PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOLIGHT S2 SuperTec

 

Vysoce flexibilní, snadno zpracovatelné lepidlo na obklady a dlažbu Servolight S2 SuperTec

Servolight_S2_SuperTec.png

 

 

 

 • o cca. 30% vyšší plošný výkon než u běžných lepících malt pro lepení do tenkého lože
 • velmi vysoká deformovatelnost podle EN 12 002 > 5mm
 • extrémně snadná zpracovatelnost
 • velmi vysoká tvarová stálost
 • velmi vysoká pevnost ve střihu
 • vysoce flexibilní, snižuje vnitřní pnutí v souvrství podlahy

Vlastnosti a použití

Tvarově stálá, vysoce flexibilní malta pro lepení do tenkého maltového lože na bázi cementu. Určeno pro lepení keramický dlaždic a desek, jemné kameniny a porcelánové mozaiky v interiéru, exteriéru a pod vodou podle EN 12 004 C2TE-S2.

Díky vysokému podílu zušlechťujících polymerových přísad je Servolight S2 SuperTec vhodný pro podklady, které podléhají zbytkovým objemovým změnám jako např. monolitický beton (starý nejméně 28 dní), a dále pro podklady jako sádrovláknité desky, sádrokartonové desky, vytápěné podlahové potěry na bázi cementu nebo anhydritu (je třeba dodržovat příslušné normy a technické listy), potěry z litých asfaltů, pórobeton jakož i pro rovné, nosné podklady z pevně přišroubovaných dřevotřískových desek (min. V 100) a OSB desek.

Lepidlo je vhodné pro použití na balkónech, terasách a fasádách i pro lepení pod vodou.

Kromě toho ho lze použít pro vyrovnání nerovností v podkladu před lepením a to do tloušťky vrstvy lepidla maximálně 15mm (například u zdiva, omítky či potěru).

Splňuje požadavky „Směrnice pro flexibilní malty“ a požadavky pro S2 podle EN 12 002.    

 

Technické údaje

Barva šedá
Použití interiér, exteriér** a pod vodou** na stěnách i podlaze
Tloušťka vrstvy maximálně 15mm
Teplota zpracování +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní stálost -20°C až +80°C
Množství přidávané vody cca. 7,6l na 15kg prášku a cca. 1,5l na 3kg prášku
Doba vyzrávání * cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti *   cca. 3 hodiny
Doba pro uložení krytiny *   cca. 30 minut
Pochozí / spárovatelný *   po cca. 12 hodinách
GISCODE ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování v uzavřených originálních obalech cca. 12 měsíců, skladovat v suchých prostorách
* při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.
**   v exteriéru je třeba důsledně provádět pokládku materiálu do celoplošného maltového lože (technologie buttering – floating)

 

Příprava podkladu

Podklad musí být připravený pro pokládku krytiny, čistý a nosný. Při lepení na podkladech, které ještě podléhají objemovým změnám, je třeba zmenšit velikost dilatačních polí vhodným uspořádáním dilatačním spár. V interiéru se podklad opatří přednátěrem Okatmos® DSG, Okamul GG nebo Okatmos® UG 30. Je-li na anhydritových potěrech potřeba aplikovat vrstvu lepidla silnější než 5mm, opatřete podklad nejprve základovým nátěrem Okatmos® DSG, Okapox GF nebo Okamul PU-V schnell. Na asfaltových potěrech je maximální přípustná tloušťka vrstvy lepidla 5mm.

Nesavé podklady, jako např. teraso či staré keramické krytiny řádně očistěte výrobkem Grundreiniger, nechte uschnout a následně opatřete základovým nátěrem Okatmos® DSG nebo Okatmos® UG 30.

Staré, pevně ulpělé homogenní krytiny z PVC v interiéru v suchém prostředí řádně očistěte výrobkem Grundreiniger, nechte zaschnout, přebruste a prach vysajte průmyslovým vysavačem. Následně proveďte základový nátěr pomocí Okatmos® UG 30.

Kovové podklady jako ocel, pozinkovaný plech a hliník v interiéru v suchém prostředí musejí být tvarově stálé (nepodléhat průhybům a chvění) a bez koroze. Před lepením se provede odmaštění pomocí acetonu a následně základový nátěr Okatmos® UG 30   

Dřevotřískové desky musejí být suché (vlhkost dřeva ≤ 10%). Minimální tloušťka desek na podlaze činí 25mm, na stěně 19mm. Desky musejí být pevně přišroubované k podkladu (maximální vzdálenost šroubů 40cm), spoje na drážku a pero je třeba slepit. Dřevotřískové desky opatřete základovým nátěrem Okatmos® DSG nebo Okatmos® UG 30

V exteriéru minerální podklady opatřete nejprve základovým nátěrem Okatmos® UG 30. Na staré podlahové krytiny na vodorovných plochách provádějte základový nátěr nezředěným Okatmos® UG 30 a aplikujte kontaktní izolaci Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec nebo Servoflex DMS 1K Plus SuperTec.

 

Zpracování

Servolight S2 SuperTec smíchejte s čistou vodou a smíchejte na hladkou hmotu bez hrudek. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte.

V případě potřeby můžete viskozitu malty upravit mírnou změnou množství přidávané vody. Nejprve natáhněte hladkou stranou zubové stěrky kontaktní vrstvu. Následně natáhněte Servolight S2 SuperTec zubovou stěrkou s příslušnou velikostí zubu podle tabulky. Do takto připraveného maltového lože uložte a zatlačte obkladový materiál před uplynutím uvedené doby pro uložení krytiny. Podle savosti podkladu a obkladu lze polohu obkladu ještě mírně upravovat po dobu asi 25 minut. 

Aby se v plné míře uplatnil účinek lepidlového lože, snižující vnitřní pnutí v souvrství podlahy, je nutno buďto den předem na podklad nanést celistvou vrstvu lepidla min. tloušťky 3 mm nebo lepit krytiny kontaktním způsobem (buttering / floating) a dodržovat minimální tloušťku lepidlového lože alespoň 3 mm. Takto lze provádět kontaktní lepení eliminující vnitřní pnutí na potěrech s podlahovým vytápěním velkoformátových desek, např. velikosti 60 cm x 120 cm. 

 

Čištění

Nářadí a podlahovou krytinu očistěte ihned vodou.

 

Nářadí a spotřeba (DIN 18 157 díl 1)

Delší hrana obkladu
Velikost zubu stěrky
Spotřeba (prášku)
do 50mm
3mm (TKB C3)
cca. 0,7 kg/m2
51 – 108mm
4mm (TKB C1)
cca. 0,9 kg/m2
109 – 200mm
6mm (TKB C2)
cca. 1,3 kg/m2
nad 200mm
min. 8mm (TKB C4) a větší
cca. 1,8 kg/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 15kg papírové pytle 13030 4015705130309
50 jednotek po 4 x 3 kg pytlích 13103 4015705131030

 

Stav

21.12.2016/lo

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.