okatmos® DSG nebo Okatmos® UG 30.

V exteriéru opatřete minerální podklady nejprve základovým nátěrem Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® DSG. Na staré podlahové krytiny na vodorovných plochách provádějte základový nátěr nezředěným Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® DSG a aplikujte kontaktní izolaci Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec nebo Servoflex DMS 1K Plus SuperTec.       

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servolight S1 SuperTec smíchejte s čistou vodou a míchejte, dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte. V případě potřeby můžete viskozitu malty upravit mírnou změnou množství přidávané vody. Nejprve natáhněte hladkou stranou zubové stěrky kontaktní vrstvu. Následně aplikujte Servolight S1 SuperTec pomocí zubové stěrky s příslušnou velikostí zubu podle tabulky. Do takto připraveného maltového lože uložte a zatlačte obkladový materiál před uplynutím uvedené doby pro uložení krytiny. Podle savosti podkladu a obkladu lze polohu obkladu ještě mírně upravovat po dobu asi 25 minut.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí a podlahovou krytinu očistěte ihned vodou.

 

Nářadí a spotřeba (DIN 18 157 část 1)
BUDE DOPLŇENO

Delší hrana obkladu
Velikost zubu zubové stěrky
Spotřeba (prášku)
do 50mm
3 mm (TKB C3)
cca. 0,7 kg/m2
51 – 108 mm
4 mm (TKB C1)
cca. 0,9 kg/m2
109 – 200 mm
6 mm (TKB C2)
cca. 1,3 kg/m2
nad 200 mm
min. 8mm (TKB C4 a větší)
cca. 1,8 kg/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 15kg papírové pytle 13096 4015705130965

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

12.01.2018/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.